nowość
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 99, 100, 101
Tom zawiera szczegółowy komentarz do trzech przepisów Konstytucji poświęconych procesowi wyborów do Sejmu i Senatu. Art. 99 dotyczy kręgu podmiotów, którym przysługuje bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) oraz niegodności wyborczej. A
22% rabatu
43,04
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi to jedna z najważniejszych regulacji rynku kapitałowego. Celem jej wprowadzenia było wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności tego rynku i poprawieniu sprawności jego działania. W
28% rabatu
216,63
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz
Książka zawiera praktyczny komentarz do przepisów o egzekucji z rachunku bankowego, która jest jednym z najczęstszych i najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym. Niewątpliwym walorem publikacji są
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Cmentarze w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne
W publikacji omówiono kwestie dotyczące stosowania przepisów kształtujących sferę funeralną w Polsce, w szczególności: • zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy komunalnych; • budowa grobów, nagrobków, pomników na cmentarzach komunal
28% rabatu
107,95
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji
Zagadnienie prawem dozwolonych form obrony pozwanego jest niezwykle doniosłe praktycznie, ponieważ od przyjętej in concreto linii obrony procesowej zależeć będzie nie tylko czas trwania i przebieg postępowania, ale także efekt finalny w pos
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej
Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej
wysyłka: 48h
Publikacja dotyczy coraz większego skomplikowania spraw będących przedmiotem orzekania organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych. Wybór tematu publikacji jest wyrazem przekonania, że problemy efektywności jurysdykcji adm
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz
Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym zawiera pogłębioną analizę norm prawnych odnoszących się do działalności gmin, w tym m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związk
28% rabatu
158,67
219,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks pracy. Komentarz. Tom I i II. Projekty nowelizacji Kodeksu pracy z komentarzem
Szóste wydanie komentarza do Kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany ustawy, jakie miały miejsce od czasu ostatniej edycji z 2020 r., w tym: wynikające z aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa (np. w zakresie modyfik
28% rabatu
209,38
289,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo budowlane. Komentarz
Książka zawiera praktyczną interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, takich jak: – projekt budowlany (i konsekwencje jego podziału na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu,
28% rabatu
187,65
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo ochrony środowiska. Komentarz
W publikacji omówiono zasady ogólne prawa ochrony środowiska oraz definicje i podstawowe pojęcia. Przedstawiono kompleksowo rozwiązania dotyczące m.in.: • pozwolenia na korzystanie ze środowiska, • przeciwdziałania zanieczyszczeniom, • opł
28% rabatu
209,38
289,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 2. Ustrój samorządu terytorialnego
Drugi tom Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego prezentuje zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego, w tym m.in.: o wybory organów jednostek samorządu terytorialnego; referendum lokalne; o organy samorządu terytorialnego i ich aparat p
28% rabatu
180,40
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System Prawa Pracy. Tom XIII.
Tom XIII "Systemu prawa pracy" zawiera omówienie problematyki zawodów prawniczych, czyli tych, których wykonywanie zostało uzależnione od ukończenia wyższych studiów prawniczych: sędziego, prokuratora, referendarza sądowego, asesora sądoweg
28% rabatu
216,63
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz
Komentarz obejmuje analizę przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także powiązanych z nią przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ustawy nowelizującej ustawę o kształto
28% rabatu
173,16
239,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Przyczyna wypowiedzenia i zwolnienia dyscyplinarnego na przykładach z orzeczeń SN
Przyczyna wypowiedzenia i zwolnienia dyscyplinarnego – jak ją sformułować, by obroniła się przed sądem Przepisy nie zawierają zamkniętego precyzyjnego katalogu przyczyn, na które pracodawca może powołać się w wypowiedzeniu umowy. Nie określ
35% rabatu
52,29
79,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Medycyna pracy w praktyce. Wybrane zagadnienia profilaktyki, orzecznictwa i najważniejsze rozwiązani
Podstawowym zadaniem medycyny pracy jest opieka nad zdrowiem człowieka w środowisku pracy. Lekarze tej specjalności sprawują opiekę nad osobami pracującymi, przeprowadzając m.in. badania profilaktyczne. Książka jest poświęcona wybranym prak
35% rabatu
104,07
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Ograniczenia samodzielności prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Ocena 30 lat funkcjonowania
Przedmiotem analizy monografii są szczegółowe rozwiązania prawne zawarte w ustawach ustrojowych regulujących problematykę samorządu terytorialnego w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (EKSL) oraz Konstytucji RP. Obsz
31% rabatu
26,36
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Umowa o zamówienia publiczne
Niniejsza publikacja jest w pełni poświęcona problematyce umowy. Zawarte w niej wskazówki, pozwolą Ci na sprawne redagowanie projektu umowy, ale również na efektywną realizację kontraktu i osiągnięcie założonego w nim efektu końcowego. Dla
35% rabatu
45,82
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Obowiązki firm inwestycyjnych i banków w systemie MiFID II. Stanowiska i wytyczne organów nadzoru
Publikacja zawiera analizę wybranych wytycznych i stanowisk ESMA, KNF i UKNF w zakresie ustawodawstwa MiFID I oraz MiFID II, które w znaczący sposób wpłynęły na praktykę firm inwestycyjnych i banków w Polsce w obszarze obrotu instrumentami
25% rabatu
134,59
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)
Książka przedstawia problematykę stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR - General Anti-avoidance Rule). Zaprezentowano w niej praktyczne aspekty związane z oceną: czy działanie podatnika stanowiło unikanie opodat
28% rabatu
107,95
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kodeks spółek handlowych Komentarz praktyczny
Przedstawiamy Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stworzony z myślą o rozwiązywaniu realnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa handlowego, z jakimi spotykają się wspólnicy oraz członkowie organów spółek, a także prawnic
5% rabatu
370,82
388,50 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
526
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj