nowość
Okładka książki Przywództwo lokalne kobiet w Polsce. Studium gmin wiejskich
tanowi oryginalne i wartościowe dzieło, w którym uwidacznia się przemyślana i efektywnie dokonana analiza. Badanie empiryczne przeprowadzono zgodnie z warsztatem naukowym, a ich wyniki przedstawiono w sposób interesujący. Liczne wypowiedzi
27% rabatu
45,79
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Samorząd terytorialny w Polsce
Samorząd terytorialny odgrywa kluczową rolę, aktywnie, kreatywnie i skutecznie reagując na podstawowe potrzeby lokalnych i regionalnych społeczności. Zwłaszcza w obliczu kryzysów ostatnich lat - od pandemii po kryzysy migracyjne, energetycz
32% rabatu
64,31
95,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zielone zarządzanie w Jednostkach Samorządu Teryt.
Koncepcja zielonego zarządzania samorządem jest kontynuacją koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zakłada konieczność podejmowania każdej decyzji (nie tylko na poziomie centralnym, ale również lokalnym) w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a t
32% rabatu
40,61
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym
Prezentowane opracowanie może stanowić cenny materiał analityczny dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i polityków zaangażowanych w działalność lokalną. Z jej treścią powinni się zapoznać także przedstawiciele instytucji szeroko poj
21% rabatu
51,32
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Sprawozdanie finansowe za 2023 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Autor – doświadczony praktyk: *omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidenc
14% rabatu
198,54
231,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
Opierając się na najnowszej literaturze przedmiotu oraz obowiązujących aktach prawnych, w książce zaprezentowano wybrane, najbardziej istotne zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w gminie. Omówiono w niej m.in.: • zasady sprze
32% rabatu
34,53
51,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Administracja publiczna. Zarys wykładu
Publikacja ukazuje administrację publiczną - czy to w ujęciu funkcjonalnym, czy instytucjonalnym - w szerokim, wielowymiarowym otoczeniu. Składają się nań przede wszystkim polityka, ale także prawo, gospodarka, społeczeństwo, czy kultura. C
26% rabatu
43,43
58,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo samorządowe a odpowiedzialność represyjna
Prawnokarne kompetencje jednostek samorządu terytorialnego to zagadnienia niezbyt często poddawane refleksji naukowej, czego dowodem jest niewielka liczba publikacji naukowych z tego zakresu. Głównym celem badawczym podjętym w publikacji je
26% rabatu
62,03
84,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dług w polityce finansowej gmin
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest problematyce długu publicznego powstającego na szczeblu zarówno centralnym, jak i samorządowym – przede wszystkim lokalnym. Drugą część stanowi prezentacja wyników badań skoncen
36% rabatu
57,13
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Czwarta władza Ujęcie wieloaspektowe /Ignatianum/
Dla politologów i medioznawców pojęcie czwartej władzy jest jasne: są to media. Możliwe jest jednak inne spojrzenie na to zagadnienie, choćby z perspektywy prawnoustrojowej. To ujęcie byłoby pochodną analizy współczesnej zasady ustrojowej,
42% rabatu
24,30
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Praca w urzędach samorządowych
Publikacja adresowana jest zarówno do osób ubiegających się o pracę w administracji samorządowej jak również do aktualnych urzędników samorządowych. Zawiera zasady naboru na stanowiska w urzedach samorządowych , wraz z wszystkimi kryteriami
45% rabatu
54,45
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przeskalowanie urban governance
Autor skoncentrował swoją uwagę na relacjach między aktywnością administracji samorządowej, widzianej w perspektywie submiejskiej, metropolitalnej/aglomeracyjnej, państwowej i transnarodowej, a procesami urban governance z udziałem mieszkań
28% rabatu
35,51
49,35 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Walczmy o usprawnienie administracji! Komisje dla usprawnienia administracji publicznej i ich rola w
Polską administrację usprawniano walcząc. Zmagania były częste, nierówne, a „przeciwnicy” – wewnętrzni i zewnętrzni – zróżnicowani: oporni decydenci, przeciwne zmianom i wpływowe lobby zachowawcze, niewykwalifikowani urzędnicy, trudności te
14% rabatu
55,01
64,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd województwa. Komentarz
Ustawa o samorządzie województwa reguluje zakres działania samorządów, kompetencje organów i zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżone ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Zgodnie z ustawą samorząd województwa
24% rabatu
226,31
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to organizacja, która od początku przywrócenia samorządu w Polsce wspiera szeroko pojęte procesy decentralizacji. Fundacja i ludzie z nią związani opublikowali wiele znaczących raportów, monografii nauko
28% rabatu
54,40
75,60 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Odpowiedzialność samorządu terytorialnego w sferze społecznej i gospodarki przestrzennej
Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty. Autorzy omówili m.in. takie zagadnienia
21% rabatu
117,98
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Journal of Public Governance 1 (59) 2022
Journal of Public Governance 1 (59) 2022
28% rabatu
15,11
21,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych
W publikacji w sposób wnikliwy zaprezentowano rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii, takich jak: inicjatywa uchwałodawcza w miastach wojewódzkich, instrumenty upodmiotowienia społeczności lokalny
24% rabatu
127,92
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Postawy i reguły odpowiedzialności samorządu terytorialnego w sferze socjalnej
Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy stwarzają jednostkom samorządu terytorialnego możliwość odpowiedzialnego prowadzenia polityki społecznej wobec członków wspólnoty. Autorzy omówili m.in. takie zagadnieni
28% rabatu
107,95
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawa, obowiązki i ograniczenia wynikające z mandatu radnego
W książce przedstawiono analizę praw, obowiązków i ograniczeń wynikających z wykonywania przedstawicielskiego mandatu radnego. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: • ślubowanie radnego i składanie oświadczeń majątkowych, • obowiązek kiero
28% rabatu
115,20
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
77
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj