Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim
Rozprawa oparta jest na przejrzystej, dobrze przemyślanej od strony metodologicznej, wnikliwej analizie przykładów zaczerpniętych z hiszpańskiego i polskiego korpusu danych tekstowych. Autorka odwołuje się do pojęć kluczowych dla opisu semantyki nazw uczuć opartej na metodologii kognitywnej, takich jak rozszerzone ujęcie znaczenia, rozumiane jako struktura otwarta wzbogacona o wiedzę encyklopedyczną o denotowanych obiektach; model kategoryzacji naturalnej, opisywany w terminach prototypu, alternatywny do kategoryzacji logicznej; zjawisko polisemii i sieciowy model znaczenia, i wreszcie – metafora (i metonimia) traktowana jako zjawisko, które odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu pojęć. dr hab. Anna Krzyżanowska, UMCS
33% rabatu
26,13
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Reporteros internacionales 1 Libro del alumno + CD
Świat języka hiszpańskiego oczami młodych reporterów. W każdym rozdziale nastolatkowie prezentują po hiszpańsku swój rodzimy kraj, region lub miasto Tematy ujęte w krótkie sekwencje ćwiczeń, które dopełnia angażujący miniprojekt Kurs stworzony w oparciu o dydaktykę inkluzywną: czytelne czcionki, przejrzysty układ graficzny, propozycje pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Poruszana tematyka koncentruje się wokół rozmaitych kwestii kulturowych, w tym codziennego funkcjonowania w kulturowo odmiennych środowiskach przedstawianych w licznych materiałach, takich jak fragmenty książek, plakaty, ogłoszenia, artykuły, itd. Kurs zawiera sekcje przeznaczone przyswojeniu strategii nauki Załączone liczne propozycje internetowych kart pracy, narzędzia multimedialne i wideo do każdego rozdziału, co pozwala uczniowi na wejście w kontakt z różnymi miejscami i kulturami świata języka hiszpańskiego
10% rabatu
76,50
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
Reporteros internacionales 1 Cuaderno de ejercicios
Świat języka hiszpańskiego oczami młodych reporterów. W każdym rozdziale nastolatkowie prezentują po hiszpańsku swój rodzimy kraj, region lub miasto Tematy ujęte w krótkie sekwencje ćwiczeń, które dopełnia angażujący miniprojekt Kurs stworzony w oparciu o dydaktykę inkluzywną: czytelne czcionki, przejrzysty układ graficzny, propozycje pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Poruszana tematyka koncentruje się wokół rozmaitych kwestii kulturowych, w tym codziennego funkcjonowania w kulturowo odmiennych środowiskach przedstawianych w licznych materiałach, takich jak fragmenty książek, plakaty, ogłoszenia, artykuły, itd. Kurs zawiera sekcje przeznaczone przyswojeniu strategii nauki Załączone liczne propozycje internetowych kart pracy, narzędzia multimedialne i wideo do każdego rozdziału, co pozwala uczniowi na wejście w kontakt z różnymi miejscami i kulturami świata języka hiszpańskiego
10% rabatu
41,40
46,00 zł
Dodaj
do koszyka
250 ćwiczeń Gramatyka Hiszpański
Dzięki książce 250 ćwiczeń z gramatyki odświeżysz i utrwalisz, a także poszerzysz swoją wiedzę językową. Wykonuj z PONS-em ćwiczenia systematycznie, np. po kilka dziennie, i ucz się gramatyki krok po kroku. Przy okazji poznawaj przydatne informacje i ciekawostki z różnych dziedzin. Aby ułatwić ci pracę z książką, pogrupowaliśmy ćwiczenia według zagadnień gramatycznych, a dla każdego zagadnienia opracowaliśmy trzy poziomy trudności. Rozwiązania pomogą ci kontrolować postępy w nauce. Ćwiczenia, w których popełnisz błędy, powtórz za jakiś czas. W „Spisie treści” na początku książki postaw haczyk przy każdym opracowanym temacie. Dzięki temu szybko zorientujesz się, ile pracy masz już za sobą!
15% rabatu
16,92
19,90 zł
Dodaj
do koszyka
Hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański sprytny słownik
Sprytny słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański łączy w sobie słownik, rozmówki i streszczoną gramatykę języka. Dedykujemy go szczególnie uczniom i studentom oraz wymagającym podróżnym, stąd jego kompaktowy format.
33% rabatu
23,38
34,90 zł
Dodaj
do koszyka
Prisma nivel B1 Podręcznik + CD
Kurs Prisma składa się z sześciu części odpowiadających zawartością poziomom kompetencji opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego: Comienza(A1), Continua(A2), Progresa(B1), Avanza(B2), Consolida(C1), Perfecciona(C2). Jest również zgodny z Programem Nauczania Instytutu Cervantesa. Celem metody jest wyposażenie ucznia w kompetencje językowe i wiedzę o kulturze, które umożliwią mu sprawne funkcjonowanie na obszarach hiszpańskojęzycznych, obejmujących różne kultury po obu stronach Atlantyku. Każdy poziom kursu przewidziany jest na 140 godzin lekcyjnych i składa się z podręcznika (80 godz.), przewodnika dla nauczyciela (60 godz. dodatkowych), zeszytu ćwiczeń i płyty CD. Podręcznik zawiera 14 rozdziałów, w tym 2 rozdziały powtórkowe. Poszczególne rozdziały kładą nacisk na: integrację kompetencji językowych urozmaicenie technik pracy uczniów rozwój kompetencji komunikacyjnych, szczególnie poprzez działania interakcyjne umiejętności interkulturowe, rozwój wrażliwości kulturowej poprzez dostarczenie uczniom tekstów odzwierciedlających zróżnicowanie i bogactwo kulturowe na obszarach hiszpańskojęzycznych Europy i Ameryki stosowanie metod indukcyjnych i dedukcyjnych w nauczaniu gramatyki, mobilizowanie ucznia do obserwacji i wnioskowania, wykorzystywania swojej wiedzy i dotychczasowych doświadczeń rozwój strategii uczenia się samoocenę dokonanych postępów
17% rabatu
87,94
105,95 zł
Dodaj
do koszyka
Rozmówki katalońskie ze słownikiem i gramatyką
Rozmówki Lingea zawierają wszystko, co potrzebne w podróży. Uporządkowaliśmy zwroty, dzięki którym odnajdziesz się w drodze, podczas szukania miejsca noclegowego czy na lotnisku i na dworcu. Wieczorem będzie Ci łatwiej w restauracji, barze czy na zakupach. Zawarliśmy również wyjaśnienia napisów informacyjnych, nazw dni tygodnia oraz kolorów i liczebników.
33% rabatu
23,38
34,90 zł
Dodaj
do koszyka
Epocas de Espana Ćwiczenia
Zeszyt ćwiczeń jest dodatkiem do podręcznika o hiszpańskiej kulturze i cywilizacji - Epocas de Espana. Épocas de Espana jest podręcznikiem hiszpańskiej historii, myśli, literatury i sztuki na przestrzeni wieków oraz różnych epok historyczno-artystycznych, które dały początek bieżącej rzeczywistości. Jest skierowany do studentów poziomów B, którzy chcą kontynuować naukę języka hiszpańskiego, teraz w innym kontekście, a jednocześnie chcą dogłębnie poznać historię i kulturę Hiszpanii. Podręcznik składa się z 10 jednostek. Pierwszy przedstawia obecną rzeczywistość Hiszpanii. Pozostałe, ułożone chronologicznie od prehistorii do współczesności, pokazują najwybitniejsze fakty historyczne, idee i myśli przedstawicieli każdej epoki, wybór tekstów literackich o szczególnym znaczeniu i najbardziej charakterystycznych dzieł artystycznych (architektonicznych, obrazowych itp.). Ponadto na końcu podręcznika znajdują się trzy załączniki z wybranymi nie-kastylijskimi tekstami literackimi i słowniczkiem terminów.
16% rabatu
26,46
31,50 zł
Dodaj
do koszyka
Especial DELE A2 curso completo klucz
Especial DELE A2 curso completo klucz zawiera: - Transkrypcje modeli testowych testu 2 - Słuchanie ze zrozumieniem - Klucze leksykalnych ćwiczeń i wyjaśnione odpowiedzi z ćwiczeń gramatycznych i funkcji całego kursu. Rozwiązania oferują szczegółowe wyjaśnienia zarówno poprawnej, jak i niepoprawnej odpowiedzi. - Klucze i wyjaśnienie rozwiązań testu 1 - Kompresja czytania i test 2 - Słuchowa kompresja modeli egzaminacyjnych. Poprawna odpowiedź jest uzasadniona odpowiednim zdaniem w tekście lub komentarzem wyjaśniającym.
16% rabatu
35,70
42,50 zł
Dodaj
do koszyka
Especial DELE B2 curso completo klucz
Especial DELE B2 curso completo klucz zawiera: - Transkrypcje modeli testowych - Słuchanie ze zrozumieniem - Wyrażenie i interakcja pisemna. - Klucze leksykalnych ćwiczeń i wyjaśnione odpowiedzi z ćwiczeń gramatycznych i funkcji całego kursu. W przypadku wielu odpowiedzi rozwiązania oferują szczegółowe wyjaśnienia zarówno poprawnych odpowiedzi jak i niepoprawnych - Klucze i uzasadnione rozwiązania testu 1 - Kompresja czytania i test 2 - Słuchowa kompresja modeli egzaminacyjnych. Poprawna odpowiedź jest uzasadniona odpowiednim zdaniem w tekście lub komentarzem wyjaśniającym. - Dwie płyty audio CD dla nauczyciela.
16% rabatu
37,38
44,50 zł
Dodaj
do koszyka
Especial DELE A2 curso completo Podręcznik
Kompletny kurs przygotowujący do egzaminu DELE na poziomie A2. Przedstawia szablony egzaminacyjne identyczne z faktycznym badaniem Instytutu Cervantesa. Każdy egzamin poprzedza część kursu, dzięki czemu uczeń pogłębia swoją znajomość gramatyki, słownictwa i funkcji językowych,
16% rabatu
98,03
116,70 zł
Dodaj
do koszyka
Hiszpańska Gramatyka obrazkowa w ćwiczeniach
Gramatyka obrazkowa z ćwiczeniami: Nauka gramatyki (A1-B2) może być zabawą! Możesz teraz zmierzyć się zadaniami językowymi, które wcześniej wydawały Ci się zbyt trudne. Wszystko do dzięki ilustracjom, kolorom i wizualizacjom, pomagającym w nauce i opanowaniu nawet trudnych pojęć gramatycznych w krótkim czasie. Dzięki obrazom to, czego się nauczyłeś, staje się łatwiejsze do zapamiętania - jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów. Książka jest Idealnym uzupełnieniem „Gramatyki obrazkowej PONS” – ma taki sam układ rozdziałów, a ćwiczenia odpowiadają tematycznie materiałowi zamieszczonemu w tej pozycji!
20% rabatu
31,92
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Śpiewaj i ucz się Piosenki hiszpańskie z przewodnikiem dla rodziców
Książka ŚPIEWAJ I UCZ SIĘ zachęca do nauki przez zabawę. Zawiera ciekawe i zabawne rytmiczne utwory, które pomagają odkrywać języki obce. Jest przeznaczona dla dzieci od 3 do 7 lat. Z książką ŚPIEWAJ I UCZ SIĘ można w atmosferze zabawy postawić pierwsze kroki w nauce języka obcego. Tekstom piosenek towarzyszą ilustrowane słowniczki, dzięki którym można lepiej zrozumieć ich treść. Wersje instrumentalne ułatwiają śpiewanie piosenek oryginalnych, ale mają też być zachętą do wymyślania nowych słów i tworzenia własnych utworów. Dodatkowo proponujemy rodzicom, by skorzystali z pomysłów zamieszczonych w dołączonej do płyty broszurce Jak bawić się i uczyć z dzieckiem? Można w niej znaleźć kilka propozycji zabaw z każdą piosenką. Zostały one opatrzone wskazówkami dotyczącymi wieku dziecka. Ponadto na końcu książki zamieszczono pomocnicze tłumaczenia tekstów piosenek.
20% rabatu
19,92
24,90 zł
Dodaj
do koszyka
Rozmówki ilustrowane. Słuchaj i mów - hiszpański
Rozmówki z nagraniami, dzięki którym: ściągniesz potrzebne zwroty w formie mp3, np. na komórkę, porozumiesz się w każdej typowej sytuacji, szybko odnajdziesz poszukiwane zwroty i słowa, sprawdzisz znaczenie słów w minisłowniczku, lepiej zrozumiesz kraj, który odwiedzasz. Zawiera obszary tematyczne:Ź Przygotowanie do podróży * Między ludźmi * W podróży * Podróżowanie z dziećmi * Osoby niepełnosprawne w podróży * Zakwaterowanie na wakacjach * Gastronomia * Zwiedzanie i wycieczki * Aktywny wypoczynek * Rozrywka * Zakupy i usługi * Zdrowie i opieka medyczna * Najważniejsze informacje od A do Z
20% rabatu
18,32
22,90 zł
Dodaj
do koszyka
Gramatyka No hay problema! Hiszpański Mobilny kurs gramatyki (poziom podstawowy A1-A2, średni B1
Naucz się gramatyki hiszpańskiej na poziomie A1-C1, aby poprawnie wypowiadać się w tym języku w dowolnej sytuacji! Gramatyka. !No hay problema! Hiszpański zapewni Ci najlepsze wsparcie dla intensywnej i skutecznej nauki: poznasz najważniejsze zagadnienia gramatyczne i zapamiętasz je na zawsze dzięki metodzie inteligentnych powtórek SuperMemo. Do Twojej dyspozycji oddajemy podręcznik do nauki gramatyki z treścią wyselekcjonowaną z materiałów kursu Hiszpański. !No hay problema! Mobilny kurs językowy, zawierający omówienie najistotniejszych tematów, przykłady zastosowania teorii w praktyce oraz ćwiczenia o rosnącym poziomie trudności wraz z odpowiedziami. Podręcznik uzupełniają dwa kursy multimedialne: Gramatyka hiszpańska. !No hay problema! (do nauki treści z podręcznika) oraz Gramática espanola (stanowiący zbiór dodatkowych ćwiczeń), dostępne w aplikacjach SuperMemo.com dla systemów Android, iOS oraz Windows PC.* W kursach multimedialnych znajdziesz ponad 5 100 różnorodnych ćwiczeń obejmujących wszystkie ważne tematy gramatyczne od poziomu podstawowego do zaawansowanego, praktyczne zastosowanie reguł gramatycznych, między innymi w oparciu o przykłady typowych zdań, oraz blisko 7 godzin nagrań wykonanych przez native speakerów. Materiał gramatyczny obejmuje tematy: + alfabet + rodzajniki + liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników i przymiotników + liczebniki + zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytajne, nieokreślone + przyimki + przysłówki + czasowniki, w tym czasowniki zwrotne oraz nieregularne + tworzenie pytań + bezokolicznik i forma gerundio + czasy gramatyczne w trybach: indicativo i subjuntivo + tryb rozkazujący + zdania względne + tryb warunkowy + mowa niezależna i zależna + strona bierna. Podstawowe typy ćwiczeń: + różnorodne testy wyboru, wymagające wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych + uzupełnianie zdań o brakujące wyrazy lub wyrażenia + przekształcanie zdań + dopasowywanie podanych elementów do luk w tekście + przenoszenie elementów na stronie we właściwe miejsca. * Kupując książkę, otrzymujesz kod dostępu do jej rozszerzeń multimedialnych. SuperMemo.com to między innymi: + oparta o badania naukowe, wielokrotnie nagradzana metoda SuperMemo, pozwalająca zapamiętywać tysiące słów z blisko 100% skutecznością + bogaty słownik pozwalający wyszukiwać i dodawać nowe słowa do nauki + dostęp do wielu kursów językowych + możliwość tworzenia własnych notatek personalizujących treść kursu + możliwość nauki online oraz w aplikacjach przygotowanych na: komputer, tablet oraz smartfon. Uczysz się, jak i gdzie chcesz. Zawsze logujesz się na jedno konto użytkownika, wspólne dla serwisu online oraz programu i aplikacji mobilnych SuperMemo.com, dzięki czemu Twoje postępy w nauce są wszędzie identyczne! Wymagania sprzętowe: PC: Windows® 7 SP1 PL/EN, Windows® 8 PL/EN, Windows® 10 PL/EN, 2 GB RAM, ekran 1024 x 768, 300 MB miejsca na dysku, .NET Framework v4.6. Android: smartfon lub tablet z systemem operacyjnym Android 5.0 lub nowszym (aplikacja do pobrania w sklepie Google Play). iOS: iPhone/iPad z systemem operacyjnym iOS 8 lub nowszym (aplikacja do pobrania w sklepie App Store). Do pobrania kursu i jego aktywacji wymagane jest połączenie z internetem. W trakcie rozwoju aplikacji wymagania mogą ulec zmianie. Aktualne wymagania dostępne są na stronie www.supermemo.com/apps.
22% rabatu
54,52
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Oxford Learner's Spanish Dictionary OXFORD
This revised edition fully supports GCSE students learning Spanish. Up-to-date curriculum coverage with extensive vocabulary, translations and examples enables users to manipulate language confidently. Grammar support includes full verb tables and the illustrated thematic supplement, with photocard activities, prepares students for exams.
11% rabatu
57,10
64,16 zł
Dodaj
do koszyka
Impresiones A1 Podręcznik +  online
Metoda nauki języka hiszpańskiego Impresiones odnosi się do podejścia zorientowanego na działanie, które promuje komunikację w klasie oraz pracę zespołową poprzez inną dynamikę grupy i wspólne działania. Jej tematy i dialogi przybliżają studentom różnorodność i bogactwo hiszpańskojęzycznego świata i zachęcają do rozwoju kompetencji społeczno-kulturalnych i międzykulturowych. Zajęcia budzą zainteresowanie uczniów, pozwalają pracować ze wszystkimi zmysłami i wykorzystywać w sposób praktyczny i bezpośredni, wszystko się nauczyło. Ten podręcznik prezentuje również następujące cechy metodologiczne: - Przejrzysta i jednocześnie elastyczna struktura. - Sekwencje dydaktyczne ze zrozumienia i efektywnych ćwiczeń. - Praca zespołowa. - Uczenie się międzykulturowe. - Połączenie uczenia indukcyjnego i dedukcyjnego w leczeniu gramatyki. - Słownictwo strategiczne. - Właściwy postęp poziomu uczniów i wykonalne czynności dla nich, poczucie szybkiego sukcesu. - Działania w ruchu.  Wersja cyfrowa - Cyfrowa książka dla nauczyciela i dla ucznia. - Konfigurowalny. Nauczyciel może tworzyć działania lub nowe zasoby. - Bezpłatna licencja cyfrowa na jeden rok uwzględniona w wersji drukowanej. Wersja cyfrowa dostępna również osobno. - setki cyfrowych działań. - dostępna na Wielu urządzeniach i wieloplatformowy. W sieci - Do pobrania nagrania audio z książki ucznia i zeszytu ćwiczeń w elektronicznej klasie, dostępne na stronie ele.sgel.es/descargas.asp. Skomponowane utwory do tego podręcznika: salsa, merengue, flamenco, huayno, tango, cueca chielena itp. - Darmowy przewodnik dydaktyczny do pobrania z Electronic Classroom z pomysłami edukacyjnymi, rozwiązaniami do ćwiczeń, filmów i piosenek.  Filmy wideo - Na kanale SGEL YouTube. - Sześć filmów. - Wersje z podtytułem i bez niego. Publikacja jest podręcznikiem ucznia.
16% rabatu
104,92
124,90 zł
Dodaj
do koszyka
Impresiones A1 Ćwiczenia + online
Metoda nauki języka hiszpańskiego Impresiones odnosi się do podejścia zorientowanego na działanie, które promuje komunikację w klasie oraz pracę zespołową poprzez inną dynamikę grupy i wspólne działania. Jej tematy i dialogi przybliżają studentom różnorodność i bogactwo hiszpańskojęzycznego świata i zachęcają do rozwoju kompetencji społeczno-kulturalnych i międzykulturowych. Zajęcia budzą zainteresowanie uczniów, pozwalają pracować ze wszystkimi zmysłami i wykorzystywać w sposób praktyczny i bezpośredni, wszystko się nauczyło. Ten podręcznik prezentuje również następujące cechy metodologiczne: - Przejrzysta i jednocześnie elastyczna struktura. - Sekwencje dydaktyczne ze zrozumienia i efektywnych ćwiczeń. - Praca zespołowa. - Uczenie się międzykulturowe. - Połączenie uczenia indukcyjnego i dedukcyjnego w leczeniu gramatyki. - Słownictwo strategiczne. - Właściwy postęp poziomu uczniów i wykonalne czynności dla nich, poczucie szybkiego sukcesu. - Działania w ruchu.  Wersja cyfrowa - Cyfrowa książka dla nauczyciela i dla ucznia. - Konfigurowalny. Nauczyciel może tworzyć działania lub nowe zasoby. - Bezpłatna licencja cyfrowa na jeden rok uwzględniona w wersji drukowanej. Wersja cyfrowa dostępna również osobno. - setki cyfrowych działań. - dostępna na Wielu urządzeniach i wieloplatformowy. W sieci - Do pobrania nagrania audio z książki ucznia i zeszytu ćwiczeń w elektronicznej klasie, dostępne na stronie ele.sgel.es/descargas.asp. Skomponowane utwory do tego podręcznika: salsa, merengue, flamenco, huayno, tango, cueca chielena itp. - Darmowy przewodnik dydaktyczny do pobrania z Electronic Classroom z pomysłami edukacyjnymi, rozwiązaniami do ćwiczeń, filmów i piosenek.  Filmy wideo - Na kanale SGEL YouTube. - Sześć filmów. - Wersje z podtytułem i bez niego. Publikacja jest zeszytem ćwiczeń ucznia.
16% rabatu
62,08
73,90 zł
Dodaj
do koszyka
Lecturas faciles en espanol #mi_selfi 3.0
Zaprojektowany, aby pomóc uczniom dorastającym i dorosłym uczyć się i ćwiczyć gramatykę i słownictwo w zabawny i interaktywny sposób.
16% rabatu
41,92
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Bienvenidos de nuevo Podręcznik + audio
Jest to hiszpańska metoda dla studentów turystyki i hotelarstwa. Może być również używana jako ogólna metoda dla dorosłych, którzy chcą uczyć się hiszpańskiego, aby podróżować do krajów hiszpańskojęzycznych. Jednostki w podręczniku ucznia są podzielone na następujące sekcje: "Comenzamos" - ta sekcja przedstawia dialog, który pomoże uczniom w zrozumieniu kontekstu danego tematu. Dialogowi towarzyszą ćwiczenia mające na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu w mowie i piśmie. "La vida misma" - przedstawia autentyczne dokumenty, które będą stanowić podstawę do późniejszej praktyki. "En contexto" - ta sekcja koncentruje się na prezentacji i wykorzystaniu funkcji komunikacyjnych. Nacisk kładziony jest również na rozumienie i wyrażanie w formie pisemnej i ustnej. "Te toca" - zawiera czynności mówione, które mają być wykonane parami. "Profesionales" - pozwoli to uczniom odkryć więcej informacji na temat profili specjalistów w każdym sektorze. "Atención al cliente" - Przedstawia różne sytuacje związane z klientami w każdym sektorze, a także zawiera ostateczne zadanie. Ponadto na końcu książki znajduje się podsumowanie gramatyczne, a także jednostka korekty. Treści audio można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej wydawcy (www.enclave-ele.net), klikając kartę "Extensión Digital", a następnie w zakładce "Acceso Audios". Uczniowie będą wtedy musieli zarejestrować swoje dane i utworzyć nazwę użytkownika i hasło.
16% rabatu
96,60
115,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka