Katechizm SP 8 Żyjemy w miłości Boga podr. ŚBM
Podręcznik do nauki religii dla klasy VIII szkoły podstawowej, red. ks. Tadeusz Panuś, Renata Chrzanowska, Monika Lewicka. Podręcznik nr KR-33-02/13-KR-6/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie ósmej szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ- 3-02/13.
19,90
Dodaj
do koszyka
ABCDeutsch neu 2 materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego
To zmodyfikowane wydanie cenionej serii ABCDeutsch - dostosowane do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2017 roku. To kurs do nauki języka niemieckiego jako pierwszego języka obcego w klasach 1-3, który pomaga rozwijać kompetencje językowe u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz rozbudzać w nich pozytywne nastawienie do nauki języka niemieckiego.
20,84
Dodaj
do koszyka
Wsio prosto! 2 Materiały ćwiczeniowe do języka rosyjskiego dla początkujących klasa 8
Materiały ćwiczeniowe odzwierciedlają strukturę podręcznika i zawierają różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny. Uczeń znajdzie tu: • ćwiczenia automatyzujące struktury gramatyczne, • utrwalające i poszerzające słownictwo, • rozwijające sprawności rozumienia tekstu czytanego, słuchanego i pisania. Ćwiczenia mają zróżnicowaną formę, są wśród nich między innymi zadania z lukami, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, wypowiedzi sterowane obrazkiem, diagramy.
27,78
Dodaj
do koszyka
Religia SP 8 ćw Aby nie ustać w drodze WDS
Program nauczania religii w klasie VIII szkoły podstawowej wprowadza uczniów w tajemnicę wiary i ukazuje prawdę, że Chrystus obdarza każdego człowieka łaską życia i przywraca do jedności z Bogiem poprzez sakramenty.
13% rabatu
6,87
7,90 zł
Dodaj
do koszyka
English Plus Options 8 Podręcznik z płytą CD
English Plus Options to nowe wydanie bestsellerowego kursu English Plus dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, kontynuujących naukę po VI klasie. Podręcznik oferuje 100% nowego materiału i przygotowuje do egzaminu na koniec ósmej klasy. W pełni realizuje nową podstawę programową i jest zgodny z wymogami obowiązującego prawa oświatowego. Wszystkie cechy kursu cenione przez setki tysięcy uczniów i nauczycieli zostały zachowane, a dzięki wprowadzonym udoskonaleniom, podręcznik jest jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb uczniów i nauczycieli. Nowe wydanie oferuje skuteczne przygotowanie do nowego egzaminu po ósmej klasie oraz bogaty zestaw materiałów wspierających nauczyciela w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiał został zmodyfikowany tak, aby ułatwić pracę z podręcznikiem, w którym uczeń nie może pisać i efektywnie wykorzystać czas na lekcji. W nowych materiałach ćwiczeniowych z kodem dostępu do Online Practice uczeń znajdzie również więcej ćwiczeń do pracy w domu.
11% rabatu
36,87
41,43 zł
Dodaj
do koszyka
Jezus moim przyjacielem Religia Poradnik metodyczny dla sześciolatków
Zgodnie z przyjętymi założeniami poradnik metodyczny dla nauczyciela został skonstruowany w oparciu o następującą strukturę: I. Założenia edukacyjne 1. Cele katechetyczne – wymagania ogólne 2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe - Wiedza - Umiejętności 3. Metody i techniki 4. Środki dydaktyczne II. Przebieg katechezy 1. Czynności wstępne 2. Modlitwa 3. Wprowadzenie w temat (na podstawie ilustracji z podręcznika) 4. Sytuacja egzystencjalna 5. Wyjaśnienie głównych prawd katechezy 6. Zastosowanie życiowe 7. Modlitwa śródlekcyjna 8. Podsumowanie treści 9. Praca domowa - opcjonalnie 10. Informacja dla rodziców Założenia edukacyjne zaproponowano według najnowszych wytycznych zarówno Podstawy programowej katechezy, Programu nauczania religii, jak również Podstawy programowej kształcenia ogólnego i rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potwierdza to przede wszystkim precyzyjne sformułowanie celów każdej jednostki lekcji, które spełnia wymóg formułowania celów językiem wymagań. Wskazanie metod i środków dydaktycznych kompletuje pierwszą część scenariusza lekcji. Scenariusze katechez w poradniku metodycznym są przygotowane w sposób bardzo szczegółowy, często sugerujący nie tylko treści i metody, ale również konkretne sformułowania, zabiegi oratorskie, których może użyć katecheta.
9% rabatu
22,66
24,90 zł
Dodaj
do koszyka
Wierzę w Kościół Religia 6 Poradnik metodyczny + CD
To nieoceniona pomoc dla każdego katechety! Zawiera ciekawe pomysły metodyczno-dydaktyczne, mnóstwo inspiracji i gotowych podpowiedzi, jak zrealizować określony temat, wykorzystując całą paletę metod, w tym aktywizujących (m.in. praca w grupach, czytanie z podziałem na role, burza mózgów, rozsypanka literowa i wiele innych).
9% rabatu
27,30
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
Nowi Tropiciele. Matematyka. Klasa 2. Część 4
Edukacja Wczesnoszkolna
Karty matematyczne zawierają zróżnicowane w formie i treści zestawy ćwiczeń z zakresu nauki liczenia i myślenia matematycznego. Skupiają się na takich zagadnieniach, jak:cztery działania arytmetyczne w zakresie 100 (w tym: dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z jego przekroczeniem, działania z niewiadomą w postaci okienka, porównywanie różnicowe, własności działań – przemienność dodawania i mnożenia, dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne, schematy graficzne – grafy i drzewka matematyczne, liczby parzyste i nieparzyste, dziesiątkowy system pozycyjny),liczby trzycyfrowe (w tym proste działania bez przekroczenia progu dziesiątkowego),zagadnienia geometryczne (wielokąty, figury symetryczne),rozwiązywanie zadań tekstowych,wiadomości praktyczne:- jednostki miar (centymetr, metr, dekagram, kilogram, godzina, minuta, kwadrans, doba, litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra),- obliczenia pieniężne (banknoty, monety, złote, grosze),- obliczenia wagowe,- obliczenia zegarowe,- obliczenia kalendarzowe (tydzień, miesiące, liczba dni w danym miesiącu, kwartały),- temperatura,- znaki rzymskie.W każdej części kart pracy w kąciku Ćwiczymy z Noni znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące danej partii materiału. Utrwalanie umiejętności matematycznych odbywa się również przez zachęcanie uczniów do korzystania z gier, które służą nie tylko wypracowywaniu strategii, lecz także pomagają radzić sobie z przegraną.Jednym z cennych kącików tej publikacji jest Matematyka w działaniu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kształtowanie się w umyśle dziecka pojęć matematycznych od działania praktycznego na konkretnym materiale, przez etap ikoniczny, aż po operacje symboliczne. Zaprezentowane tu ćwiczenia pokazują , jak – z wykorzystaniem prostych środków dydaktycznych – zapoznać dzieci z kolejnymi zagadnieniami matematycznymi.Zestaw zadań dodatkowych zapewni nauczycielowi materiał dla uczniów pracujących szybciej lub potrzebujących utrwalenia poznanych zagadnień.Ponadto w kartach znalazły się specjalnie oznaczone zadania wspierające naukę programowania (zadania dotyczące kodowania i dekodowania, zapisywania rytmów, odnajdowania wspólnej zasady, umieszczania obiektów na sieci kwadratowej, wskazywania różnych wariantów rozwiązywania problemu oraz zadania wspomagające logiczne myślenie).Nowością, niespotykaną dotychczas w kartach ćwiczeń, są zestawy zadań związanych z elementami gry w szachy lub warcaby, a także teksty matematyczne przedstawione za pomocą różnorodnych użytkowych form wypowiedzi (listu, notatki, artykułu w gazetce szkolnej). Do tekstów dołączono pytania, dzięki którym można sprawdzić, czy dzieci czytają ze zrozumieniem i logicznie myślą.Karty matematyczne zostały przygotowane zgodnie z rozkładem materiału oraz metodą nauczania matematyki w klasach 1–3 autorstwa prof. Jadwigi Hanisz, która czuwa również nad merytoryczną poprawnością zadań zamieszczonych w tych publikacjach.
9% rabatu
4,64
5,10 zł
Dodaj
do koszyka
Nowi Tropiciele. Matematyka. Klasa 2. Część 1
Edukacja Wczesnoszkolna
Karty matematyczne zawierają zróżnicowane w formie i treści zestawy ćwiczeń z zakresu nauki liczenia i myślenia matematycznego. Skupiają się na takich zagadnieniach, jak:cztery działania arytmetyczne w zakresie 100 (w tym: dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z jego przekroczeniem, działania z niewiadomą w postaci okienka, porównywanie różnicowe, własności działań – przemienność dodawania i mnożenia, dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne, schematy graficzne – grafy i drzewka matematyczne, liczby parzyste i nieparzyste, dziesiątkowy system pozycyjny),liczby trzycyfrowe (w tym proste działania bez przekroczenia progu dziesiątkowego),zagadnienia geometryczne (wielokąty, figury symetryczne),rozwiązywanie zadań tekstowych,wiadomości praktyczne:- jednostki miar (centymetr, metr, dekagram, kilogram, godzina, minuta, kwadrans, doba, litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra),- obliczenia pieniężne (banknoty, monety, złote, grosze),- obliczenia wagowe,- obliczenia zegarowe,- obliczenia kalendarzowe (tydzień, miesiące, liczba dni w danym miesiącu, kwartały),- temperatura,- znaki rzymskie.W każdej części kart pracy w kąciku Ćwiczymy z Noni znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące danej partii materiału. Utrwalanie umiejętności matematycznych odbywa się również przez zachęcanie uczniów do korzystania z gier, które służą nie tylko wypracowywaniu strategii, lecz także pomagają radzić sobie z przegraną.Jednym z cennych kącików tej publikacji jest Matematyka w działaniu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kształtowanie się w umyśle dziecka pojęć matematycznych od działania praktycznego na konkretnym materiale, przez etap ikoniczny, aż po operacje symboliczne. Zaprezentowane tu ćwiczenia pokazują , jak – z wykorzystaniem prostych środków dydaktycznych – zapoznać dzieci z kolejnymi zagadnieniami matematycznymi.Zestaw zadań dodatkowych zapewni nauczycielowi materiał dla uczniów pracujących szybciej lub potrzebujących utrwalenia poznanych zagadnień.Ponadto w kartach znalazły się specjalnie oznaczone zadania wspierające naukę programowania (zadania dotyczące kodowania i dekodowania, zapisywania rytmów, odnajdowania wspólnej zasady, umieszczania obiektów na sieci kwadratowej, wskazywania różnych wariantów rozwiązywania problemu oraz zadania wspomagające logiczne myślenie).Nowością, niespotykaną dotychczas w kartach ćwiczeń, są zestawy zadań związanych z elementami gry w szachy lub warcaby, a także teksty matematyczne przedstawione za pomocą różnorodnych użytkowych form wypowiedzi (listu, notatki, artykułu w gazetce szkolnej). Do tekstów dołączono pytania, dzięki którym można sprawdzić, czy dzieci czytają ze zrozumieniem i logicznie myślą.Karty matematyczne zostały przygotowane zgodnie z rozkładem materiału oraz metodą nauczania matematyki w klasach 1–3 autorstwa prof. Jadwigi Hanisz, która czuwa również nad merytoryczną poprawnością zadań zamieszczonych w tych publikacjach.
9% rabatu
4,64
5,10 zł
Dodaj
do koszyka
Nowi Tropiciele. Matematyka. Klasa 2. Część 2
Edukacja Wczesnoszkolna
Karty matematyczne zawierają zróżnicowane w formie i treści zestawy ćwiczeń z zakresu nauki liczenia i myślenia matematycznego. Skupiają się na takich zagadnieniach, jak:cztery działania arytmetyczne w zakresie 100 (w tym: dodawanie i odejmowanie bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z jego przekroczeniem, działania z niewiadomą w postaci okienka, porównywanie różnicowe, własności działań – przemienność dodawania i mnożenia, dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne, schematy graficzne – grafy i drzewka matematyczne, liczby parzyste i nieparzyste, dziesiątkowy system pozycyjny),liczby trzycyfrowe (w tym proste działania bez przekroczenia progu dziesiątkowego),zagadnienia geometryczne (wielokąty, figury symetryczne),rozwiązywanie zadań tekstowych,wiadomości praktyczne:- jednostki miar (centymetr, metr, dekagram, kilogram, godzina, minuta, kwadrans, doba, litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra),- obliczenia pieniężne (banknoty, monety, złote, grosze),- obliczenia wagowe,- obliczenia zegarowe,- obliczenia kalendarzowe (tydzień, miesiące, liczba dni w danym miesiącu, kwartały),- temperatura,- znaki rzymskie.W każdej części kart pracy w kąciku Ćwiczymy z Noni znajdują się ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące danej partii materiału. Utrwalanie umiejętności matematycznych odbywa się również przez zachęcanie uczniów do korzystania z gier, które służą nie tylko wypracowywaniu strategii, lecz także pomagają radzić sobie z przegraną.Jednym z cennych kącików tej publikacji jest Matematyka w działaniu. Jego celem jest zwrócenie uwagi na kształtowanie się w umyśle dziecka pojęć matematycznych od działania praktycznego na konkretnym materiale, przez etap ikoniczny, aż po operacje symboliczne. Zaprezentowane tu ćwiczenia pokazują , jak – z wykorzystaniem prostych środków dydaktycznych – zapoznać dzieci z kolejnymi zagadnieniami matematycznymi.Zestaw zadań dodatkowych zapewni nauczycielowi materiał dla uczniów pracujących szybciej lub potrzebujących utrwalenia poznanych zagadnień.Ponadto w kartach znalazły się specjalnie oznaczone zadania wspierające naukę programowania (zadania dotyczące kodowania i dekodowania, zapisywania rytmów, odnajdowania wspólnej zasady, umieszczania obiektów na sieci kwadratowej, wskazywania różnych wariantów rozwiązywania problemu oraz zadania wspomagające logiczne myślenie).Nowością, niespotykaną dotychczas w kartach ćwiczeń, są zestawy zadań związanych z elementami gry w szachy lub warcaby, a także teksty matematyczne przedstawione za pomocą różnorodnych użytkowych form wypowiedzi (listu, notatki, artykułu w gazetce szkolnej). Do tekstów dołączono pytania, dzięki którym można sprawdzić, czy dzieci czytają ze zrozumieniem i logicznie myślą.Karty matematyczne zostały przygotowane zgodnie z rozkładem materiału oraz metodą nauczania matematyki w klasach 1–3 autorstwa prof. Jadwigi Hanisz, która czuwa również nad merytoryczną poprawnością zadań zamieszczonych w tych publikacjach.
9% rabatu
4,64
5,10 zł
Dodaj
do koszyka
Nowi Tropiciele. Wycinanka. Klasa 2
Edukacja Wczesnoszkolna
Zestaw różnorodnych elementów do manipulacji, przeliczania, ćwiczenia umiejętności praktycznych (zegar, termometr, miarka), ćwiczenia wypowiedzi (np. historyjki obrazkowe), puzzle. Dziecko wykorzystujące materiały z wycinanki doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami, a dzięki temu ćwiczy precyzję ruchów oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczy się organizacji i bezpieczeństwa pracy. Ponadto uczniowie mogą tworzyć estetyczne prace plastyczno-techniczne ze specjalnych elementów przygotowanych do wypychania.Wszystkie materiały zapakowano do estetycznej teczki zamykanej gumką.
9% rabatu
17,56
19,30 zł
Dodaj
do koszyka
Lokomotywa 2 Matematyka podręcznik GWO
Matematyka to podręcznik do edukacji matematycznej z elementami innych edukacji. Materiał jest podzielony na 11 bloków problemowych najważniejszych zagadnień matematycznych. Treści ułożono zgodnie z zasadą spiralności, która daje możliwość skutecznego utrwalania i pogłębiania wiedzy uczniów. Każde wprowadzane pojęcie matematyczne jest starannie wymodelowane. W podręczniku położono nacisk na wykorzystywanie doświadczeń i sytuacji życiowych bliskich dzieciom oraz kształtowanie wyobraźni geometrycznej. Dodatkowym atutem książki jest ciekawa i atrakcyjna dla dzieci szata graficzna.
13% rabatu
20,44
23,50 zł
Dodaj
do koszyka
Lokomotywa 2 Elementarz cz.2 GWO
Czytam i poznaję świat to podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wraz z elementami innych edukacji. Materiał jest podzielony na bloki problemowe poświęcone zagadnieniom związanym z edukacjami przyrodniczą i społeczno-etyczną. W każdym rozdziale podręcznika znajdują się różnorodne teksty wraz z pytaniami i poleceniami. Czytam i poznaję świat wprowadza systematyczną naukę ortografii oraz gramatyki, a także przygotowuje do samodzielnego konstruowania wypowiedzi pisemnej. Wyróżnia go niebanalna szata graficzna, a szczegółowe plansze i ilustracje doskonale nadają się jako materiał do ćwiczeń. Podręcznik zawiera także teksty piosenek (ich nagrania udostępniamy na płycie) oraz propozycje prac plastycznych.Podręcznik jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od roku szkolnego 2017/2018.
13% rabatu
20,44
23,50 zł
Dodaj
do koszyka
Lokomotywa 2 Elementarz cz.1 GWO
Czytam i poznaję świat to podręcznik do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej wraz z elementami innych edukacji. Materiał jest podzielony na bloki problemowe poświęcone zagadnieniom związanym z edukacjami przyrodniczą i społeczno-etyczną. W każdym rozdziale podręcznika znajdują się różnorodne teksty wraz z pytaniami i poleceniami. Czytam i poznaję świat wprowadza systematyczną naukę ortografii oraz gramatyki, a także przygotowuje do samodzielnego konstruowania wypowiedzi pisemnej. Wyróżnia go niebanalna szata graficzna, a szczegółowe plansze i ilustracje doskonale nadają się jako materiał do ćwiczeń. Podręcznik zawiera także teksty piosenek (ich nagrania udostępniamy na płycie) oraz propozycje prac plastycznych.Podręcznik jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od roku szkolnego 2017/2018.
13% rabatu
20,44
23,50 zł
Dodaj
do koszyka
Matematyka 5 Zbiór Zadań 2018 BPZ
Matematyka 5 Zbiór Zadań 2018 BPZ
13% rabatu
15,53
17,85 zł
Dodaj
do koszyka
ich und du neu 2 Podręcznik + CD
"ich und du neu 2" to wieloletni podręcznik zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku. Kurs jest ceniony przez nauczycieli za ciekawą tematykę, piosenki i pacynkę misia Theo, który pomaga wzbudzić zainteresowanie i motywację uczniów. Podręcznik "ich und du neu 2" składa się z: • 10 rozdziałów tematycznych, • sztuki teatralnej, • 3 jednostek realioznawczych: Advent, Weihnachten i Ostern, zawierających materiał leksykalny związany ze świętami obchodzonymi w krajach niemieckiego obszaru językowego. Każdy rozdział jest podzielony na 5 części: A - prezentacja nowego materiału w formie zdjęć lub ilustracji, trening wymowy i gra utrwalająca poznane słownictwo, B - dialogi (Rollenspiele), C - piosenka, D - zadanie na rozumienie tekstu słuchanego (Hörtext), E - nowe zadania do prac projektowych (Theo-Projekt), pozwalające ćwiczyć m.in. współpracę z rówieśnikami. Na końcu podręcznika znajduje się słownik obrazkowy (Vokabelheft) z wyciętymi w okładce okienkami, które umożliwiają uczniom samodzielne powtarzanie słówek. Zgodnie z zakresem tematycznym nowej podstawy programowej w klasie drugiej dzieci rozwijają i utrwalają słownictwo i umiejętności zdobyte w klasie pierwszej. Poznają nazwy przyborów szkolnych, części ciała i ubrań. Uczą się tworzyć proste wypowiedzi na temat hobby, samopoczucia i stanu zdrowia. Uczą się nazywać warzywa, owoce i artykuły spożywcze podczas zakupów, a także składniki do pieczenia ciasta. Poznają także nazwy zwierząt domowych i zwierząt w zoo. Towarzyszem dzieci w nauce języka jest sympatyczny miś Theo, którego postać stale pojawia się na stronach podręcznika. Jak w każdej części kursu w podręczniku zamieszczona jest także sztuka teatralna Wir suchen einen Mann für unsere Prinzessin - jest to atrakcyjna dla uczniów forma powtórzenia i zaprezentowania struktur językowych i słownictwa. Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami wszystkich tekstów, a także minisłuchowisk i piosenek.
11% rabatu
37,08
41,66 zł
Dodaj
do koszyka
ABCDeutsch neu 2 Podręcznik + 2CD
"ABCDeutsch neu 2" oferuje atrakcyjne metody nauczania, techniki pracy i treści adekwatne do potrzeb edukacyjnych i możliwości intelektualnych dzieci w klasie 2. Podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku. Podręcznik "ABCDeutsch neu 2" zawiera: • 10 rozdziałów tematycznych, • lekcje realioznawcze w formie wierszyków i piosenek (Weihnachten, Karneval, Ostern, Muttertag), • scenariusz sztuki teatralnej (Rotkäppchen), • grę planszową, • słowniczek obrazkowy. Każdy rozdział rozpoczyna plakat ilustrujący jego tematykę wraz z nagraną historyjką, dającą dzieciom możliwość osłuchania się z brzmieniem języka niemieckiego. Oprócz dzieci, bohaterami historyjek są miś Theo, jego siostra Thea oraz czarownica Sandra i jej papuga Sim. Różnorodne zadania w podręczniku rozwijają spostrzegawczość, sprawność mówienia, umiejętność czytania i rozumienia tekstu słuchanego (Leseklub), a także sprawności manualne - propozycje prac projektowych (Projektarbeit). Lekcje uatrakcyjniają proponowane zabawy ruchowe, gry i liczne piosenki. Podręcznik "ABCDeutsch neu 2" zawiera także różne zadania przygotowujące dzieci do samodzielności w nauce języka. Wyrobieniu nawyku samodzielnego zdobywania i utrwalania wiedzy służy zamieszczony w podręczniku słowniczek obrazkowy. Indywidualne podejście do każdego ucznia umożliwiają dodatkowe zadania opatrzone znakiem "pracowitej pszczółki" - Für fleißige Biene, które mogą wykonać dzieci szybciej pracujące i posiadające większe umiejętności niż reszta klasy. Do podręcznika dołączone są dwie płyty z nagraniami audio.
11% rabatu
37,08
41,66 zł
Dodaj
do koszyka
www.weiter deutsch 2 Materialy ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 8 Kurs kontynuacyjny
"www.weiter deutsch 2. Reforma 2017. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 8" są ściśle zintegrowane z podręcznikiem i zawierają ćwiczenia utrwalające, uzupełniające i rozszerzające materiał językowy oraz gramatyczny. Ponadto znajdują się w nich zadania rozwijające umiejętność kreatywnego pisania opatrzone pieczątką Für dein Portfolio. Uczeń może gromadzić je w swoim portfolio językowym, aby dokumentować proces poznawania języka. Publikacja zawiera szereg ćwiczeń skutecznie przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Na początku każdego rozdziału zamieszczone są zadania, na podstawie których uczeń może się zorientować, czy dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu danego zagadnienia tematycznego.
11% rabatu
24,72
27,78 zł
Dodaj
do koszyka
Hallo Anna 2 Smartbuch Rozszerzony zeszyt ćwiczeń
Hallo Anna jest kursem języka niemieckiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej, przygotowanym z myślą o dzieciach 6-letnich, które jeszcze nie umieją czytać i pisać w języku ojczystym.
10% rabatu
23,40
26,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wsio Prosto! 2 Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących 8 + CD
To podręcznik, który zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia, pisania, interakcji i interkulturowej. Jest przeznaczony dla uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy rozpoczęli naukę języka rosyjskiego w klasie siódmej. Podręcznik zawierający współczesny język i autentyczne dialogi, przygotowuje uczniów do skutecznej komunikacji w języku rosyjskim w różnych sytuacjach życia codziennego. Dostarcza wiedzy o współczesnej Rosji i życiu Rosjan w postaci lekcji realioznawczych na temat: • Kolei Transsyberyjskiej, • moskiewskiego metra, • świąt obchodzonych w Rosji i rosyjskich zwyczajów (Nowy Rok, Wigilia, Boże Narodzenie, ostatki, Wielkanoc). Podręcznik zawiera: • 7 rozdziałów o stałej budowie z podsumowaniem każdej lekcji • powtórzenie na końcu każdego rozdziału • projekty edukacyjne, • rozdziały powtórzeniowe w formie testów samooceny • bogato ilustrowane lekcje realioznawcze, • teksty do samodzielnego czytania (z nagraniami), • komentarz gramatyczny, • słowniczek "polekcyjny" do każdego rozdziału, • słownik alfabetyczny rosyjsko-polski. Podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od września 2017 roku. Do podręcznika dołączona jest płyta audio z nagraniami tekstów.
11% rabatu
37,08
41,66 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka