Okładka książki Miasto-idea. Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta. Wyd. II
"Książka autorstwa Michała Kudłacza podejmuje bardzo ważny temat badawczy, jakim jest gospodarowanie zasobami miasta, przy czym słusznie traktuje zasoby bardzo szeroko, wychodząc z założenia, że najcenniejszym zasobem miasta jest społecznoś
33% rabatu
47,03
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Historia administracji. Wybór źródeł
W zbiorze przygotowanym przez grono badaczy i dydaktyków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zgromadzone zostały akty prawne z historii administracji państwa polskiego oraz takich państw, jak: Austria, Prusy i Niemcy,
29% rabatu
24,96
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Postępowanie egzekucyjne w administracji Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych
Na przestrzeni pięciu ostatnich lat ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji objęty m.in. trzy duże nowelizacje: - ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych
15% rabatu
206,36
241,50 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Samorząd terytorialny
Podręcznik zawiera syntetyczne omówienie zagadnień organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Szczegółowo przedstawiono m.in.: • pojęcie i funkcje samorządu terytorialnego, • strukturę i organizację gminy, • ustrój pow
29% rabatu
49,30
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finanse samorządu terytorialnego w.2
Reaktywowany samorząd terytorialny w Polsce liczy sobie już ponad 30 lat. Dzięki niemu odbudowano lokalną i regionalną identyfikację mieszkańców, systematycznie rozwija się obywatelska aktywność i następuje wcielanie w życie idei społeczeńs
33% rabatu
40,31
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Odpowiedzialność prawna organów publicznych oraz przedsiębiorców zajmujących się odpadami
Publikacja przedstawia całość regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej za wykroczenia i delikty administracyjne w prawie o odpadach. Omawia również inną niż represyjna odpowiedzialność administracyjną, a także odpowiedzialność cywilną
29% rabatu
127,90
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucyjny wzorzec reżimu zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej
W monografii przedstawiono wykładnię i ocenę obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej oraz propozycje nowych rozwiązań w tej materii. Autor opisuje, jaki reżim zatrudnienia członków korpusu
29% rabatu
127,90
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ochrona przeciwpożarowa. Komentarz
Książka stanowi komentarz do przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa ta jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ma szerokie zastosowanie do wielu podmiotów życia społecznego i gospodarczego. Komentarz je
29% rabatu
120,75
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Międzynarodowe porozumienia polskiego samorządu terytorialnego w świetle prawa międzynarodowego
Książka omawia prawne aspekty współpracy międzynarodowej realizowanej przez polskie jednostki samorządu terytorialnego i zawierane przez nie porozumienia. Odpowiada m.in. na pytania: czy współpraca międzynarodowa samorządów regulowana jest
29% rabatu
127,90
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Plan finansowy w jednostkach sektora publicznego
Publikacja ta to niezastąpione źródło wiedzy dla profesjonalistów. Autorzy przedstawiają analizę realizacji planów z przykładami ewidencji dochodów i wydatków. Dzięki tej publikacji czytelnik odkryje, kiedy przekroczenie planu może naruszyć
25% rabatu
127,51
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przywództwo lokalne kobiet w Polsce. Studium gmin wiejskich
tanowi oryginalne i wartościowe dzieło, w którym uwidacznia się przemyślana i efektywnie dokonana analiza. Badanie empiryczne przeprowadzono zgodnie z warsztatem naukowym, a ich wyniki przedstawiono w sposób interesujący. Liczne wypowiedzi
29% rabatu
45,01
63,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd terytorialny w Polsce
Samorząd terytorialny odgrywa kluczową rolę, aktywnie, kreatywnie i skutecznie reagując na podstawowe potrzeby lokalnych i regionalnych społeczności. Zwłaszcza w obliczu kryzysów ostatnich lat - od pandemii po kryzysy migracyjne, energetycz
33% rabatu
63,83
95,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zielone zarządzanie w Jednostkach Samorządu Teryt.
Koncepcja zielonego zarządzania samorządem jest kontynuacją koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zakłada konieczność podejmowania każdej decyzji (nie tylko na poziomie centralnym, ale również lokalnym) w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, a t
33% rabatu
40,31
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym
Prezentowane opracowanie może stanowić cenny materiał analityczny dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i polityków zaangażowanych w działalność lokalną. Z jej treścią powinni się zapoznać także przedstawiciele instytucji szeroko poj
24% rabatu
49,62
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sprawozdanie finansowe za 2023 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych
Praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej. Autor – doświadczony praktyk: *omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidenc
15% rabatu
197,39
231,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
Opierając się na najnowszej literaturze przedmiotu oraz obowiązujących aktach prawnych, w książce zaprezentowano wybrane, najbardziej istotne zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w gminie. Omówiono w niej m.in.: • zasady sprze
33% rabatu
34,27
51,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Administracja publiczna. Zarys wykładu
Publikacja ukazuje administrację publiczną - czy to w ujęciu funkcjonalnym, czy instytucjonalnym - w szerokim, wielowymiarowym otoczeniu. Składają się nań przede wszystkim polityka, ale także prawo, gospodarka, społeczeństwo, czy kultura. C
27% rabatu
43,14
58,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo samorządowe a odpowiedzialność represyjna
Prawnokarne kompetencje jednostek samorządu terytorialnego to zagadnienia niezbyt często poddawane refleksji naukowej, czego dowodem jest niewielka liczba publikacji naukowych z tego zakresu. Głównym celem badawczym podjętym w publikacji je
13% rabatu
73,12
84,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dług w polityce finansowej gmin
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest problematyce długu publicznego powstającego na szczeblu zarówno centralnym, jak i samorządowym – przede wszystkim lokalnym. Drugą część stanowi prezentacja wyników badań skoncen
37% rabatu
56,77
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Czwarta władza Ujęcie wieloaspektowe /Ignatianum/
Dla politologów i medioznawców pojęcie czwartej władzy jest jasne: są to media. Możliwe jest jednak inne spojrzenie na to zagadnienie, choćby z perspektywy prawnoustrojowej. To ujęcie byłoby pochodną analizy współczesnej zasady ustrojowej,
32% rabatu
28,50
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
78
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj