nowość
Okładka książki Zakładowy Plan Kont - praktyczne przykłady księgowań
„Zakładowy Plan Kont” to praktyczny komentarz zawierający omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym
26% rabatu
88,00
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...
Stan prawny: 1 października 2021 r. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest podstawowym i zarazem najtrudniejszym do interpretacji aktem wykonawczym do ustawy – Prawo budowla
24% rabatu
90,38
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polityka rachunkowości w firmie 2022
„Polityka rachunkowości w firmie 2022 z komentarzem do planu kont” to wyjątkowy przewodnik, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i i
26% rabatu
109,45
148,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej
W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Prezentowana analiza uwzględnienia zasady wynikające z teorii przedstawicielstwa. Au
24% rabatu
113,17
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki E-dokumentacja medyczna i telemedycyna Aspekty prawne
Książka omawia prawne aspekty prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a także realizowania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Tematykę uzupełniono o aktualne wytyczne doty
24% rabatu
75,19
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publiczne
Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności
24% rabatu
97,98
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Legitymacja uprawnionego z akcji
Stan prawny: 1 września 2021 r. W książce kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące zasad identyfikacji osoby uprawnionej z każdego rodzaju akcji oraz zaprezentowano w sposób systematyczny reguły wykonywania poszczególnych uprawnień udział
24% rabatu
105,57
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo własności intelektualnej Teoria i praktyka
Publikacja omawia polskie, europejskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Obejmuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. Przedstawia postępowanie przed Urzędem Patentowym
24% rabatu
60,00
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks karny Komentarz
Komentarz stanowi praktyczne omówienie przepisów Kodeksu karnego. Przedstawiono w nim rozwiązania problemów pojawiających się na tle stosowania regulacji kodeksowych. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne autorzy proponują konkr
24% rabatu
151,14
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz
Stan prawny: Wrzesień 2021 r. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym orzecznictwa organów orzekających w tych sprawach oraz orzecznictwa sądów. W
24% rabatu
151,14
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks karny Część szczególna Komentarz
Stan prawny: 1 września 2021 r. Prezentowana publikacja stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej Kodeksu karnego (Warszawa 2021). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej Kodeksu z uwzględni
24% rabatu
189,12
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej
Książka zawiera kompendium wiedzy na temat środków i sposobów zaskarżania działań kontrolnych organów podatkowych na etapie czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej. Dzięki temu kontrolowany może podjąć działania zmierzające do kwe
24% rabatu
97,98
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego 2022
Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego może sprawiać trudności, gdyż nie jest łatwo przygotować wzór formularza i wytycznych do jego prowadzenia, który ujmowałby wszystkie możliwe sytuacje, z jakimi możemy spotykać się w życiu. Dlatego w k
26% rabatu
58,42
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Komentarz do spraw o podział mająt wspól w4/21
W książce przedstawiono przebieg sprawy o podział majątku wspólnego małżonków zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym: począwszy od szczegółowego przedstawienia składu i sposobu ustalenia wartości majątku wspólnego, roszczeń z jakimi
24% rabatu
151,14
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Alimenty Wzory pism z komentarzem
Publikacja stanowi jedyny na rynku tak obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach o alimenty, zarówno przez osoby dochodzące alimentów, jak i te zobowiązane do alimentacji. Każdy wzór uwzględnia podyktowane praktyką zagadnienia (np.
24% rabatu
44,81
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz
Stan prawny: 15 sierpnia 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w korpusie służby cywilnej, odnosząc się zarówno do pracowników mianowanych, jak i kontraktowych. Celem opracowania jest nie tylko przedstawien
24% rabatu
120,76
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Status prawny działaczy związkowych i innych przedstawicieli zatrudnionych
Stan prawny: 1 sierpnia 2021 r. Książka prezentuje zagadnienia statusu prawnego przedstawicieli zatrudnionych w stosunkach pracy. Jej tematyka odnosi się do mechanizmów ochronnych, które przysługują: • działaczom związkowym, • członkom ra
24% rabatu
75,19
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Publiczny transport zbiorowy Komentarz w.1
Stan prawny: 23 sierpnia 2021 r. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym odniesienia do przepisów prawa Unii Europejskiej i w sposób kompleksowy omawia całość regula
24% rabatu
97,98
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawa pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta Kom w.1
Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej, tj. • świadczeń zdrowotnych, •
24% rabatu
151,14
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o elektromobilności i paliwach...
W komentarzu szczegółowo i praktyczne omówiono: • zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych • obowiązki podmiotów publicznych w tej materii, w tym przygotowanie planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania
24% rabatu
75,19
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
522
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj