Vibrational Spectroscopy: From Theory to Applications
Compendium of IR and Raman spectroscopy! Vibrational spectroscopy is one of the fundamental tool widely employed in the physico-chemical, material, natural, medical and pharmacological sciences. The book describes basic techniques of Fourier-Transform Infrared (FTIR) and Raman scattering spectroscopies. The textbook is complemented by an extensive set of experiments which can be conducted by broadly available as well as advanced instrumentation. After discussion of present theoretical approaches, instrumentation, data handling that explain the phenomenon of vibrational spectroscopy, the book reports new and exciting experiments and applications of the many fascinating spectroscopic effects. They can serve as a basis of several laboratory courses in the field of optical spectroscopy, physical chemistry as well as in specialised panels of medical chemistry, materials science and analytics in the broadest sense. Each exercise is preceded by a description of fundamentals required to understand a research problem. Lab practicals illustrate the application of the given vibrational spectroscopy technique as well as provide a detailed method to solve research problems, which can be introduced to a research, industrial and quality control laboratories. The authors of the book are specialists in the field of infrared and Raman spectroscopy, for years introducing new courses for a wide panel of the educational offer and conducting research using vibrational spectroscopy. The manual is designed for students of chemistry, environmental protection, biophysics, medical and life sciences universities. Undoubtedly it will be also helpful in analytical laboratories.
15% rabatu
84,15
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Chemia fizyczna
Chemia fizyczna
Wydawca: PWN
wysyłka: 48h
Chemia fizyczna to nowoczesny, stale uaktualniany podręcznik, od lat cieszący się niezwykłą popularnością na całym świecie. Tradycyjnie autorzy wskazują na 'służebną' rolę oraz interdyscyplinarny charakter chemii fizycznej, która umożliwia zrozumienie i opisanie zjawisk chemicznych, przy czym jak zwykle uwzględniają nowe metody i odkrycia w dziedzinie chemii i fizyki. Dziesiąte wydanie oryginału dopracowano tak, aby jeszcze bardziej odpowiadało potrzebom zarówno studentów, jak i wykładowców. Całość w dalszym ciągu całość składa się z trzech części (TERMODYNAMIKA, STRUKTURA, PRZEMIANA), lecz każdy rozdział został podzielony na krótkie dedykowane podrozdziały, co sprawia, że tekst jest bardziej przystępny dla studentów i bardziej elastyczny dla wykładowców uniwersytetów, politechnik i innych szkół wyższych. Poszerzony dodatek matematyczny zawiera 'Repetytorium', które jest zwięzłym przypomnieniem pojęć matematycznych i podstawowych metod. Trzy pytania na początku każdego podrozdziału ukierunkowują uwagę Czytelnika: 'Dlaczego należy zapoznać się z tym materiałem?', Jaka jest  myśl przewodnia?' i 'Co już należy wiedzieć?' Lista pojęć kluczowych na końcu każdego podrozdziału podkreśla główne przesłanie każdej jego części. Podręcznik ma więcej 'Przykładów', które pomagają w opracowaniu metody rozwiązywania zadań oraz 'Zadań kontrolnych' pozwalających ocenić zrozumienie istoty zagadnienia.  Studenci mają dostęp do: adresów internetowych, tabel teorii grup, Living graphs, zagadnień modelowania molekularnego oraz sekcji Impact, ukazujących nowe współczesne zastosowania chemii fizycznej.  
17% rabatu
190,07
229,00 zł
Dodaj
do koszyka
Chemia Fizyczna T.3 Obliczenia fizykochemiczne
Zmienione i rozszerzone wydanie znakomitego podręcznikaZnany od ponad 20 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim, podręcznik Obliczenia fizykochemiczne został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin fizykochemii. Stanowi on doskonałe wprowadzenie do aktualnych problemów obliczeniowych chemii fizycznej. Przedstawia złożone problemy fizykochemiczne i uczy ich rozwiązywania na drodze rachunkowej. Każdy przykład rozpoczyna się od tematu ? sformułowania problemu, a następujące po nim rozwiązanie zawiera opis wszystkich kroków analizy formalnej, źródeł dodatkowych danych oraz prezentuje kolejne etapy rachunkowe.W książce zamieszczono również zadania do samodzielnego rozwiązania, pozwalające studiującemu ćwiczyć i sprawdzać stopień opanowania sztuki obliczeń fizykochemicznych z zakresu:§termodynamiki,§elektrochemii,§kinetyki,§spektroskopii,§chemii kwantowej,§struktury i własności ciał stałych.Tom 3 stanowi integralną część z tomem 1. i 2. Chemii fizycznej, kolejność i zawartość poszczególnych rozdziałów odzwierciedla układ tych tomów.Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów chemii, biologii, fizyki i farmacji, a także dla wykładowców i pracowników naukowych.
15% rabatu
75,65
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Chemia Fizyczna T.1 Podstawy Fenomenologiczne
Od wielu lat podręcznik znany i uznawany za standard na wielu uczelniach. Poprowadzono w nim spójny i jednolity wykład chemii fizycznej, który opiera się na termodynamice oraz mechanice kwantowej. Od czasu pierwszego wydania zaszło jednak wiele zmian w zakresie zjawisk i metod fizykochemicznych i dlatego grono specjalistów - uczniów profesorów Pigonia i Ruziewicza - podjęło się dokonania niezbędnych uzupełnień i aktualizacji podręcznika, aby mógł on nadal pełnić rolę podstawowego kompendium wiedzy z tej dziedziny.
15% rabatu
67,15
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Chemia Fizyczna T.4 Laboratorium fizykochemiczne
W książce przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne metody fizykochemii wykorzystywane rutynowo jako niezbędne narzędzia badawcze, kontrolne i diagnostyczne.W pierwszej części opisano podstawowe zagadnienia kluczowe do skutecznego, bezpiecznego i twórczego wykonywania pracy eksperymentalnej z użyciem specjalistycznego sprzętu i aparatury. W szczególności omówiono:♦
15% rabatu
75,65
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Chemia Fizyczna T.2 Fizykochemia molekularna
Tom 2 obejmuje zaawansowane zagadnienia chemii fizycznej zebrane w rozdziałach: podstawy mechaniki kwantowej i struktura elektronowa atomów; wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe; elektryczne, optyczne i magnetyczne właściwości cząsteczek; spektroskopia molekularna; struktura i właściwości ciał stałych i ciekłych kryształów; fotochemia; elementy termodynamiki statystycznej.
15% rabatu
67,15
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Historia badań radiacyjnych w Polsce
Historia polskiej chemii radiacyjnej, a w szczególności jej początku są nierozerwalnie związane z Marią Skłodowską-Curie i jej polskimi uczniami. Pani Curie oraz jej współpracownicy pierwsi zwrócili uwagę na zjawisko radiolizy, tj. rozkładu substancji pod wpływem promieniowania jonizującego. Jerzy Kroh Autorami tekstów są zarówno zasłużeni badacze, głownie w dziedzinie chemii, jak i historycy nauki. Stąd wynika znaczna różnorodność podjętej tematyki… W książce znalazły się zarówno opracowania dotyczące historii badań radiacyjnych, a zatem badań fizycznych, chemicznych oraz biologicznych skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na materię, jak również i radiochemii, której przedmiot stanowi badanie właściwości fizykochemicznych oraz przemian chemicznych substancji promieniotwórczych. Publikacja powstała we współpracy z Towarzystwem Naukowym Warszawskim, Polską Akademią Nauk i grupą Lotos S.A.
13% rabatu
33,06
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Jednopierwiastkowe struktury chemiczne
Autorzy wyczerpująco omówili struktury, właściwości fizyczne i chemiczne oraz połączenia związków jednopierwiastkowych w całej ich różnorodności. Dzięki zastosowaniu klasyfikacji morfologicznej udało się logicznie zestawić niezwykle bogaty materiał doświadczalny i znaleźć prawidłowości związane ze zmiennością i właściwościami tych ciekawych połączeń. Książka jest adresowana do studentów wydziałów chemicznych wyższych uczelni.
15% rabatu
24,65
29,00 zł
Dodaj
do koszyka
Atom i cząsteczka
W książce przedstawiono elementy fizyczne podstaw mechaniki kwantowej, teorie atomu wodoru oraz atomu wieloelektronowego. Wnikliwie omówiono zagadnienia dotyczące cząsteczek, uwzględniając ich udział w reakcjach chemicznych. W drugim wydaniu położono większy nacisk na związek chemii kwantowej ze spektrometrią poprzez dokładniejsze omawianie doświadczeń spektroskopowych. Ponadto w tekście zamieszczono przykłady posługiwania się pakietem programu Gaussian 98 do badania konformacji cząsteczek i ich struktury elektronowej. Jest to podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów chemicznych wyższych uczelni oraz dla nauczycieli-opiekunów młodzieży wyjątkowo uzdolnionej, a także uczestniczącej w olimpiadach chemicznych
15% rabatu
67,15
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Chemia fizyczna Podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej
W tym to nowoczesnym podręczniku omówiono różne procesy fizykochemiczne, z którymi na pewno spotka się farmaceuta w swojej przyszłej pracy. Dotyczy to przede wszystkim farmakinetyki leków, zjawisk dotyczących roztworów elektrolitów, elektrochemii, zjawisk powierzchniowych i układów dyspersyjnych, spektroskopii i radiofarmacji. Odbiorcy: studenci farmacji, analityki medycznej, biologii i kierunków pokrewnych
12% rabatu
104,72
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Pomiary
Pomiary
Wydawca: PWN
wysyłka: niedostępny
Pomiary są obszerną dziedziną wiedzy wykorzystywaną w codziennej pracy niemal w każdym zawodzie inżynierskim. Od ich dokładności i wiarygodności zależy jakość materiałów oraz produkowanych z nich wyrobów, a także organizacja procesów produkcyjnych. Rozwój elektroniki, informatyki i telekomunikacji umożliwia ciągłe doskonalenie technik pomiarowych oraz aparatury, która jest już prawie niezawodna, łatwa w obsłudze, a co najważniejsze bardzo dokładna również w ekstremalnych warunkach. Równie ważna jak możliwości techniczne jest wiedza na temat technik pomiarowych różnych wielkości fizycznych. Lektura tej książki przybliży Czytelnikowi zagadnienia związane z: - metodami pomiarów: temperatury, ciśnienia, poziomu przepływu, drgań, wstrząsów, hałasu, składu chemicznego oraz wilgotności, - podstawowymi błędami pomiarów i sposobami ich wyznaczania, - niedokładnościami wyników pomiarów i sposobami ich oceniania, - układami przetwarzania i przesyłania sygnałów pomiarowych, - współczesną aparaturą pomiarową i jej właściwościami, - czynnościami metrologicznymi, - obowiązującymi przepisami prawnymi.
15% rabatu
67,15
79,00 zł
niedostępny
Idee chemii kwantowej
Idee chemii kwantowej
Autor: Piela Lucjan
Wydawca: PWN
wysyłka: niedostępny
Wszechstronny podręcznik chemii kwantowej napisany zwykłym językiem rozmowy ze studentem. Omówiono w nim bardzo szeroką gamę problemów chemii teoretycznej, także w kontekście innych nauk: matematyki, fizyki, biologii i filozofii. Podręcznik składa się z piętnastu wykładów dostosowanych do jednosemestralnego kursu chemii kwantowej. Na początku publikacji zamieszczono DRZEWO - oryginalny przewodnik po książce, obrazujący strukturę wykładu, umożliwiający pominięcie nieistotnych dla czytelnika części książki przy zachowaniu ciągłości logicznej wykładu..
15% rabatu
50,92
59,90 zł
niedostępny
Pomiary Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego
Pomiary są obszerną dziedziną wiedzy wykorzystywaną w codziennej pracy niemal w każdym zawodzie inżynierskim. Od ich dokładności i wiarygodności zależy jakość materiałów oraz produkowanych z nich wyrobów, a także organizacja procesów produkcyjnych. Rozwój elektroniki, informatyki i telekomunikacji umożliwia ciągłe doskonalenie technik pomiarowych oraz aparatury, która jest już prawie niezawodna, łatwa w obsłudze, a co najważniejsze bardzo dokładna również w ekstremalnych warunkach. Równie ważna jak możliwości techniczne jest wiedza na temat technik pomiarowych różnych wielkości fizycznych. Lektura tej książki przybliży Czytelnikowi zagadnienia związane z: - metodami pomiarów: temperatury, ciśnienia, poziomu przepływu, drgań, wstrząsów, hałasu, składu chemicznego oraz wilgotności, - podstawowymi błędami pomiarów i sposobami ich wyznaczania, - niedokładnościami wyników pomiarów i sposobami ich oceniania, - układami przetwarzania i przesyłania sygnałów pomiarowych, - współczesną aparaturą pomiarową i jej właściwościami, - czynnościami metrologicznymi, - obowiązującymi przepisami prawnymi. Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom kierunków: automatyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, fizyka, a także pracownikom ośrodków naukowo-badawczych i specjalistom pracującym m.in. w energetyce, przemyśle chemicznym, hutnictwie, gospodarce komunalnej, ochronie środowiska i przemyśle spożywczym.
20% rabatu
52,00
65,00 zł
niedostępny
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej
Zakres opisanych ćwiczeń laboratoryjnych jest dostosowany do trzydziestu dziewięciu zestawów ćwiczeniowych wykonywanych w Katedrze Chemii Fizycznej UŁ>
13% rabatu
14,49
16,65 zł
niedostępny
Pomiary
Pomiary
Wydawca: WNT
wysyłka: niedostępny
Pomiary są obszerną dziedziną wiedzy wykorzystywaną w codziennej pracy niemal w każdym zawodzie inżynierskim. Od ich dokładności i wiarygodności zależy jakość materiałów oraz produkowanych z nich wyrobów, a także organizacja procesów produkcyjnych. Rozwój elektroniki, informatyki i telekomunikacji umożliwia ciągłe doskonalenie technik pomiarowych oraz aparatury, która jest już prawie niezawodna, łatwa w obsłudze, a co najważniejsze bardzo dokładna również w ekstremalnych warunkach. Równie ważna jak możliwości techniczne jest wiedza na temat technik pomiarowych różnych wielkości fizycznych. Lektura tej książki przybliży Czytelnikowi zagadnienia związane z: metodami pomiarów: temperatury, ciśnienia, poziomu przepływu, drgań, wstrząsów, hałasu, składu chemicznego oraz wilgotności; podstawowymi błędami pomiarów i sposobami ich wyznaczania; niedokładnościami wyników pomiarów i sposobami ich oceniania; układami przetwarzania i przesyłania sygnałów pomiarowych; współczesną aparaturą pomiarową i jej właściwościami; czynnościami metrologicznymi; obowiązującymi przepisami prawnymi. Wydawnictwo WNT poleca tę książkę studentom kierunków: automatyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, fizyka, a także pracownikom ośrodków naukowo-badawczych i specjalistom pracującym m.in. w energetyce, przemyśle chemicznym, hutnictwie, gospodarce komunalnej, ochronie środowiska i przemyśle spożywczym.
20% rabatu
52,00
65,00 zł
niedostępny
Chemia fizyczna ćwiczenia laboratoryjne
Niniejszy skrypt został opracowany przez pracowników Katedry Chemii Fizycznej Politechniki Gdańskiej. Tematyka ćwiczeń została określona głównie potrzebami programowymi, lecz nie bez znaczenia był także fakt odpowiedniego wyposażenia pracowni studenckiej. Przy doborze zadań wychodziliśmy z założenia, że ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej powinny uczyć studentów przede wszystkim techniki eksperymentalnej. Zaplanowaliśmy je dla eksperymentatorów wykonujących zadanie jednoosobowo w regulaminowym czasie czterech godzin. Strzelecki Henryk, Grzybkowski Wacław
27% rabatu
19,93
27,30 zł
niedostępny
Doświadczenia fizykochemiczne
Doświadczenia fizykochemiczne są podręcznikiem przeznaczonym do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej. Autor, wieloletni nauczyciel akademicki i wykładowca chemii fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, oprócz obszernego wprowadzenia teoretycznego do poszczególnych działów fizykochemii podaje szczegółowe instrukcje do 44 doświadczeń wraz z opisem, krok po kroku, sposobu wykonania obliczeń i opracow3ania wyników. Omawia również budowę, zasady działania i sposób obsługi typowej aparatury używanej w laboratoriach fizykochemicznych zarówno studenckich, jak i przemysłowych oraz badawczych.
27% rabatu
30,66
42,00 zł
niedostępny
Uwaga promieniowanie
Uwaga promieniowanie
wysyłka: niedostępny
Skrypt przeznaczony jest dla studentów wydziału chemii do wykorzystania w przygotowaniu do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii jądrowej i ochrony radiologicznej. Omówione zostały współczesne poglądy na budowę materii, najważniejsze informacje dotyczące budowy i trwałości jądra atomowego, spontaniczne przemiany jądrowe, istota promieniowania jonizującego i procesy związane z jego oddziaływaniem z materią, podstawy detekcji promieniowania oraz najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej, w tym wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka. W skrypcie zamieszczone zostały również podstawowe informacje z zakresu energetyki jądrowej i wykorzystania promieniowania jonizującego w medycynie.
13% rabatu
10,44
12,00 zł
niedostępny
Chemia fizyczna
Chemia fizyczna
Wydawca: PWN
wysyłka: niedostępny
Nowoczesny podręcznik chemii fizycznej, cieszący się od lat niezwykłą popularnością na całym świecie. Nowatorski układ książki, staranny dobór zagadnień specjalistycznych, pomysłowy sposób prezentacji materiału i piękna, dwukolorowa szata graficzna wyróżniają ten doskonały pod względem dydaktycznym podręcznik wśród wielu innych. Książka składa się z trzech części: Równowaga Struktura Przemiana
11% rabatu
137,06
154,00 zł
niedostępny
Fascynujące pierwiastki. W krainie...
Pasjonująca opowieść o pierwiastkach, historii ich odkrywania oraz roli, jaką odegrały w nauce i ludzkiej cywilizacji. Autor opisuje pierwiastki tak, jak zazwyczaj pisze się biografie - są bohaterami wciągających, wypełnionych niezwykłymi perypetiami historii, w których napotykamy zarówno dociekliwych naukowców oraz wspaniałe odkrycia, jak i artystów i wielkie dzieła sztuki. W układzie okresowym pierwiastków autor widzi przede wszystkim podstawową prawdę o budowie naszego Wszechświata i klucz do fascynujących tajemnic budowy materii. 
28% rabatu
30,24
42,00 zł
niedostępny
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka