Okładka książki Prawo budowlane 2022
Prawo budowlane 2022
Autor: praca zbiorowa
wysyłka: 48h
Ci wszyscy, którzy mają za sobą budowę domu, wiedzą, że trzeba sporo zachodu, b y wszystkie dzialania na placu budowy przebiegły zgodnie z literą prawa. Z drugiej zaś strony łatwo wyobrazić sobie sytuację, kiedy prawo nie ingerowałoby w kwe
39% rabatu
23,77
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Metodyka sporządzania pism procesowych
Stan prawny: 1 listopada 2021 r. Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism – nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze
24% rabatu
135,95
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Nowelizacja KPC 2019 - pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty
Zbiór tekstów poświęconych dokonanej w 2019 roku obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zmieniającej podstawy, na których osadzone jest cywilne prawo procesowe. Autorzy wskazują na liczne luki, mankamenty i niespójności wynik
24% rabatu
28,10
37,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego..
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego..
Autor: praca zbiorowa
wysyłka: 48h
Książkowe wydanie najważniejszego dla branży alkoholowej rozporządzenia UE, ze wstępem Remigiusza Zdrojkowskiego i indeksem. Alkohol jest środkiem spożywczym i podlega przepisom ustanawianym przez Parlament Europejski i Radę (UE). Podstawow
39% rabatu
11,59
19,01 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej
Nieodzowność zmian we współczesnych organizacjach i ich złożone uwarunkowania implikują potrzebę podejmowania interdyscyplinarnych badań empirycznych i korzystania z dorobku różnych subdyscyplin naukowych. Niniejsza monografia podejmuje pro
31% rabatu
51,71
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo przedsiębiorców
Stan prawny: 6 listopada 2021 r. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy: 8.12.2021 r. – ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora public
27% rabatu
13,87
19,01 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Krajowe Standardy Rachunkowości 2022
Ustawa a rachunkowości to uniwersalny „kręgosłup” dla rachunkowości, ale jej regulacje są dość ogólne, a jednostki stają przed problemem, jak w konkretnej sytuacji zinterpretować i zastosować określony przepis. Krajowe Standardy Rachunkowoś
26% rabatu
147,16
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki W domu niewoli
W domu niewoli
Wydawca: Siedmioróg
wysyłka: 48h
W domu niewoli jest jednym z najwybitniejszych w polskiej i światowej literaturze świadectw stalinowskich zbrodni. Autorka opisuje swoją ciernistą drogę wojenną – od aresztowania w pierwszych miesiącach sowieckiej okupacji polskich kresów,
39% rabatu
28,95
47,50 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...
Stan prawny: 1 października 2021 r. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest podstawowym i zarazem najtrudniejszym do interpretacji aktem wykonawczym do ustawy – Prawo budowla
24% rabatu
90,38
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Technologiczny wymiar ochrony danych osobowych
Publikacja zawiera niezbędne informacje prawne, techniczne, organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Skierowana jest do osób, których przedmiotem zainteresowania jest problematyka ochrony danych osobowych widziana
39% rabatu
26,88
44,10 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury (z suplementem
Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki
4% rabatu
251,87
262,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo upadłościowe. Komentarz
Publikacja stanowi  praktyczny komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z: zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacal
229,01
Dodaj
do koszyka
nowość
Opakowanie Freedom of Speech Conscience and Religion
The monograph which we hand over to the Reader is the result of international collaboration between employees and students of the Faculty of Law and Administration of Nicolaus Copernicus University in Toruń and representatives of legal doct
6% rabatu
30,06
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera
Kolejne wydanie Przypadków kryminalnych nawiązuje do filmowej postaci Dextera. Człowieka, który służąc w Policji, w bardzo kontrowersyjny sposób zajmował się zwalczaniem przestępczości, eliminując tych zabójców, których nie pozwalały osadzi
39% rabatu
42,06
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o gospodarce nieruchomościami w.23
Stan prawny: 18 października 2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 18.2.2021 r. - zmiany z ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
27% rabatu
21,81
29,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Tymczasowe aresztowanie
Do przygotowania tej publikacji skłoniła nas rosnącą popularność tego środka zapobiegawczego i wiele mitów dotyczących warunków życia w aresztach śledczych. Przewodnik, napisany jasnym i zrozumiałym językiem, zestawia ze sobą świat przepisó
16% rabatu
49,53
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Subiektywna i obiektywna jakość życia...
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych badaniami jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w układach lokalnych. Infrastruktura funkcjonalna danego obszaru, środowisko naturalne, układ przestrzenny czy lokalny ryne
28% rabatu
35,98
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Krótka teoria tarcz podatkowych
Szczególnymi cechami współczesnych czasów są narastająca niepewność i zmienność - niepewność potęgowana pandemią i okrucieństwem okresu niewiadomego. W takich warunkach miała medialną premierę tarcza podatkowa, zarówno ta mająca chronić prz
28% rabatu
27,34
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kurator jako przedstawiciel ustawowy osoby prawnej
W opracowaniu przedstawiono istotę, charakter prawny i przesłanki ustanowienia kurateli, prawa i obowiązki kuratora, oraz nadzór nad sprawowaniem kurateli. Prezentowana analiza uwzględnienia zasady wynikające z teorii przedstawicielstwa. Au
24% rabatu
113,17
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki E-dokumentacja medyczna i telemedycyna Aspekty prawne
Książka omawia prawne aspekty prowadzenia i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a także realizowania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Tematykę uzupełniono o aktualne wytyczne doty
24% rabatu
75,19
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
1002
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj