nowość
Okładka książki Skuteczność w prawie administracyjnym
Książka kompleksowo omawia problematykę skuteczności, efektywności i rozliczalności administracji publicznej m.in. w zakresie: o audytu wewnętrznego w administracji publicznej; o elektronicznego profilu zaufanego; o automatycznego aktu admi
28% rabatu
71,23
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Lokalsi. Nieoficjalna historia pewnego samorządu
Nie ma większego mitu w polskiej debacie publicznej niż ten, że samorządność nam się udała. Wystarczy jednak spędzić trochę czasu przyglądając się działalności władzy na szczeblu lokalnym, żeby zacząć dostrzegać macki miejscowej ośmiornicy
35% rabatu
29,17
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia
Stan prawny: 1 lutego 2022 r. W publikacji omówiono wybrane zagadnienia dotyczące mechanizmów antykorupcyjnych odnoszących się do osób pełniących funkcje publiczne we wspólnotach samorządowych. Przedstawiono pojęcie korupcji i jej kontekst
28% rabatu
92,82
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Instytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowaniu prawa
Podstawowym celem książki jest kompleksowe zbadanie zagadnienia współdziałania organów administracji w postaci zajęcia stanowiska, a także odpowiedzialności za tego rodzaju akty administracyjne. O ile w doktrynie prawniczej problematyka ws
18% rabatu
39,34
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP
Zasada samodzielności to fundament samorządu terytorialnego w Polsce. Celem publikacji jest szczegółowa rekonstrukcja zasady samodzielności samorządu terytorialnego w jej kształcie nadanym przez Konstytucję RP z 1997 r. Autor poddał analizi
28% rabatu
63,46
88,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Współzarządzanie w gminach w świetle koncepcji...
Autor podejmuje problematykę współzarządzania, jego weryfikacji i przeglądu w obrębie nauk o polityce. Tematem jest współzarządzanie w gminach nie tylko z perspektywy nauk o polityce, ale również socjologii, organizacji i zarządzania, nauk
32% rabatu
26,50
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rachunkowość budżetowa. Teoria i praktyka
Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru: • funkcjonowa
28% rabatu
92,82
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Przywództwo w administracji publicznej. Perspektywa zarządzania kryzysowego
Tego typu przeglądowe i porządkujące pozycje są niezwykle ważne i potrzebne zarówno dla badaczy jak i szerszego grona czytelników. Funkcjonują one jako swoiste „drogowskazy” czy punkty orientacyjne w gąszczu szczegółowych studiów i analiz.
28% rabatu
30,22
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce
Książka autorstwa dr Angeliki Kuligowskiej ma w pełni oryginalny i autorski charakter. Bardzo ciekawie, a jednocześnie wnikliwie przedstawiono w niej problematykę korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce. Jest to niezwykl
22% rabatu
35,02
44,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zamknięcie roku 2021 w jednostkach sektora publicznego
W rozdziałach I–III opisano czynności przygotowawcze niezbędne do zakończenia 2021 roku, w tym inwentaryzację składników aktywów i pasywów jednostki oraz ich ewidencję na dzień bilansowy. W rozdziale IV przedstawiono właściwy sposób przygot
27% rabatu
123,29
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Determinanty kształtowania instytucjonalnego..
Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest aparat skarbowy zajmujący się poborem podatków do budżetu państwa. W kompleksowy sposób zaprezentowano podstawy teoretyczne kosztu poboru podatków ponoszonych przez organy podatkowe. Dokonano s
24% rabatu
45,76
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Miasto-idea. Nowe podejście do gospodarowania..
Przyszłość naszego świata zarówno w sensie gospodarczym, społecznym, jak również kulturowym i środowiskowym w istotnej mierze zależeć będzie od miast - od kierunków ich rozwoju, sposobu gospodarowania zasobami oraz, co bardzo istotne, od mo
32% rabatu
44,00
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020
Zarządzanie Publiczne 4 (54) 2020
27% rabatu
15,32
21,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Fundamentalna siła miasta
Miasta to obszary o dużej koncentracji ludności i działalności gospodarczej, spraw społecznych, technicznych, administracyjnych i politycznych, dlatego są interesującym, ale trudnym obszarem do zarządzania. Jednym z aspektów, które rozpatru
32% rabatu
46,03
68,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Aktualne wyzwania prawa wyborczego
Publikacja prezentuje krytyczne spojrzenie na różne instytucje prawa wyborczego i praktykę ich funkcjonowania zarówno w kontekście doświadczeń wyborczych lat 2018–2020 i towarzyszących im zmian prawa, jak i sytuacji związanej ze stanem pand
28% rabatu
32,33
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Oddziaływanie samorządów gminnych na...
Prezentowana monografia dzięki szerokiej podbudowie teoretycznej oraz bogatej ilustracji empirycznej stanowi bardzo dobre narzędzie wsparcia procesów zarządzania gminami. Może bowiem zostać wykorzystana zarówno na etapie diagnozy rozwoju gm
15% rabatu
84,49
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej
Nieodzowność zmian we współczesnych organizacjach i ich złożone uwarunkowania implikują potrzebę podejmowania interdyscyplinarnych badań empirycznych i korzystania z dorobku różnych subdyscyplin naukowych. Niniejsza monografia podejmuje pro
35% rabatu
49,04
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dodatkowe (pozaustawowe) źródła i formy finansowania samorządowych instytucji kultury (z suplementem
Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dotacje celowe z budżetu swojego organizatora otrzymują tylko państwowe i samorządowe instytucje kultury. Dotacje tego typu zapewniają jednak najczęściej jedynie środki
5% rabatu
249,24
262,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Subiektywna i obiektywna jakość życia...
Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego jest zainteresowanych badaniami jakości życia mieszkańców, zwłaszcza w układach lokalnych. Infrastruktura funkcjonalna danego obszaru, środowisko naturalne, układ przestrzenny czy lokalny ryne
32% rabatu
34,12
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego
Książka pokazuje wpływ zasady solidarności społecznej na prawo samorządu terytorialnego oraz jego zmiany w obliczu nowych wyzwań związanych ze współczesnymi przeobrażeniami społecznymi. Autor analizując kluczowe zagadnienia: • w jaki sposób
28% rabatu
85,62
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
75
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj