nowość
Okładka książki Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej
Nieodzowność zmian we współczesnych organizacjach i ich złożone uwarunkowania implikują potrzebę podejmowania interdyscyplinarnych badań empirycznych i korzystania z dorobku różnych subdyscyplin naukowych. Niniejsza monografia podejmuje pro
31% rabatu
51,71
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury (z suplementem
Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki
4% rabatu
251,87
262,50 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Subiektywna i obiektywna jakość życia...
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych badaniami jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w układach lokalnych. Infrastruktura funkcjonalna danego obszaru, środowisko naturalne, układ przestrzenny czy lokalny ryne
28% rabatu
35,98
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego
Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi. Autor analizując kluczowe zagadnienia: • w jaki sposób
24% rabatu
90,38
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publiczne
Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności
24% rabatu
97,98
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej
Określenie roli prawa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi zadanie trudne, wymagające odwołania się do zróżnicowanych (także nie zawsze wzajemnie spójnych) punktów widzenia. W niniejszej książce przedstawiono kluczowe dla t
27% rabatu
33,70
46,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd terytorialny
W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym m.in: – pojęcie i funkcje samorządu teryt
24% rabatu
52,41
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych
Stan prawny: 1 lipca 2021 r. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w procesie sprawowania władzy publicznej i czy posiadają narzędzia pozwalające realnie wpływa
24% rabatu
75,19
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ochrona danych osobowych w administracji pub.
W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące genezy, specyfiki oraz regulacji prawnej ochrony danych osobowych w administracji. Szczegółowo zaprezentowano zasady przetwarzania danych osobowych oraz podstawy dopuszczalności przetwarzania dan
24% rabatu
90,38
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Studia Regionalne i Lokalne 2 (84) 2021
Robert Pyka: Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki: Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgra
26% rabatu
15,53
21,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz
Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych. Celem opracowania jest nie tylk
24% rabatu
97,98
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej
Stan prawny: 15 kwietnia 2021 r. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: • konstytucyjna zasada sprawiedliwości społecznej i jej urzeczywistnianie przez samorząd terytorialny, • dobry samorząd terytorialny w świetle standardów m
24% rabatu
75,19
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarząd miasta Lublina w latach 1915-1939
Wybór tematu rozprawy uznaję za bardzo trafny, ale jednocześnie wysoko stawiający poprzeczkę w badaniach Autorki. Jako przedmiot swoich rozważań wybrała Ona zasady organizacji i funkcjonowania zarządu miasta Lublina w latach 1915–1939. Prac
30% rabatu
26,44
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim Studium
W monografii obszernej analizie poddano niezwykle aktualne zagadnienia związane z realizacją przez zarządców dróg publicznych zadań z zakresu budowy i utrzymania tych dróg z udziałem przedsiębiorców, w tym w trybie zamówień publicznych, kon
27% rabatu
36,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Project Management in Public Administration w.2
“We present a book entitled Project Management in Public Administration. The Case of Metropolis GZM. The monograph concerns an important task which is project management as an element of organization management system and a factor that will
39% rabatu
27,18
44,60 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce
Prezentowane w niniejszej monografii treści poruszają zarówno teoretyczno-normatywne, jak też instytucjonalno-praktyczne aspekty bezpieczeństwa zgromadzeń oraz imprez masowych w Polsce. Autorzy poszczególnych tekstów wywodzą się z różnych o
32% rabatu
26,50
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarc
28% rabatu
43,17
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz
Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających m.in. z ustawy z 17.12.2020 r. (Dz.U. poz. 2361). Autorki zwra
29% rabatu
105,72
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym
Wiedza o procesach i zjawiskach tworzących gospodarkę finansową w samorządzie terytorialnym jest nadal mało stabilna i w wielu miejscach niepełna. Realna gospodarka finansowa samorządu stanowi odbicie procesu zaspokajania potrzeb społecznyc
19% rabatu
40,39
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Jednostki pomocnicze gminy /JBK1427e
Jednostki pomocnicze gminy to sołectwa, dzielnice, osiedla, a także jednostki nienazwane (np. przysiółek, obwód, kolonia, rejon, rewir, okręg). Stanowią część gminy i działają w ramach jej struktur, podlegają jej nadzorowi, nie mają odrębne
4% rabatu
191,42
199,50 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
75
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj