Okładka książki Dzieje administracji w Polsce w zarysie
Dzieje administracji w Polsce
45% rabatu
26,95
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Veritas in iurisprudentia
Książka w wyczerpujący sposób podejmuje trzy zasadnicze tematy. Przede wszystkim autorzy artykułów wyjaśniają, w jaki sposób należy przeprowadzać rzetelną ocenę psychologiczną, by trafnie zdiagnozować dziecko doświadczające alienacji rodzic
24% rabatu
61,08
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Idea prawa
Idea prawa
Wydawca: Ośrodek Karta
wysyłka: 48h
Wybór pism znanego prawnika II RP, rozważającego zagadnienia idei prawa, jego wykładni i stosowania, idei prawa narodów, tendencji w prawie konstytucyjnym i systemów prawnych państw totalitarnych.
30% rabatu
36,07
51,45 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki W kierunku demokratycznej nauki prawa?
Zomerski zarzuca edukacji prawniczej w Polsce przyczynienie się do alienacji prawników i współkonstruowanego przez nich prawa w stosunku do otoczenia społecznego i politycznego, a w efekcie doprowadzenie do delegitymizacji prawa. Nie poprze
29% rabatu
37,51
52,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo rzymskie w pigułce + testy online w.2
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rzymskiego. Opracowanie zostało podzielone na 4 działy tematyczne, w których znajdziesz m.
28% rabatu
28,24
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Res publica est res populi
Cyceron w księdze piątej De re publica pesymistycznie ocenia otaczającą go rzeczywistość – jego zdaniem myśl Enniusza moribus antiquis res stat Romana virisque („obyczajami dawnymi i ludźmi wielkimi Rzym stoi”) w żaden sposób nie oddaje rze
26% rabatu
36,80
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Tributum tolerabile ac facile? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kornberger-Sokołowskiej
Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz sądowniczej Profesor Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej - jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej nauki prawa finansowego. Dzieło zawiera 40 artykułów poświęconych problema
29% rabatu
177,91
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium
Publikacja zawiera usystematyzowane przedstawienie całości wykładu prawa prywatnego rzymskiego. Dla ułatwienia zrozumienia analizowanych zagadnień autorka posługuje się tabelami, wyliczeniami i schematami, a także uwzględnia bogate zestawie
29% rabatu
56,45
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Umysł prawniczy wyd.2/2023
Jak myśli prawnik? Czy istnieje intuicja prawnicza? Czy prawnik potrzebuje wyobraźni? Dlaczego prawo jest abstrakcyjne? Myślenie prawnicze od wieków stanowi wyzwanie dla teoretyków prawa i filozofów. Nie sposób się temu dziwić, zważywszy na
45% rabatu
27,44
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki O procesie sądowym w starożytnych Atenach. Szkic o historii procesu karnego w kontynentalnej Europie i Mezopotamii
Książka stanowi drugą część cyklu zapoczątkowanego publikacją pt. O początku prawa, tym razem dotyczącą narodzin i ewolucji prawa karnego w starożytnych Atenach. Niekwestionowaną zasługą Ateńczyków jest przede wszystkim stworzenie pojęcia p
29% rabatu
113,61
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji
Podręcznik jest nowym, znacznie zmienionym i rozszerzonym w stosunku do wydań poprzednich (2002, 2016), wprowadzeniem do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla prawników. Wcześniejsze wydania weszły do kanonu literatury z zakresu pra
29% rabatu
56,45
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo rzymskie. Instytucje
Podręcznik obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące
29% rabatu
56,45
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Moralność prawa
Moralność prawa
Autor: Fuller Lon L.
Wydawca: Aletheia
wysyłka: 48h
Lon L. Fuller (1902-1978), amerykański teoretyk prawa, przez większość dorosłego życia profesor Harvardu, włączył się swoimi publikacjami - a przede wszystkim wydaną w 1964 roku "Moralnością prawa" - w żywy, czasem gorący spór o relację mię
40% rabatu
40,73
68,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki O początku prawa. Szkic o historii procesu karnego w kontynentalnej Europie i Mezopotamii
Książka opisuje narodziny i początki prawa. Poznanie jego historii pozwala lepiej zrozumieć prawa późniejsze - łącznie ze współczesnym. Omówienie tych zagadnień daje pełny obraz ewolucji przede wszystkim prawa procesowego i procesu karnego
29% rabatu
113,61
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia
Publikacja zawiera zwięzłe zestawienie treści niezbędnych do przygotowania się do ćwiczeń i egzaminu z prawa rzymskiego prywatnego. Autorki wyjaśniają podstawowe łacińskie pojęcia i sentencje prawnicze, a także podają fragmenty tekstów źród
29% rabatu
42,16
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Archeologia sądowa w teorii i praktyce
Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i prezentuje wiedzę z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także zawiera wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. Autorzy omawiają między innymi: ba
29% rabatu
56,45
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli
Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej Pani Profesor Bogusławy Gneli jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej nauki prawa cywilnego, kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, o
29% rabatu
213,64
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ewa Łętowska – bibliografia i orzecznictwo z jej udziałem
Opracowanie zawiera listę publikacji Profesor Ewy Łętowskiej, a także wykaz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego, w których była ona sprawozdawcą. Bibliografia jest kompletna w zakresie publikacji o char
29% rabatu
42,16
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości
Monografia traktuje o ustrojowo-prawnych podstawach funkcjonowania asesora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości po przywróceniu tego urzędu w 2016 roku. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy założony przez polskiego ustawodawc
14% rabatu
51,78
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wstęp do prawoznawstwa. Materiały dydaktyczne
Niniejsza publikacja stanowi autorskie opracowanie wybranych zagadnień z kursowego przedmiotu wstęp do prawoznawstwa prowadzonego na I roku studiów prawniczych oraz z przedmiotów o zbliżonych nazwach, zawierających treści dotyczące wprowadz
14% rabatu
28,74
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
33
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj