Okładka książki Restrukturyzacja. Jak wprowadzać zmiany z korzyścią dla organizacji i pracowników
Książka dotyczy prawnych, społecznych oraz praktycznych wyzwań, przed jakimi stoją ?rmy, które decydują się na wprowadzenie zmian o charakterze restrukturyzacyjnym oraz działań, jakich takie plany wymagają. Autorzy, zajmujący się zawodowo
28% rabatu
42,45
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124
Prezentowany tom komentarza dotyczy: większości potrzebnej do uchwalania ustaw i podejmowania uchwał oraz odpowiedniego kworum (art. 120), procedury ustawodawczej w Senacie oraz procedury w Sejmie odnośnie do poprawek zaproponowanych przez
22% rabatu
44,43
57,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki 22 zadania służby bhp - omówienie z komentarzem
22 ZADANIA SŁUŻBY BHP – omówienie z komentarzem- W książce szczegółowo omawiamy wszystkie 22 zadania służby bhp. Wyczerpujący katalog obowiązków i uprawnień służby bhp określa § 2 ust. 1 rozporządzenia o służbie bhp. Oznacza to, że pracodaw
27% rabatu
64,93
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki BHP w firmie Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z
„BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z” to jedyna taka publikacja dla pracowników służby bhp, która pozwoli stworzyć faktyczne bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Można się z niej przede wszystkim dowiedzieć, jak rozmawiać z
27% rabatu
115,99
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki KSH. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inn
28% rabatu
35,26
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia
Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: 48h
W leksykonie w zwięzłej i przystępnej formie omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, uwzględniając zarówno obiektywną istotność analizowanych kwestii, jak i subiektywne poglądy Autorów opracowania w tej ma
28% rabatu
71,23
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki KSH. Kodeks spółek handlowych
Stan prawny: 20 kwietnia 2022 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 13.10.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) - w podwójnym
28% rabatu
10,79
15,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
Przedmiotem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w kontekście jego efektywności. Zaprezentowano w niej m.in.: • podstawowe pojęcia prawa restrukturyzacyjnego i jego naczelne zasa
28% rabatu
114,40
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Testamenty. Spadki. Darowizny. 3 wyd. Seria: Twoje
Testamenty. Spadki. Darowizny. 3 wyd. Seria: Twoje
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: C.H. Beck
wysyłka: 48h
Książka zawiera: Zagadnienia ogólne Kodeks cywilny - wyciąg Dziedziczenie ustawowe Kodeks cywilny - wyciąg Testament Kodeks cywilny - wyciąg, Kodeks postępowania cywilnego - wyciąg Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie testamen
28% rabatu
17,99
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Dziecko w rodzinie
Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym,
25% rabatu
37,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo medyczne oraz inne akty prawne wyd. 2022
Publikacja zawiera: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg, Ustawę o działalności leczniczej - wyciąg, Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawę o zawodach lekarza i lekarza
28% rabatu
42,45
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawa człowieka. Ujęcie dyscyplinarne
Prawa człowieka Ujęcie interdyscyplinarne red. nauk. dr Daria Bieńkowska Komitet redakcyjny: dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP dr Magdalena Konopacka dr Dorota Michalska-Sieniawska Autor - Zbiorowy Recenzja: prof. dr hab. Monika Urbaniak,
40% rabatu
37,01
62,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Powoła
28% rabatu
121,60
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne i ustrojowe
Podręcznik podzielony został na trzy części: • pierwsza koncentruje uwagę na tytułowych zagadnieniach ogólnych prawa administracyjnego, zarówno klasycznych, jak i relatywnie nowych; • druga skupia się na ustrojowym prawie administracyjnym,
28% rabatu
56,84
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy
Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące regula
25% rabatu
149,13
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawnokarne i medyczne aspekty zaniechania..
Opracowanie zawiera wybrane materiały z II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawnokarne i medyczne aspekty zaniechania szcze- pień dzieci zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego z Instytutu Nauk Prawnych Wydzia
40% rabatu
35,86
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Świadczenia dla pracowników
Świadczenia dla pracowników
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
ednym z istotniejszych elementów systemu wynagradzania pracowników jest rozbudowany system świadczeń pozapłacowych. Katalog oferowanych usług jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim np. bony towarowe, talony, bilety na imprezy kulturalne, p
25% rabatu
44,22
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Koszty uzyskania przychodów w CIT
Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest bardzo ważnym, a zarazem budzącym wiele wątpliwoś
5% rabatu
249,24
262,50 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ewidencja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE w jednostkach sektora finansów publicznych
Omówienie funduszy unijnych na lata 2021-2027, a także procedury pozyskiwania środków unijnych przez JSFP, kwalifikowanie wydatków, gospodarowanie środkami unijnymi a dyscyplina finansów publicznych. Publikacja zawiera: omówienie dokumentac
27% rabatu
123,94
169,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawnoautorska ochrona programów komputerowych
W książce kompleksowo omówiono problematykę ochrony programów komputerowych w prawie autorskim na płaszczyźnie polskiej, unijnej i międzynarodowej. Przedstawiono te zagadnienia, które różnią się od ogólnych zasad prawa autorskiego, m.in. ta
23% rabatu
114,66
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
675
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj