nowość
Okładka książki Eat the Sun
Eat the Sun
Wydawca: Gestalten
wysyłka: 48h
Floria Sigismondi’s compelling visual narratives have defined a profound aesthetic elements over the course of her career as a director and photographer. "A home away from home—a Floria set is one that always feels like a supernatural dream state. A place you wish to permanently exist in.” — Lawrence Rothman in his preface to Eat the Sun. Her coveted eye incorporates the ethereal and the mysterious, the whimsical and the grotesque, always illuminating a story. She has worked with numerous celebrities and is also behind surreal, career-defining music videos for Marilyn Manson among others. She has directed episodes of American Gods, The Handmaid’s Tale, and Daredevil for TV, and her Hollywood film credits include The Runaways, and The Turning (due to release in 2020). Eat the Sun is a star-studded kaleidoscope of Floria Sigismondi’s top achievements, a provocative portfolio that highlights the powerful imagery that has made her one of the best in the industry. There are many never before seen photographs in Eat The Sun.
15% rabatu
152,15
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Znani i nieznani ludzie lasek T.2
Nie przypadkiem Matka Elżbieta Czacka cytuje w swoim Dyrektorium (7III1928) to zdanie poety romantycznego, który cierpiał na nielueczalną chorobę i zmarł młodo w wieku 46 lat. Na kartach tej książki Czytelnik będzie mógł pochylić się nad tajemnicą cierpienia i radości naszych Braci i Sióstr, o których siostra dr. Katarzyna Sieinberg FSK mawiała ""każda bieda jest jedynaczką''
21% rabatu
27,81
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Collect Contemporary Photography
Where does one begin when looking to start a collection of contemporary photography? How can one identify prints of enduring appeal and value in a global scene with more artists working in it than ever before? Collect Contemporary: Photography aims to provide those who are looking to start their own collection with guidance on practical matters, including where to buy according to your budget as well as information about different photographic techniques and media, and how to properly store prints. From studying the works of photographers to determining editions and displaying prints, this guide accompanies collectors through the whole process of acquiring works by contemporary photography artists. The book features in-depth profiles of 40 established and emerging contemporary artists from across Europe and the United States, as well as a concise reference section with biographical information for the artists, descriptions and contact info for important galleries, museums and art dealers, relevant fairs, events and schools, and a price guide to cover all collecting budgets. This book is part of the `Collect Contemporary' series which offers expert advice by leading specialists in the field who have many years' experience in the auction market and a vast knowledge of the subject.
13% rabatu
60,34
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Żywe ryby na piasku
Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski, Adam Czerniawski, Jan Darowski, Florian Śmieja – czy wiemy o ich twórczości coś więcej niż może zawierać encyklopedyczne hasło? A przecież właśnie oni tworzyli grupę literacką „Kontynenty”, która jako pierwsza w dziejach polskiej literatury dojrzewała i debiutowała na obczyźnie – w Londynie na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku.
25% rabatu
12,07
16,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Pionierki
Pionierki
wysyłka: 48h
„Pionierki” to szósty tom serii „Architektura jest najważniejsza” „Pionierki” to odpowiedź na życzenia czytelników serii „Architektura jest najważniejsza”. Po wydaniu drugiego tomu serii, zatytułowanego „Architektki”, wydawnictwo EMG spotkało się z wieloma głosami zachęcającymi do kontynuacji tematu udziału kobiet w tworzeniu polskiej kultury architektonicznej. „Pionierki” to zbiór esejów o prekursorkach urbanistyki i architektury nowoczesnej Polski. O kobietach zapomnianych w tych dziedzinach, choć to one przyczyniły się do ich rozwoju: Annie Ptaszyckiej, Wandzie Krahelskiej, Wandzie Melcer, Gizelli Marguliesównie i Teresie Chmurze-Pełech. Seria jest dedykowana pamięci zmarłego w 2012 roku prof. Tomasza Mańkowskiego, architekta.
25% rabatu
29,43
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Mazurska piramida i pruskie Ateny
Mazurska piramida i pruskie Ateny
Wydawca: Signi
wysyłka: 48h
Poszukiwana jak dotąd, i najbardziej rzetelna, historia unikalnego w skali nie tylko ogólnopolskiej zabytku - piramidy-grobowca Farenheidów w Rapie. Dodatkowo w publikacji zawarte będą ciekawostki związane z Ulrichem von Salpiusem - znanym w USA rysownikiem, przyjacielem tego rodu (jego epitafium znajduje się w pobliskim kościele). 
25% rabatu
15,84
21,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polska Walcząca t.64
Polska Walcząca – Historia Polskiego Państwa Podziemnego” to pierwsze w Polsce wydawnictwo przedstawiające, w sposób fachowy i kompletny, heroiczną walkę Polaków o niepodległość, poczynając od ostatnich strzałów kampanii wrześniowej, a kończąc na nierównym boju z oddziałami NKWD i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W naszej serii przedstawiamy wszystkie aspekty największej podziemnej armii świata, jaką była konspiracja polska, w jej wszystkich barwach i odcieniach. Zapraszamy do poznania niezwykłej historii ludzi pełnych odwagi i pogardy śmierci, którzy walczyli, często w beznadziejnej walce, o dobro dla nich najwyższe – niepodległą Polskę.
32% rabatu
13,68
19,99 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Paryż 1938
Paryż 1938
Autor: Piotr Szarota
Wydawca: Iskry
wysyłka: 48h
Tą rozpisaną na dwanaście miesięcy opowieścią o przedwojennym Paryżu Piotr Szarota kończy trylogię, na którą składają się książki Wiedeń 1913 i Londyn 1967. Paryż, który był dotąd przede wszystkim mekką artystów, staje się pod koniec lat trzydziestych jednym z ostatnich bastionów wolnego świata. Jednak nawet tutaj walkę o rząd dusz toczą na każdym kroku Hitler i Stalin. Paryż 1938 to opowieść o cynicznych politykach, pożytecznych idiotach oraz podsycających lęk i nienawiść dziennikarzach. To historia o ideologicznym zaślepieniu i bezinteresownej podłości. To kronika końca pewnego świata opowiedziana poprzez biografie ludzi wciągniętych w wir historii.
25% rabatu
37,65
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Posługa wolontariusza hospicjum w doświadczeniu i działalności edukacyjnej Ewy Bodek
Problematyka podjęta przez Autorkę należy do ważnych zarówno pod względem społecznym czy etycznym, jak i intrapersonalnym. Ten ostatni aspekt odnośnie do wolontariatu hospicyjnego – samowychowawczy – można uznać za niezwykle cenny w naukach społecznych. W świetle literatury pedagogicznej praca o takiej tematyce bez wątpienia uzupełnia poznawczą lukę, gdyż naukowo wpisuje się przede wszystkim w problematykę subdyscyplin pedagogiki: pedagogikę opiekuńczą, pedagogikę specjalną (zwłaszcza leczniczą), pedagogikę zdrowia, jednak pozostaje przedmiotem badań również pedagogiki społecznej, pedagogiki rodziny, historii wychowania, pedagogiki ogólnej i teorii wychowania. Z kolei rozpatrując walory praktyczne monografii – problematyka ta może się okazać użyteczna dla jednostek, grup społecznych i instytucji, czyli dla wielu społeczności dbających o odpowiednią jakość życia człowieka chorego. Z recenzji dr hab. Alicji Żywczok Książka wykracza poza dotychczasowe ujęcia, głównie dzięki ukazaniu postaci Ewy Bodek – jej postawy, osobistych doświadczeń w organizacji pracy wolontaryjnej oraz spuścizny edukacyjnej. Ewa Bodek, która na trwałe zapisała się w historii hospicjum św. Łazarza w Krakowie, stanowi przykład bezinteresownego, dobrowolnego i niezwykle fachowego zaangażowania na rzecz osób nieuleczalnie chorych przez organizację dla nich pomocy wolontaryjnej. Jej osoba i dzieło w pełni zasługują na przypomnienie. Z recenzji ks. dra hab. Grzegorza Godawy
35% rabatu
24,74
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Niemy Niemen Dalsze losy prawdziwych bohaterów Nad Niemnem / PCPapier
Ile jest prawdy, a ile fikcji w powieści Nad Niemnem? Pewne jest, że Niemen nadal płynie. W zależności od pogody jego wody są błękitne lub ciemne, zmieniają się cały czas – tak jak opisała to Orzeszkowa. A co z dworem Benedykta Korczyńskiego? Wsią, w której mieszkali Bohatyrowicze? Polami, pomiędzy którymi spacerowała Justyna? Miejsca te nie tylko były autentyczne, ale również do dnia dzisiejszego istnieją. Mogiła Jana i Cecylii jest zadbana, otoczona płotkiem. Obok stoi ławeczka, na której można posiedzieć i w zadumie lub modlitwie wrócić myślami do tamtych czasów. Do tej mogiły przychodzili modlić się bohaterowie Nad Niemnem, tu niejednokrotnie spotkać można było również Elizę Orzeszkową. Idąc na grób Jana i Cecylii, ma się wrażenie, że czas się zatrzymał, że przyroda, o której pisze Orzeszkowa, nie zmieniła się. Grób położony jest nad samym Niemnem, schodkami schodzi się do rzeki, by na chwile cofnąć się myślami do XVI wieku. Ileż tu polskiej historii widziały te piękne ziemie? Z bohaterami powieści Nad Niemnem rozstajemy się, gdy wszystko zmierza do szczęśliwego końca. Jan i Justyna mają się pobrać. Benedykt odwiedza chatę Anzelma. W domyśle czytelnika pozostaje, jak mogły się potoczyć ich losy podczas obu wojen, po odzyskaniu niepodległości. Mamy to szczęście, że nie musimy opierać się na domysłach, jeśli chodzi o rodzinę Strzałkowskich i tego, co przyniosła im kolejna wojna i władza sowiecka. Po wkroczeniu wojsk sowieckich bolszewicy rozpoczęli polowanie na polskich „panów”. Tymi „panami”, okrutnymi krwiopijcami, miała być zubożała szlachta, do której należał między innymi Janek Bohatyrowicz. O jego tragicznych losach, o pomocy udzielonej jego rodzinie przez Aldonę Dzierżyńską - siostrę krwawego Feliksa, o pierwszym kontakcie z Bohatyrowiczami twórców filmu Nad Niemnem. Te oraz inne interesujące historie znajdziecie Państwo w książce Niemy Niemen, do której przeczytania gorąco zachęcam. Robert Pawłowski
25% rabatu
33,88
44,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Umiar i namiętność Życie i sztuka Janusza Orbitowskiego / Pasaże
Ksia?żka Rafała Solewskiego przynosi bardzo wiele szczego´łowych, nieznanych i dobrze udokumentowanych informacji o z˙yciu i two´rczos´ci Janusza Orbitowskiego, a jednoczes´nie w sposo´b subtelny wia?że te? problematykę z szeroka? erudycja? teoretyczna?. Budowa opracowania jest w pełni klasyczna. Jednak wypełnienie tres´cia? układu tematycznego jest bogate i powiedziałbym „smakowite”... Grzegorz Sztabiński Ze znawstwem prowadzone opisy prac, z sugestiami podejmowanych przez Orbitowskiego dialogo´w z mistrzami abstrakcji, pozwalaja? Autorowi na porza?dkowanie materiału woko´ł obranych zagadnien´. Zaproponowana ro´z˙norodnos´c´ perspektyw badanych fenomeno´w opar- ta jest na dobrym warsztacie historyka sztuki. I trudno nie przyznac´ racji Autorowi, gdy konkluduje: „W rzeczywistos´ci włas´nie niemal detaliczny opis, kto´ry zmusza do przybliżenia sie? do dzieła, poda?z˙ania za liniami, s´ledzenia zmian kierunko´w, oddawania sie? rytmom, odkrywania jakos´ci materiału i sposobo´w jego wykorzystania, pozwala pojmowac´ wysiłek two´rczy artysty i zbliz˙ac´ do zrozumienia, dlaczego jego dzieła tak zatrzymuja? uwage?.” Maria Hussakowska-Szyszko
25% rabatu
90,54
120,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Chagall A Biography
“When Matisse dies,” Pablo Picasso remarked in the 1950s, “Chagall will be the only painter left who understands what color really is.” As a pioneer of modernism and one of the greatest figurative artists of the twentieth century, Marc Chagall achieved fame and fortune, and over the course of a long career created some of the best-known and most-loved paintings of our time. Yet behind this triumph lay struggle, heartbreak, bitterness, frustration, lost love, exile—and above all the miracle of survival. Born into near poverty in Russia in 1887, the son of a Jewish herring merchant, Chagall fled the repressive “potato-colored” tsarist empire in 1911 for Paris. There he worked alongside Modigliani and Léger in the tumbledown tenement called La Ruche, where “one either died or came out famous.” But turmoil lay ahead—war and revolution; a period as an improbable artistic commissar in the young Soviet Union; a difficult existence in Weimar Germany, occupied France, and eventually the United States. Throughout, as Jackie Wullschlager makes plain in this groundbreaking biography, he never ceased giving form on canvas to his dreams, longings, and memories. His subject, more often than not, was the shtetl life of his childhood, the wooden huts and synagogues, the goatherds, rabbis, and violinists—the whole lost world of Eastern European Jewry. Wullschlager brilliantly describes this world and evokes the characters who peopled it: Chagall’s passionate, energetic mother, Feiga-Ita; his eccentric fellow painter and teacher Bakst; his clever, intense first wife, Bella; their glamorous daughter, Ida; his tough-minded final companion and wife, Vava; and the colorful, tragic array of artist, actor, and writer friends who perished under the Stalinist regime.
13% rabatu
130,30
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Where's Karl?
Where's Karl?
Wydawca: Pan MacMillan
wysyłka: 48h
Always on the go, Karl Lagerfeld is everywhere and nowhere all at once. Now you can roll up your Alexander McQueen skull sleeves and bust out your vintage Chanel monocle as you travel around the world’s hottest fashion scenes searching for Karl. Is he at The Met Gala in New York City? Strolling Coqui Coqui Beach in Tulum? On the slopes in St. Moritz? Directing a photo shoot in Dubai? In these stunning, full-color illustrations, you’ll spot all of the industry’s finest glitterati along the way, turning this book into a full-on game of who’s who from Anna Wintour to Beyonce to Woody Allen to Kim Kardashian to Suri Cruise to Prince William, and many, many more.
13% rabatu
42,85
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki The Rings Of Saturn
What begins as the record of a journey on foot through coastal East Anglia becomes the great, constellated story of people and cultures past and present: of Chateaubriand, Thomas Browne, Swinburne and Conrad, of fishing fleets, skulls and silkworms. A rich meditation on the past via a melancholy trip along the Suffolk coast, The Rings of Saturn is an intricately patterned and haunting book on the transience of all things human.
13% rabatu
42,85
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Introducing Wagner A Graphic Guide
Wagner’s operatic works rank with the supreme achievements of western culture. But acceptance of Wagner’s musical genius is tempered by feelings of misgiving and many believe the composer’s underlying ideas to be indefensible. A self-styled social revolutionary, Wagner thought the world could be redeemed through vegetarianism and Aryan philosophy. Introducing Wagner: A Graphic Guide separates the composer’s art from the ideas and the arrogant destructive personal behaviour of the man.
13% rabatu
34,11
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Letters to Milena by Franz Kafka
Franz Kafka's letters to his one-time muse, Milena Jesenska - an intimate window into the desires and hopes of the twentieth-century's most prophetic and important writer Kafka first made the acquaintance of Milena Jesenska in 1920 when she was translating his early short prose into Czech, and their relationship quickly developed into a deep attachment. Such was his feeling for her that Kafka showed her his diaries and, in doing so, laid bare his heart and his conscience. While at times Milena's 'genius for living' gave Kafka new life, it ultimately exhausted him, and their relationship was to last little over two years. In 1924 Kafka died in a sanatorium near Vienna, and Milena died in 1944 at the hands of the Nazis, leaving these letters as a moving record of their relationship.
13% rabatu
38,48
44,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki King of the World
King of the World
Autor: David Remnick
Wydawca: Picador
wysyłka: 48h
This unforgettable account of his rise and self-creation, told by a Pullitzer Prize-winning writer, places Ali in a heritage of great American originals. KING OF THE WORLD takes us back to the days when his life was a series of battles, inside the ring and out. A master storyteller at the height of his powers, David Remnick has written a book worthy of America's most dynamic moden hero.
13% rabatu
42,85
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Circling the Square
In January 2011, as the crowds gathered to protest Mubarak's three decades of rule in Egypt, Wendell Steavenson went to Cairo to cover the story. But the revolution defied historical precedent, and it defied the templates of storytelling. There was no single villain, no lone hero, no neat conclusion that wouldn't be overturned the next day. Tahrir Square changed its moods like the weather; fickle, violent, hopeful, carnival. As she walks among the tents and the tanks, falling into conversation, sharing cigarettes and cold soda, Steavenson tells the story of a seismic historical moment as it is experienced by ordinary citizens. Here, we meet a young man from the slums with his homemade pistol; a seasoned observer who gives up on analysis; a leader who doesn't want to lead thrust uncomfortably into the spotlight; a Muslim Brotherhood politician trying to smooth over a restless parliament; and a military intelligence officer convinced that only the army can save Egypt. Steavenson captures the cacophony of dizzying events as protests and elections ebbed and flowed around the revolution, tipping it towards democracy and then back into the military's hands. Mixing reportage and travelogue, Circling the Square shows how the particular and the personal can illuminate more universal questions: what does democracy mean? What happens when a revolution throws everything up in the air?
13% rabatu
69,09
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Picasso Mania
Picasso Mania
Wydawca: Hirmer
wysyłka: 48h
Picasso’s work appears never to have ceased to haunt the imagination of his peers. The great stylistic periods and certain emblematic works by Picasso like "Les Demoiselles d’Avignon" or "Guernica" will be answered by contemporary artworks. The publication will showcase the rich confrontation with Picasso’s work undertaken by contemporary artists since the 1960s. Pablo Picasso’s vibrant presence struck a chord in the 1960s with the return to Picassien archetypal figures by Pop Art and Narrative Figuration by Warhol, Lichtenstein, Equipo Cronica, Erró. Martin Kippenberger’s self-portraits reveal the impact of Picasso’s public image on the imagination of 20th century artists. David Hockney’s Polaroid composites and multi-screen videos echo Picasso’s Cubism and his exploration of a polyfocal space. Picasso’s stylistic eclecticism, his “cannibalism” of the old masters, the free craftsmanship of the later paintings inspired a new generation of artists like Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, or Julian Schnabel. Rineke Dijkstra’s video installation "I See a Woman Crying (Weeping Woman)", (2009-2010) will demonstrate the presence of Picasso’s work in contemporary imagination, in its most diverse means of expression (cinema, digital images, from videos to comic strips).
15% rabatu
169,15
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Anton Corbijn: The Living and the Dead
Anton Corbijn’s most recent publication goes back to his roots featuring his autobiographic series a. somebody; an early series of tombs, Cemetery; and eighty iconic portraits of musicians and bands from his career of 40 years. Schirmer/Mosel. Catalogue Bucerius Kunst Forum, Hamburg. Ed by Anton Corbijn and Franz Wilhelm Kaiser. With texts by Franz Wilhelm Kaiser, Marie-Noël Rio and Daria Dittmeyer-Hössl. 220 pages, 119 colour and duotone plates. Size: 22.5 x 28 cm, softcover. English/German edition.
15% rabatu
169,15
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
802
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka