Okładka książki Umysł prawniczy wyd.2/2023
Jak myśli prawnik? Czy istnieje intuicja prawnicza? Czy prawnik potrzebuje wyobraźni? Dlaczego prawo jest abstrakcyjne? Myślenie prawnicze od wieków stanowi wyzwanie dla teoretyków prawa i filozofów. Nie sposób się temu dziwić, zważywszy na
43% rabatu
28,57
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki The 50th Law
The ultimate hustle is to move freely between the street and corporate worlds, to find your flow and never stay locked in the same position. This is a manifesto for how to operate in the twenty-first century, where everything has been turne
19% rabatu
34,00
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji
Podręcznik jest nowym, znacznie zmienionym i rozszerzonym w stosunku do wydań poprzednich (2002, 2016), wprowadzeniem do retoryki, negocjacji i teorii komunikacji dla prawników. Wcześniejsze wydania weszły do kanonu literatury z zakresu pra
28% rabatu
56,77
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo rzymskie. Instytucje
Podręcznik obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące
27% rabatu
57,63
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Areszty detencyjne w Królestwie Polskim 1815-1868
Myśl oświecenia, uznająca wolność za jedno z podstawowych praw jednostki, zwróciła uwagę na kwestię uwięzienia człowieka przed wyrokiem, a także przyniosła pierwsze idee dotyczące zasad tymczasowego aresztowania, których praktyczne urzeczyw
27% rabatu
44,00
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Moralność prawa
Moralność prawa
Autor: Fuller Lon L.
Wydawca: Aletheia
wysyłka: 48h
Lon L. Fuller (1902-1978), amerykański teoretyk prawa, przez większość dorosłego życia profesor Harvardu, włączył się swoimi publikacjami - a przede wszystkim wydaną w 1964 roku "Moralnością prawa" - w żywy, czasem gorący spór o relację mię
30% rabatu
47,38
68,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki O początku prawa. Szkic o historii procesu karnego w kontynentalnej Europie i Mezopotamii
Książka opisuje narodziny i początki prawa. Poznanie jego historii pozwala lepiej zrozumieć prawa późniejsze - łącznie ze współczesnym. Omówienie tych zagadnień daje pełny obraz ewolucji przede wszystkim prawa procesowego i procesu karnego
28% rabatu
114,26
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia
Publikacja zawiera zwięzłe zestawienie treści niezbędnych do przygotowania się do ćwiczeń i egzaminu z prawa rzymskiego prywatnego. Autorki wyjaśniają podstawowe łacińskie pojęcia i sentencje prawnicze, a także podają fragmenty tekstów źród
28% rabatu
42,39
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Archeologia sądowa w teorii i praktyce
Publikacja ma charakter interdyscyplinarny i prezentuje wiedzę z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także zawiera wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. Autorzy omawiają między innymi: ba
28% rabatu
56,77
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli
Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej Pani Profesor Bogusławy Gneli jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej nauki prawa cywilnego, kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, o
28% rabatu
214,86
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ewa Łętowska – bibliografia i orzecznictwo z jej udziałem
Opracowanie zawiera listę publikacji Profesor Ewy Łętowskiej, a także wykaz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego, w których była ona sprawozdawcą. Bibliografia jest kompletna w zakresie publikacji o char
28% rabatu
42,39
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości
Monografia traktuje o ustrojowo-prawnych podstawach funkcjonowania asesora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości po przywróceniu tego urzędu w 2016 roku. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy założony przez polskiego ustawodawc
27% rabatu
44,00
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wstęp do prawoznawstwa. Materiały dydaktyczne
Niniejsza publikacja stanowi autorskie opracowanie wybranych zagadnień z kursowego przedmiotu wstęp do prawoznawstwa prowadzonego na I roku studiów prawniczych oraz z przedmiotów o zbliżonych nazwach, zawierających treści dotyczące wprowadz
27% rabatu
24,43
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo jako projekt przyszłości
Książka porusza bardzo istotną tematykę przyszłości prawa. Rozumienie prawa pozwala przeciwdziałać negatywnym skutkom ludzkiej działalności i zagrożeniom, jakie ona niesie. Gdy świat przeżywa wiele kryzysów i konfliktów o różnych podłożach,
28% rabatu
93,46
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Między ideowością a pragmatyzmem - tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf
Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz sądowniczej Profesor Małgorzaty Gersdorf – jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej nauki prawa zatrudnienia, Sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku oraz Pierwszej Prez
28% rabatu
216,63
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Nauka o państwie i polityce
Podręcznik prezentuje złożone mechanizmy decyzyjne w instytucji, jaką jest państwo. Autorzy wychodzą z założenia, że aby zrozumieć współczesne państwo i zasady nim rządzące, niezbędna jest znajomość idei, które legły u podstaw procesu prawo
28% rabatu
49,58
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo rzymskie. Przed egzaminem
W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia z zakresu prawa rzymskiego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czyt
28% rabatu
35,22
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Aplikacja radcowska. Etyka i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego
Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania obowiązujące na kolokwium ustnym z etyki radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu oraz organizacji i funkcjonowania samorządu radców. Kazusy zostały opracowane w odniesieniu do regulacji wynikającyc
28% rabatu
64,47
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Historia doktryn politycznych i prawnych
Podręcznik omawia kształtowanie się poglądów - od czasów grecko-rzymskich do współczesności - mających decydujący wpływ na cele, zasady powstania, organizację oraz funkcjonowanie dzisiejszych instytucji państwa i prawa. Autor eksponuje zasa
28% rabatu
49,58
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Pisma wybrane. Prawo - interpretacja - intencja
W publikacji zebrano artykuły Profesora Zygmunta Tobora opublikowane w księgach pamiątkowych, pracach zbiorowych, ciągłych i periodykach, które nie zostały zarchiwizowane w formie elektronicznej i do tej pory były trudno dostępne. Poruszają
24% rabatu
97,64
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
33
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj