Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

nowość
Okładka książki Ekonomika inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w sektorze kolejowym - wybrane zagadnienia
Wiodącym tematem książki są zagadnienia ekonomiki transportu kolejowego rozpatrywane pod kątem inwestycji infrastrukturalnych. Uzupełniająco zaś włączono do rozważań zagadnienia inwestycji taborowych w sektorze kolejowym. Inwestycje taborow
28% rabatu
53,90
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Marketing miejsc. Ujęcie przestrzenne
Monografia, którą oddajemy w Państwa ręce, powstała przede wszystkim w celu przeglądu i uzupełnienia zagadnień teoretycznych i narzędzi (w szerokim ujęciu) w dziedzinie marketingu miejsc i terytoriów. Jest też swego rodzaju opracowaniem nau
15% rabatu
49,39
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Niepełnosprawność. Po/nowoczesne rozważania
Niniejsza książka poświęcona jest refleksjom o niepełnosprawności prowadzonym na podstawie wybranych podejść zakreślonych w kontekście post-ów i zwrot-ów stanowiących inter- i transdyscyplinarny dialog ontologiczno-epistemologiczny konceptu
28% rabatu
32,35
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Inga Iwasiów dla średnio zaawansowanych
Struktura tomu oddaje hybrydyczność form twórczych i akademickich Iwasiów. Studia, eseje, parafrazy, opowiadania, wiersze, rozmowy ukazują Ciebie, Jubilatkę jako badaczkę/akademiczkę, krytyczkę, redaktorkę i aktywistkę, wreszcie jako pisark
28% rabatu
57,49
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Matematyka nasza niedostrzegalna kultura
Czytelnikowi, który trzyma w ręku kolejne wydanie Matematyki naszej niedostrzegalnej kultury, należy się kilka wyjaśnień. Przede wszystkim nie należy jej traktować jako swoistego streszczenia grubych ksiąg dotyczących Matematyki (tej pisane
28% rabatu
28,76
40,01 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wieczni prezydenci Przypadek Rzeszowa
Niniejsza monografia jest kolejnym efektem wieloletnich badań dotyczących reelekcji prezydentów miast na prawach powiatu w wyborach bezpośrednich. W latach 19901998 odbywały się wybory samorządowe, w których mieszkańcy wskazywali wyłącznie
28% rabatu
34,50
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wieczni prezydenci. Przypadek Świnoujścia
Monografia składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę Świnoujścia, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki preferencji politycznych jego mieszkańców na tle Pomorza Zachodniego oraz Polski. W rozdz
15% rabatu
38,33
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Biskup Otton z Bambergu w przestrzeni...
Niniejsza monografia ukazuje postać bp. Ottona z Bambergu i jego osiągnięcia w dwóch wyprawach ewangelizacyjnych na Pomorze, z uwzględnieniem misyjnego szlaku, na tle sytuacji politycznej i kościelnej tych ziem, a także rozwój kultu święteg
15% rabatu
44,27
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wiedza ekspercka a ekonometryczne modelowanie cen gruntów w aglomeracji szczecińskiej
W niniejszej monografii analizowany jest rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Szczecinie i na obszarach przyległych. Zdobycie informacji o cenach i cechach nieruchomości dla tego typu rynków jest problematyczne, co przekłada się
15% rabatu
29,80
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Z troski o Rzeczpospolitą
Z troski o Rzeczpospolitą. Wybrane kazania staropolskie i oświeceniowe. Edycja tekstów
15% rabatu
76,63
90,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Szczecin jako ośrodek myśli ekonomicznej..
Przypadł nam w udziale miły obowiązek zredagowania monografii, przygotowanej z okazji Jubileuszu 75-lecia szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, która dzięki staraniom wielu osób zyskała uznanie w kraju i za granicą. Monografię tworzą t
15% rabatu
41,72
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sektor kolejowy w polityce transportowej Polski
Tematem publikacji jest polityka transportowa Polski realizowana w sektorze kolejowym w latach 19902020. Lata 90. ubiegłego stulecia są cezurą czasową zmian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce, czasu przejścia od gospodarki planowej do
15% rabatu
72,39
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce
Prognozy demograficzne dotyczące ludności Polski są bardzo niekorzystne. Niski poziom dzietności przy stosunkowo długim trwaniu życia skutkuje starzeniem się społeczeństwa. Zmniejsza się liczba i odsetek osób w wieku produkcyjnym przy jedno
28% rabatu
50,36
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nowe tendencje na szczecińskim rynku nieruchomości
Rynek nieruchomości jest przedmiotem zainteresowań naukowców i praktyków, ale też, a może i przede wszystkim, „zwykłych” ludzi, niezwiązanych z nim zawodowo. Każdy musi gdzieś mieszkać, wiele osób chce poprawić swoje warunki mieszkaniowe -
28% rabatu
25,16
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Determinanty podziału gestii transportowej oraz wyboru warunków dostaw incoterms w międzynarodowych
Autorka skoncentrowała się na przedstawieniu wieloaspektowych zagad­nień związanych z podejmowaniem decyzji transportowych, jako strategicz­nych decyzji logistycznych w łańcuchu dostaw, osadzonych w problematyce współzależności rozwoju tran
28% rabatu
50,32
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Analiza finansowa grupy kapitałowej. Ujęcie interdyscyplinarne
Problem oceny sytuacji finansowej grupy kapitałowej jest specyficzny, bo specyficzny to podmiot. Część popularnych narzędzi wykorzystywanych w badaniu kondycji finansowej typowego podmiotu gospodarczego można adaptować do analizy finansowej
28% rabatu
35,26
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zastosowanie równań różnicowych...
W dobie burzliwie rozwijających się nauk ekonomicznych szczególną rolę odgrywają coraz bardziej zaawansowane metody matematyczne, które zaczęto stosowaćw ekonomii. W tej chwili trudno sobie wyobrazić np. ekonomię matematyczną czy finanse be
28% rabatu
41,73
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wprowadzenie do antropologii filozoficznej..
Książka pt. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej i teologicznej pragnie ukazać w sposób chronologiczny, jak na przestrzeni dziejów ludzkiej myśli kształtowały się odpowiedzi na pytania, kim jest człowiek, skąd pochodzi, jaka jest jego
15% rabatu
42,58
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych..
Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający i dotyczy określenia zadań uczelni i sposobów ich finansowania. Wskazuje się w nim również na rolę sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu finansami
28% rabatu
35,94
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Od świtu do zmierzchu
Współczesna metropolia lwowska obejmuje rozległe przedmieścia, które tworzą peryferyjne dzielnice i miejscowości odrębne pod względem administracyjnym, przylegające do granic miasta. Metropolia lwowska ukształtowała się na przestrzeni minio
15% rabatu
127,74
150,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
22
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj