Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Okładka książki Wprowadzenie do antropologii filozoficznej..
Książka pt. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej i teologicznej pragnie ukazać w sposób chronologiczny, jak na przestrzeni dziejów ludzkiej myśli kształtowały się odpowiedzi na pytania, kim jest człowiek, skąd pochodzi, jaka jest jego
29% rabatu
35,72
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych..
Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i dotyczy określenia zadań uczelni i sposobów ich finansowania. Wskazuje się w nim również na rolę sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu finansami
29% rabatu
35,72
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Od świtu do zmierzchu
Współczesna metropolia lwowska obejmuje rozległe przedmieścia, które tworzą peryferyjne dzielnice i miejscowości odrębne pod względem administracyjnym, przylegające do granic miasta. Metropolia lwowska ukształtowała się na przestrzeni minio
29% rabatu
107,18
150,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zróżnicowanie flory naczyniowej miasta Stargard
Miasto, z ekologicznego punktu widzenia, można traktować jak specyficzne środowisko przyrodnicze, w obrębie którego zachodzi wiele procesów. Postępująca urbanizacja – zabudowa, ocieplanie i osuszanie warunków siedliskowych, silne przekształ
15% rabatu
40,63
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Potencjał produkcyjny i rynek pracy jako determinanty rozwoju gospodarczego
W niniejszej monografii uwypuklono i opisano w szerszym ujęciu popyt globalny jako ten element, który odgrywa ogromną rolę w ekonomii państw i jest odzwierciedleniem ich bogactwa. Przedstawiono i poddano analizie powszechnie stosowane miern
29% rabatu
28,59
40,01 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Regulacja z perspektywy ekonomii instytucjonalnej
Określenie roli państwa w gospodarce to wielowątkowa problematyka, która nieustannie wzbudza dyskusje zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Ekonomiści, tocząc spory w tym zakresie, sprowadzają ją do określenia funkcji eko
29% rabatu
57,16
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki W salonie międzykulturowości
Cechą dialogu jest interakcyjność biorących w nim udział podmiotów (osób i instytucji). Drugą część opracowania konstytuuje orientacja podmiotowa, wskazująca nadawcę/nadawców przekazu, jest kontynuacją prezentacji wyników badań empirycznyc
20% rabatu
38,52
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przedsiębiorstwo w kryzysie
W mojej ocenie zaproponowana tematyka jest ważna, aktualna, a koncepcja przyjęta w monografii jest interesująca i oryginalna. W pracy połączone zostały kwestie teoretyczne z wynikami badań oraz wywiadami z interesującymi osobowościami. Jest
15% rabatu
40,63
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Efekty sygnalizacji
Przedmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji są decyzje – zdarzenia korporacyjne – dotyczące spółek akcyjnych, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego. W pracy, wobec spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, będą stosowane zam
15% rabatu
67,73
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nie-pokoje twórcze
Tytuł zbioru oddaje techniczne, metodyczne, emocjonalne nie/pokoje, towarzyszące nam uczącym (się) pisania i współpracy, ale i odsłania przejścia między przestrzeniami, symbolicznymi oraz realnymi. Metafora "własnego pokoju", zaczerpnięta z
29% rabatu
35,72
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polityka europejska
Zmiany geopolityczne w Europie i na świecie po 1989 r., upadek bloku państw socjalistycznych, pogłębiający się i rozszerzający proces integracji – którego wyrazem jest Unia Europejska – spowodowały, że polityka europejska stała się w państw
20% rabatu
44,14
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Metody nauczania rachunkowości
Edukacja na przełomie stuleci stanowi podstawę badań i refleksji teoretyków oraz praktyków, których zainteresowania dydaktyczno-badawcze sytuują się w różnych obszarach nauki. Proces kształcenia na poziomie szkoły wyższej powinien uwzględni
29% rabatu
39,30
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Hiperborejczycy czyli ludy cyrkumborealne
Książka składa się z 2 tomów i sprzedawana jest w komplecie Tom 1 - str. 468 ISBN 9788379725021 Tom 2 - str. 397 ISBN 9788379725038 Tytułowi Hiperborejczycy to lud występujący w greckiej mitologii, żyjący w krainie szczęśliwości „za Boreas
20% rabatu
120,38
150,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie programami foresight
Celem monografii jest modelowanie procesu zarządzania programami foresight. W teoretycznej części publikacji skoncentrowano się na genezie i zastosowaniu foresightu, a następnie scharakteryzowano elementy i wybrane modele realizacji program
15% rabatu
29,63
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda...
Opracowanie stanowi istotny wkład naukowy w dyscyplinę nauki o mediach. (...) realizacja tematu związanego z nagrodą to nie tylko szczegółowy opis i analiza zjawiska, ale także przyczynek do studiów problematyki międzynarodowej traktującej
15% rabatu
66,66
78,75 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Niepospolite ruszenie słów. Liryka Heleny Raszki..
To książka ważna i poruszająca, z rodzaju tych, które rzadko dziś powstają, bo pisane są nie dla samych autorów, z intencjami budowania marki, zdobywania lajków i followersów na Facebooku, pozyskiwania nagród i wynagrodzeń, ale rzeczywiście
20% rabatu
44,14
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna....
Unia Europejska uruchomiła dotychczas wiele funduszy o charakterze pomocowym. Utworzono je przede wszystkim z uwagi na fakt, iż nowo przyjmowane do Wspólnoty kraje charakteryzowały się słabszymi gospodarkami od dotychczasowych krajów Unii,
15% rabatu
33,87
40,01 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych
Problematyka doboru próby jest jedną z najczęściej poruszanych obszarów metodycznych w badaniach marketingowych. Strategie i schematy doboru są związane z rodzajem podejmowanych badań, charakterem losowanych lub wybieranych jednostek, ich d
15% rabatu
42,34
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Liturgia della fede civile
Poco pi di trecento anni fa due dazieri dell'isola di Lipari, esigendo per errore da un mercante un balzello non dovuto, riaccesero senza saperlo uno scontro giuridico, politico e religioso latente da secoli tra il regno di Sicilia e la cur
15% rabatu
29,63
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Letnie Igrzyska Olimpijskie TOKYO 2020
Niniejsza publikacja została napisana przez autorów właśnie z perspektywy wartości. Obserwacje ich deklarowania, uznawania i internalizowania dostarczają wielu cennych informacji odnośnie do jakości i kondycji życia publicznego. To właśnie
15% rabatu
27,09
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
21
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj