Okładka książki Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
Podręcznik przedstawia szerokie ujęcie prawa finansów publicznych, związanego z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych środków pieniężnych przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki sektora finansów publicznyc
28% rabatu
49,58
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sprawozdawczość publicznych podmiotów leczniczych
Celem monografii jest ocena obiegu informacji sprawozdawczych tworzonych przez publiczne jednostki ochrony zdrowia w Polsce dla organów zarządczych, a także nadzorujących z punktu widzenia ich użyteczności i racjonalności tworzenia. Efektem
32% rabatu
55,51
82,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Budżet obywatelski a zrównoważony rozwój miast
Książka "Budżet obywatelski a zrównoważony rozwój miast" jest interdyscyplinarnym studium naukowym, którego celem jest uporządkowanie i podsumowanie dyskusji dotyczącej poziomu świadomości mieszkańców i władz miasta w zakresie ich współprac
32% rabatu
54,15
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo restrukturyzacyjne wyd. 15
Stan prawny: 1 lutego 2023 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najn
27% rabatu
16,77
23,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw w.3
Książka "Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw" stanowi opis podstawowych problemów gospodarki finansowej małych przedsiębiorstw wraz z uwzględnieniem roli otoczenia makrofinansowego. Prezentowane treści odnoszą się w dużej części do
20% rabatu
36,02
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bankructwa T.1 Państwa i samorządy
Monografia stanowi pierwszy tom cyklu monografii pod wspólnym tytułem Bankructwa. Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne, zatem w
24% rabatu
45,57
60,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Jednostki sektora samorządowego. Organizacja, rachunkowość i sprawozdawczość
W publikacji poddano analizie m.in. zagadnienia: organizacji jednostek sektora samorządowego, gospodarki komunalnej, rachunkowości, gospodarki środkami trwałymi, odsetek, a także kwestie finansów charakterystycznych dla jednostek sektora pu
28% rabatu
93,46
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu..
Książka stanowi rezultat prac doświadczonych naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce i młodego pokolenia badaczy nad zagadnieniem kryzysu pandemicznego. Dla Autorów niniejszej monografii COVID-19 stał się przyczynkiem do badań bi
32% rabatu
54,15
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Podstawy prawa finansów publicznych
Problematyka prawa finansów publicznych regulowana jest przez wiele aktów prawnych: Konstytucję RP, przepisy Unii Europejskiej, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. W podręczniku przedstawiono najistotniejsz
28% rabatu
42,75
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy
W 20. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. poz. 1747); z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozw
28% rabatu
12,17
16,80 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych
Zagadnienia omawiane przez poszczególnych Autorów są ważne i aktualne, a wielowątkowość podjętych tematów oraz spojrzenie na nie zarówno przez prawników, jak i ekonomistów wyróżniają tę publikację spośród innych. Należy podkreślić, że obowi
32% rabatu
25,69
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. Planowanie i zarządzanie ryzykiem
W publikacji autor omówił rolę i wpływ przepisów o kontroli zarządczej na rachunkowość budżetową. Skoncentrował się na dwóch procesach kontroli zarządczej: planowaniu (wyznaczaniu celów) oraz zarządzaniu ryzykiem. Są to jednocześnie procesy
28% rabatu
93,46
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo finansów publicznych Vademecum akademickie
Stan prawny: 1.06.2022 Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujęcie tematu szeroko rozumianych finansów publicznych. Jest to jedyna na rynku publikacja dotycząca polskich i europejskich finansów prezentowana w układzie
28% rabatu
49,58
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Model oceny gospodarki finansowej gminy
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizuje szeroki zakres zadań publicznych, co wiąże się z określonymi zasobami pieniężnymi. Prawidłowe zarządzanie finansami stanowi elementarną determinantę jej prawidłowego działan
32% rabatu
44,43
64,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bezpieczeństwo finansów publicznych w.2
Waga i aktualność podjętej w niniejszej monografii problematyki bezpieczeństwa finansów publicznych wynika przede wszystkim z powszechności i trwałości zjawiska nierównowagi budżetowej oraz systematycznego wzrostu zadłużenia publicznego w w
32% rabatu
50,76
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kontrola zarządcza
W publikacji przedstawiono problematykę organizacji, metod oraz technik służących rozwiązywaniu problemów zarządzania. Zawarto w niej omówienie m.in. następujących zagadnień: • istota, cele, funkcje i zasady kontroli zarządczej, • rozwiązan
28% rabatu
93,46
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo finansów publicznych w.5
Skrypt "" Prawo finansów publicznych "" stanowi kompendium wiedzy na temat kluczowych dla sfery finansów publicznych mechanizmów opartych na określonych instytucjach prawnych. Omówione zostały m.in.: zagadnienia ogólne finansów publicznych,
14% rabatu
56,11
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polski Ład a wynagrodzenia 2022 Zmiany, listy płac od brutto do netto
W 2022 roku świadczenia wypłacane lub przyznawane zatrudnionym osobom muszą być rozliczane zgodnie z programem reform zwanym Polskim Ładem. Sprawdź nowe zasady w praktyce. Pobierz praktyczne zestawienia, przykłady liczbowe, listy płac oraz
45% rabatu
43,94
79,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W publikacji omówiono mechanizmy zapewnienia zgodności działalności jednostek sektora fin
28% rabatu
71,74
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym orzecznictwa organów orzekających w tych sprawach oraz orzecznictwa sądów. W publikacji omówiono m.in. nastę
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
21
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj