nowość
Okładka książki Konflikty technologiczne. Nowa architektura...
18% rabatu
49,17
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Celem monogra?i jest przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora ?nansów publicznych, zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczyc
18% rabatu
45,07
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii
Monografia zawiera aktualne i interesujące pod względem poznawczym zagadnienia, dotyczące zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Jest ona interesującą propozycją dla innych badaczy, studentów kierunków
39% rabatu
23,04
37,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o samorządzie gminnym Kom. w.3/21
Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktó
20% rabatu
159,20
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych
W książce w praktycznym ujęciu omówiono zarówno proces zarządzania drogami publicznymi, jak i realizację inwestycji drogowych. Wskazano wszystkie uprawnienia, które jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg posiadają w swojej ko
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji
W książce przybliżono problematykę adekwatności aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie informatyzacji administracji publicznej oraz dokonano analizy skuteczności przyjętych dotychczas rozwiązań w tym względzie. Publikacja jest skierowana
25% rabatu
48,72
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Związki komunalne i metropolitalne w Polsce
Publikacja zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę oraz ocenę polskiego ustawodawstwa dotyczącego: - związków komunalnych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także - związku metropolitalnego z siedzibą w Katowicach,
18% rabatu
105,72
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście
Zarządzanie sprawami publicznymi w mieście ma swoją specyfikę w porównaniu do procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach innych sektorów. Organizacje, którymi są miasta, działają nie dla zysku, ale w interesie publicznym, a decyzje p
13% rabatu
34,69
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji/JBK1410E
Książka zawiera gotowe do wykorzystania wzory pism, postanowień, zażaleń, skarg i wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien sporządzać wierzyciel oraz organ egzekucyjny. Wzory odpowiadają nowemu sposobowi zarządzania kosz
189,00
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym
W książce przedstawiono badania ilościowe i jakościowe w obszarze zarządzania aktywami i pasywami jednostki samorządu terytorialnego oraz autorskie koncepcje zarządzania majątkiem i długiem lokalnym. W publikacji zaprezentowano m.in. analiz
25% rabatu
50,97
68,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Samorząd terytorialny wczoraj i dziś
Samorząd terytorialny jest trwale zakorzeniony w tradycji i bardzo bogatej polskiej myśli samorządowej, rozwijanej szczególnie od okresu międzywojennego. Jest trwałym elementem historii ustroju Polski. To, że nie może istnieć sprawnie rozwi
23% rabatu
38,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939
Jeden z dwóch tomów syntezy Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 opracowany w ramach Oddziałowego Projektu Badawczego. Wstęp do zasadniczych rozważań stanowi omówienie stanu badań, oraz sytuacji społeczno- gospodarczej przed i w momencie zakończe
33% rabatu
40,17
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego
W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, analizowaną z perspektywy monitoringu procesów w niej zachodzących, jak i jej audytu. Autorka przedstawia kontrolę zarządczą jako pojęcie o niezw
18% rabatu
48,35
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Książka adresowana m.in. do studentów kierunków z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń, kadry kierującej administracji rządowej i samorządowej. Wśród omówionych zagadnień: • rola i za
19% rabatu
55,86
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finanse samorządowe
Finanse samorządowe
Autor: Sołtyk Piotr
Wydawca: Difin
wysyłka: 48h
Książka zawiera aktualną wiedzę z finansów samorządowych. Autor ukazał merytoryczne zagadnienia związane z finansami publicznymi, prawem finansowym z punktu widzenia funkcji i zadań współczesnego decydenta samorządowego. W monografii w spos
15% rabatu
72,21
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
Celem rozważań autora jest analiza obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zasady kadencyjności w zakresie, w jakim determinują one stopień samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W prezentowanym ujęciu kadencyjność organów
18% rabatu
19,67
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów
W książce poruszono problematykę interoperacyjności, czyli właściwości urządzeń i systemów do automatycznego współdziałania z innymi urządzeniami i systemami. Podkreślono znaczenie roli człowieka, który projektuje te urządzenia i systemy, j
18% rabatu
69,66
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny
Monografia stanowi opracowanie dedykowane wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego z perspektywy JST. Otwiera ją przegląd oraz omówienie teorii i wyników badań naukowych dedykowanych wyjaśnianiu rozwoju lokalnego. Odniesienie do roli władz lo
26% rabatu
51,03
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako a
21% rabatu
54,48
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Nowe prawo zamówień publicznych
Jeśli chcesz w sposób sprawny i bezproblemowy wdrożyć nowe przepisy w jednostce zamawiającej lub obawiasz się, jak będzie wygląda przygotowanie oferty i ubieganie się o zamówienia publiczne po 1 stycznia 2021 r. zapoznaj się z poniższym kom
20% rabatu
111,13
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
73
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj