Opakowanie Studia Regionalne i Lokalne 2020/2 (80)
Artykuły: Jakub Rok: Can Smog Make Us Unhappy? Effects of Perceived and Objective Air Quality on Subjective Well-being [Czy smog nas unieszczęśliwia? Wpływ postrzeganej i obiektywnej jakości powietrza na subiektywny dobrostan], doi 10.7366/
26% rabatu
15,63
21,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019
Andrzej Sławiński: Will IT Technologies and Globalisation Change the Mechanism of Money Creation? Bartłomiej Biga: Patent Races and Institutional Solutions of Health Care Policy in Developed Countries Krzysztof Wąsowicz: The Effectiveness
26% rabatu
15,63
21,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Neoweberyzm etos służby publicznej
Neoweberyzm (The New-Weberian State) nie stanowi zwykłej rehabilitacji klasycznego modelu biurokratycznego w myśle­niu o modernizacji administracji publicznej. Nie jest również kompilacją rodzajowo różnych składników. To nowa inter­pretacja
32% rabatu
34,16
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego
Książka jest pierwszym przekrojowym i kompleksowym opracowaniem ukazującym śmierć człowieka w wymiarze administracyjnoprawnym. Autorka omawia problematykę śmierci z perspektywy organizacji prawnej administracji oraz funkcjonowania zakładów
21% rabatu
102,49
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad
21% rabatu
102,49
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Budżet obywatelski w praktyce samorządów
Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak: - właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w
21% rabatu
62,77
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa
Autor charakteryzuje konstytucyjne aspekty mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, polegającego na horyzontalnym wyrównaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. wpłat janosikowych) w polskim systemie finansowania samorządu terytor
30% rabatu
16,91
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System finansowania ochotniczych straży pożarnych/PGK1366E
Książka stanowi pierwszą i jedyną na rynku wydawniczym monografię poświęconą kompleksowemu omówieniu finansowania ochotniczych straży pożarnych. Całość opracowania oparta jest na aktualnych przepisach prawa, orzecznictwie sądów, RIO i admin
11% rabatu
178,45
199,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie finansami publicznymi. Od budżetów gmin do strategii globalnych
Zarządzanie finansami publicznymi w istotny sposób kształtuje stan państwa i jakości życia obywateli. Jest przy tym procesem bardzo złożonym i wyraźnie różni się od zarządzania finansami w podmiotach komercyjnych. Metoda opisu i analizy pre
36% rabatu
45,05
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy
Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych, w tym gminami, staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, ograniczonego dostępu do zasobów, niepewnośc
21% rabatu
31,70
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Akty prawa miejscowego w procesie organizowania publicznego transportu zbiorowego
Publikacja omawia tematykę stanowienia aktów prawa miejscowego, oraz innych wybranych aktów normatywnych, w związku z realizacją przez samorząd terytorialny zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w tym. m.in.: - stanowienia aktó
21% rabatu
102,49
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd terytorialny Pionowy podział władzy
Podręcznik szczegółowo omawia zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne dotyczące różnych obszarów samorządu terytorialnego, takie jak: - doktrynalne podstawy samorządności terytorialnej, - przestrzenne ramy działalności samorządu teryto
21% rabatu
46,88
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego Komentarz
Książka stanowi komentarz do najistotniejszych z punktu widzenia praktyki jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarte w publikacji zagadnienia pogrupowane w bloki tematyczne zostały przedsta
21% rabatu
126,33
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wybrane postępowania prowadzone przez organy gmin Praktyczny przewodnik
W książce omówiono wybrane postępowania administracyjne prowadzone przez organy gmin. Autorzy skupili się na problemach, z którymi spotykają się pracownicy urzędów gmin prowadzący postępowania z zakresu: - zezwolenia na lokalizację zjazdu,
21% rabatu
94,55
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe
Publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasadach i trybie dotowania organizacji pozarządowych z zasobów finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Praca w przystępny sposób wyjaśnia problematykę prawa dotacyjnego, w tym
21% rabatu
102,49
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Reforma terytorialnej organizacji kraju : dwa lata doświadczeń
Książka poświęcona jest analizie procesu wdrażania i skutków reformy terytorialnej organizacji kraju, która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku. Autorzy uwzględniają wiele aspektów reformy, poczynając od kwestii prawnych i nowych mechanizmó
28% rabatu
22,45
30,98 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego
Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z pozycją prawną skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwestii dotyczących wyboru, odwołania, zadań i kompetencji oraz jego odpowiedzialności prawnej. Przedstawia
21% rabatu
102,49
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Skargi wnioski i petycje w jednostkach samorządu terytorialnego
Publikacja zawiera omówienie instytucji skarg, petycji i wniosków w polskim porządku prawnym. Autorzy starają się rozwiać wątpliwości związane z klasyfikacją tego rodzaju pism, a także przybliżyć tryb postępowania z nimi. Analizują m.in. -
16% rabatu
108,94
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Opłata za odpady komunalne Wzory pism
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych
11% rabatu
178,45
199,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pomoc publiczna udzielana przez gminy
W publikacji omówiono zagadnienia związane z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie realizowania zadań przez gminy jako jednostki sektora finansów publicznych. W tym kontekście analizie poddane zostały rodzaje pomocy publicznej oraz warun
21% rabatu
102,49
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
71
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka