Polska Armia Ludowa 1943-1945
„W książce – mającej charakter studiów – omówiono najważniejsze problemy dotyczące polskiej organizacji konspiracyjnej Polska Armia Ludowa, powiązanej politycznie z Robotniczą Partią Polskich Socjalistów. PAL nie doczekała się jeszcze naukowej monografii, więc prezentowany tekst ma pionierski charakter. Na podstawie niewykorzystanych dotąd przez historyków dokumentów archiwalnych – przechowywanych głównie w IPN – ukazano przede wszystkim okoliczności powstania, strukturę, formy działalności PAL oraz najważniejsze wydarzenia związane z tą organizacją.” – Ze streszczenia Andrzej Gąsiorowski (ur. 1950) – prof. dr hab., historyk, politolog, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, kustosz dyplomowany w Dziale Naukowym Muzeum Stutthof w Sopocie, członek Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Autor ponad dwustu prac naukowych dotyczących najnowszej historii Polski.
29% rabatu
35,50
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941
,,Sowiecki system okupacyjny – oprócz terroru – w dużym stopniu opierał się na działaniach określanych mianem sowietyzacji. Ważnym elementem kreującym nową rzeczywistość była propaganda. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w gazetach, czasopismach oraz na ulotkach. [...]Głównym kierunkiem działania propagandy sowieckiej było stworzenie negatywnego obrazu przedwojennej Polski i zaszczepienie tej wizji miejscowej ludności.” – Ze wstępu
29% rabatu
56,80
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Amerykańskie ciężkie okręty artyleryjskie na tle konstrukcji innych państw.
Spis treści: 1. Wstęp /4 2. Artyleria i opancerzenie przełomu XIX i XIX wieku /6 3. Nadejście monokalibrowego pancernika /16 4. HMS Dreadnought i HMS Invincible /22 5. Pierwsze amerykańskie "prawie drednoty" typu South Carolina (B/BB 26) /62 South Carolina a reszta świata /74 Wielka Brytania: typ Bellerophon /75 6. Pancerniki typu Delaware (B/BB 28) /86 Delaware a reszta świata /91 Wielka Brytania: pancerniki St. Vincent /91 Francja: typ Danton /94 Niemcy: Pancerniki typu Nassau i krążownik pancerny Blucher /99 Krążownik pancerny Blucher /101 Pancerniki typu Nassau /104 Brazylia: pancerniki typu Minas Geraes /109 Austro-Węgry: pancerniki typu Radetzky /111 7. Pancerniki typu Florida (B/BB 30) /120 Florida a reszta świata /124 Wielka Brytania: Pancerniki typów Neptune, Colossus, krążowniki typu Indefatigable /125 Krążowniki typu Indefatigable /125 HMS Neptune /128 Typ Colossus /130 Niemcy: Pancerniki typu Hegoland, krążowniki typów Von der Tann, Moltke /133 SMS Von der Tann /133 Pancerniki typu Hegoland /138 Krążowniki typu Moltke /140 Rosja: Pancerniki typu Gangut /144 Japonia: pancerniki typu Kwawachi /160 Włochy: pancernik Dante Alighieri /163 Hiszpania: typ Espana /166 8. Załączniki /184 Uzbrojenie /184 Artyleria ciężka /186 Artyleria średnia /202 Artyleria do samoobrony przed torpedowcami /204 Dane ciężkich okrętów USA /209 19. Indeksy i spisy /211
29% rabatu
110,05
155,00 zł
Dodaj
do koszyka
Amerykańskie ciężkie okręty artyleryjskie na tle konstrukcji innych państw.
Spis treści: 1. Wstęp /6 2. Artyleria i opancerzenie drugiej połowy XIX wieku /8 Strzelanie na morzu /8 Pomiar odległości /9 Strzelanie do ruchomego celu /10 Stateczność a celność /11 Działa i pociski a opancerzenie /12 Materiał na pancerz /26 Systemy kierowania ogniem, procedury strzelania, zwiększenie dystansu walki /30 3. Ciężkie okręty drugiej połowy XIX i początku XX wieku /33 Pierwsze pancerniki /33 Pancerniki "bateryjne" /34 Pancerniki kazamatowe /35 Pancerniki wieżowe /36 Pancerniki barbetowe /40 Predrenoty i Semidrednoty /43 Drednoty /45 Krążowniki pancerne /49 Wielkie krążowniki pancerne, krążowniki drednoty, krążowniki liniowe /51 Superdrednoty /60 4. Amerykańskie ciężkie okręty przełomu XIX i XX wieku /62 5. Maine (ACR - 1) i Texas /64 6. Pierwszy Krążownik Pancerny USA - New York (ACR - 2) /68 New York a reszta świata /75 Francja: krążowniki pancerne typu Amiral Charner /77 Rosja: typ Rjurik /78 Wielka Brytania: krążowniki "pierwszej klasy" typu Edgar /80 7. Pierwsze "pełnomorskie krążowniki obrony wybrzeża" USA - typ Indiana (B/BB-1) /86 Francja: pancernik Jaurequiberry /97 Niemcy: pancerniki typu Brandenburg /100 Wielka Brytania: pancerniki typu Royal Sovereign / Hood /103 Rosja: pancernik Nawarin /107 8. Pancernik Iowa (B/BB-4) /114 Iowa a reszta świata /117 Rosja: typ Pietropawłowsk /118 Francja: pancernik Bouvet /119 Wielka Brytania: pancerniki typu Majestic /121 9. Krążownik Pancerny Brooklyn (ACR-3) /130 Brooklyn a reszta świata /131 Rosja: Krążownik pancerny Rossija /132 Francja: Krążownik pancerny Pothuau /134 Wielka Brytania: krążowniki typu Powerful /135 10. Pancernik typu Kearsage (B/BB-5) /143 Kearsage a reszta świata /149 Wielka Brytania: pancerniki typu Majestic/Illustrious /151 Francja: pancerniki typu Charlemagne /152 Rosja: pancerniki typu Pierieswiet /156 Niemcy: pancerniki typu Kaiser Friedrich III /158 11. Pancerniki typu Illinois (B/BB-7) /165 Illinois a reszta świata /169 Wielka Brytania: pancerniki typu Canopus /169 Japonia: pancerniki typu Shikishima /173 Francja: pancernik Henri IV /175 12. Pancerniki typu Maine (B/BB-10) /181 Maine a reszta świata /184 Wielka Brytania: pancerniki typów Formidable i Duncan /186 Japonia: pancernik Mikasa /191 Niemcy: pancerniki typu Wittlesbach /206 Włochy: pancerniki typu Regina Margherita /207 13. Krążowniki Pancerne typu Pennsylvania (ACR-4) /216 Pennsylvania a reszta świata /222 Wielka Brytania: krążowniki pancerne typu Duke of Edinburgh /223 Japonia: krążowniki typu Kasuga, oraz Włochy: krążowniki typu Giuseppe Garbaldi /232 Francja: krążowniki typu Leon Gambetta /234 Rosja: krążowniki typu Bajan /237 14. Pancerniki typu Virginia (B/BB-13) /242 Virginia a reszta świata /248 Wielka Brytania: pancerniki typu London /249 Niemcy: pancerniki typu Braunschweig /251 Francja: pancerniki typu Republique /252 Włochy: pancerniki typu Regina Elena /254 Chile/Wielka Brytania: pancerniki typu Constitution i Swiftsure /255 15. Pancerniki typu Connecticut (B/BB-18) /265 Connecticut a reszta świata /272 Wielka Brytania: pancerniki typu King Edward VII /273 Japonia: pancerniki typu Katori /277 Francja: pancerniki typu Liberte /279 Niemcy: pancerniki typu Deutschland /281 Rosja: pancerniki typu Ewstafij /283 16. Krążowniki Pancerne typu Tennessee (ACR-10) /290 Tennessee a reszta świata /293 Wielka Brytania: krążowniki pancerne typów Warrior i Minotaur /295 Typ Warrior /295 Typ Minotaur /296 Francja: krążowniki typów Jules Michelet i Edgar Quinet /299 Krążownik pancerny Jules Michelet /299 Krążowniki typu Edgar Quinet /300 Rosja: krążownik pancerny Rjurik /302 Japonia: krążowniki typów Tsukuba oraz Kurama/Ibuki /305 Typ Tsukuba /305 Typ Kurama/Ibuki /307 Niemcy: krążowniki typu Scharnhorst /308
29% rabatu
124,25
175,00 zł
Dodaj
do koszyka
Wielka wojna w małym mieście
"W publikacji [...] dr Andrzej Nieuważny przedstawił szczegółowy opis wydarzeń z 1807 roku oraz odpowiedział na kluczowe pytania: dlaczego właśnie w Tczewie miały one miejsce oraz jakie znaczenie odegrała owa bitwa i jakie były jej echa w historii Polski i Europy. Autor opisał pobyt marszałka Lefebvre`a w Tczewie w lutym 1807 roku oraz dalszy przebieg wielkiej wojny [...] W publikacji znajdujemy autentyczną relację z walk 23 lutego 1807 roku pod Tczewem autorstwa rannego Henryka Dąbrowskiego, a także raporty: generała Menarda oraz badeńskiego generała von Clossmana. Dwa ostatnie dokumenty pochodzą z archiwum Service Historique de la Defense w Vincennes, do których dr Andrzej Nieuważny dotarł i które przetłumaczył" (ze Wstępu)
25% rabatu
18,74
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Sąsiedzi i inni. Prace zebrane na temat Zagłady
W tomie UPIORNA DEKADA. Eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców, komunistów i kolaboracji 1939–1948 SĄSIEDZI. Historia zagłady żydowskiego miasteczka WOKÓŁ „SĄSIADÓW”. Polemiki i wyjaśnienia STRACH. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści ZŁOTE ŻNIWA. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów oraz eseje i artykuły: Sprawcy, ofiary i inni Żydzi jako polski problem? A dlaczego nie część polskiej historii? Czy Zagłada jest ich historią czy naszą? Plaidoyer w przedmiocie ustanowienia w Polsce „miejsca pamięci” poświęconego Zagładzie „Z wielką radością oddaję w ręce Czytelników pełen zbiór moich prac, zarówno książek, jak i artykułów, poświęconych tematyce stosunków polsko-żydowskich. Zacząłem pisać na ten temat trzydzieści lat temu. Pierwodruk eseju «‘Ten jest z Ojczyzny mojej’…, ale go nie lubię» ukazał się w 1987 roku w emigracyjnym kwartalniku «Aneks». Potem napisałem jeszcze kilka artykułów na te tematy, wydałem niewielką książkę «Upiorna dekada» w 1997 roku, ale dopiero od publikacji «Sąsiadów» w roku 2000 moja twórczość stała się istotnym punktem odniesienia w dyskusji o II wojnie światowej i relacjach polsko-żydowskich w tym okresie. Wszelako, choć moje nazwisko znajduje się w medialnym obiegu, ilekroć mowa o tych sprawach – a okazuje się, że jest to tematyka, która ciągle przyciąga społeczną uwagę – to studia, które napisałem na te tematy, są już właściwie niedostępne” – pisze we wstępie Jan Tomasz Gross. Opublikowanie ich ponownie, w jednym tomie, pozwoli Czytelnikom wrócić do tych ważnych, wzajemnie się dopełniających tekstów – lub zapoznać się z nimi po raz pierwszy.
33% rabatu
56,28
84,00 zł
Dodaj
do koszyka
Ochmatów 30 I 1644 Triumf nad forpocztą wojującego islamu
Spis treści: Wstęp I Tatarzy II Armia koronna pierwszej połowy XVII wieku III Kampania IV Bitwa V Polityka zagraniczna króla Władysława IV Wazy Zakończenie Aneksy Bibliografia Spis map i schematów O książce: 30 stycznia 1644 roku doszło do wydarzenia bez precedensu w dziejach wojskowości staropolskiej. Oto armia koronna pod komendą hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego pobiła Tatarów krymskich, na czele których stał Tuhaj, bej perekopski. Zwycięstwo to było pierwszym odniesionym nad stepowymi jeźdźcami, zanim zdołali oni przedostać się w głąb ziem koronnych, aby palić, gwałcić, rabować i porywać. Sławę zwycięzcy głosiły druki ulotne, pisane po łacinie, niemiecku i włosku. Do dziś historycy podkreślają niecodzienność tego zwycięstwa, którego skutkiem było uniemożliwienie wrogowi wdarcia sie na ziemie polskie. Zwracają też uwagę na udane współdziałanie wojsk państwowych z prywatnymi, jak też na ważną rolę Kozaków rejestrowych w czasie kampanii ochmatowskiej. Bitwa ta była zarazem ostatnim tak znaczącym zwycięstwem polskim nad Tatarami przed wybuchem powstania Bohdana Chmielnickiego, które przyniosło współdziałanie tatarsko-kozackie i w efekcie szereg dotkliwych porażek armii koronnej... O autorach: Paweł Szymon Skworoda (1978). Autor książek o charakterze popularnonaukowym: Warka-Gniezno 1656 (2003), Hammerstein 1627 (2006), Wojny Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją (2007), Wojny w XVII-wiecznej Europie. Zarys problematyki (2014). Napisał też powieść historyczną Na skrzydłach mew poświęconą lotnikom 317 Wileńskiego Dywizjonu Myśliwskiego, która ma się ukazać nakładem naszego Wydawnictwa. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Jego hobby to turystyka (szczególnie Kresy II RP) i modelarstwo okrętowe. Waldemar Królikowski (1977). Absolwent Instytutu Historycznego UW, nauczyciel historii i doświadczony wychowawca dzieci i młodzieży. Jego hobby to historia nowożytna. W kręgu jego zainteresowań znajdują się też technika wojskowa, papugi i muzyka filmowa. Obecnie oddaje się pracy twórczej w dziedzinie historii wojskowości. Niniejsza książka jest jego pierwszą publikacją.
25% rabatu
17,99
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Od Eisenbirn do Höchstädt Kampania w Górnej Austrii 1703 roku (1)
Dowódca bawarski, po zajęciu tej leśnej polany i otrzymaniu wzmocnienia od Maksymiliana, postanowił wykonać pierwszy ruch i uderzyć na Sasów. Jednak gdy zobaczył zbliżającego się już do niego Plötzla, rozkazał zatrzymać swoje wojska. W tej chwili Sasi otworzyli dość silny ogień z trzech 12-funtowych dział do pozycji bawarskich. D’Arco jednak nie próżnował i nie chcąc, aby jego oddziały zbyt długo były wystawione na ogień artylerii, postanowił zaatakować przeciwnika. Na prawym skrzydle, przez las, ruszyła do ataku bawarska piechota. Równocześnie Sasi musieli odpierać uderzenie, które rozpoczęło się na lewym skrzydle po tamtejszej drodze. To było decydujące wydarzenie w całym starciu, ponieważ Bawarczycy, atakując tą drogą, odcięli Plötzlowi możliwość wycofania się tym duktem. Taki obrót spraw pokrzyżował plany dowódcy saskiego i ten nakazał odwrót swoim pułkom z pola bitwy marszem przez wieś. Zajęcie drogi ważnej z taktycznego punktu widzenia dla Sasów spowodowało, że żołnierze musieli cofać się, brnąć w głębokim śniegu i przedzierać się przez liczne ogrodzenia i żywopłoty, które znajdowały się tuż za plecami Sasów. To spowodowało, że odwrót był trudny i nie mógł odbyć się bez konfuzji... O autorze: Damian Płowy urodził się w 1987 roku w Gostyniu. Historyk i regionalista. Zajmuje się historią wojskowości nowożytnej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się dzieje Wielkiej Wojny Północnej oraz wojskowości szwedzkiej. Zajmuje się również historią ziemi gostyńskiej. Od 2016 roku prowadzi prace badawcze na polu bitwy pod Poniecem. Jest autorem książek: „Od Konstantynowa do Piławiec. Działania wojenne na ziemiach ukrainnych od czerwca do wrześniach 1648 roku”, „Poniec 7 XI 1704. Kampania jesienna Karola XII” i „Od Ponieca do Bełcza Wielkiego. Działania pościgowe Karola XII jesienią 1704 roku”. W dorobku posiada szereg artykułów publikowanych w Polsce i zagranicą. Współpracuje z redakcją „De Re Militari” i „Rocznika Gostyńskiego”.
25% rabatu
18,74
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Operacja Ostra Brama Polska Walcząca Tom 48
Po raz pierwszy, w 60-cio tomowej, eleganckiej kolekcji, przybliżamy Czytelnikom fenomen Polskiego Państwa Podziemnego. W każdym tomie znajdzie się bogata szata ilustracyjna – zdjęcia pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego
15% rabatu
16,99
19,99 zł
Dodaj
do koszyka
66 Osowiecki rejon umocniony 1940-1941 część północna
Powstały w latach 1940-1941 na zachodni rubieżach Związku Radzieckiego system umocnień należał do największych w historii. Współcześnie jest on mało znany i słabo zbadany. Grupa Badawcza "Kriepost" od kilkunastu lat zajmuje się dokumentowaniem staniu zachowania schronów bojowych "Linii Mołotowa" oraz popularyzacją wiedzy na ich temat. Książka zawiera szczegółowy opis trzynastu radzieckich punktów oporu północnej części 66 Osowieckiego Rejonu Umocnionego, położonych w rejonie Osowca i Szczuczyna, w północno-wschodniej Polsce. Ponadto autorzy zajęli się problematyką umocnień polowych, wojskowymi kolejkami wąskotorowymi, oraz unikalną, zastosowaną tylko na tym obszarze, podziemną komunikacją pomiędzy schronami. We wstępnych rozdziałach zawarto zarys historii "Linii Mołotowa" i przebiegu działań wojennych na omawianym terenie.
27% rabatu
58,40
80,00 zł
Dodaj
do koszyka
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Przez ponad dekadę Izrael walczy z Hamas w Gazie oraz Hezbollah na granicy z Libanem. Starcie te przyjmują charakter cyklicznej przemocy, zdefiniowanej w okresach intensywnych walk, po których następuje względne uśpienie. Niniejsze opracowanie koncentruje się na pięcioletnim okresie tego konfliktu, tj. drugiej wojnie libańskiej w 2006 roku i operacji "Płynny Ołów" na przełomie 2008/2009 roku. Przedstawia wnioski z konfliktów, które toczyły się między Izraelskimi Siłami Obrony (IDF) a adaptującą się, hybrydową siłą coraz bardziej wykwalifikowaną w walce miejskiej. Biorąc pod uwagę rosnącą urbanizację na świecie, siły zbrojne prawdopodobnie zostaną zmuszone do walk w mieście [...] ze Wstępu
27% rabatu
41,61
57,00 zł
Dodaj
do koszyka
The Man Who Broke into Auschwitz
THE MAN WHO BROKE INTO AUSCHWITZ is the extraordinary true story of a British soldier who marched willingly into Buna-Monowitz, the concentration camp known as Auschwitz III. In the summer of 1944, Denis Avey was being held in a POW labour camp, E715, near Auschwitz III. He had heard of the brutality meted out to the prisoners there and he was determined to witness what he could. He hatched a plan to swap places with a Jewish inmate and smuggled himself into his sector of the camp. He spent the night there on two occasions and experienced at first-hand the cruelty of a place where slave workers, had been sentenced to death through labour. Astonishingly, he survived to witness the aftermath of the Death March where thousands of prisoners were murdered by the Nazis as the Soviet Army advanced. After his own long trek right across central Europe he was repatriated to Britain. For decades he couldn't bring himself to revisit the past, but now Denis Avey feels able to tell the full story - a tale as gripping as it is moving - which offers us a unique insight into the mind of an ordinary man whose moral and physical courage are almost beyond belief.
13% rabatu
44,72
51,40 zł
Dodaj
do koszyka
After Auschwitz
After Auschwitz
Autor: Schloss Eva
wysyłka: 48h
Eva was arrested by the Nazis on her fifteenth birthday and sent to Auschwitz. Her survival depended on endless strokes of luck, her own determination and the love and protection of her mother Fritzi, who was deported with her. When Auschwitz was liberated, Eva and Fritzi began the long journey home. They searched desperately for Eva's father and brother, from whom they had been separated. The news came some months later. Tragically, both men had been killed. Before the war, in Amsterdam, Eva had become friendly with a young girl called Anne Frank. Though their fates were very different, Eva's life was set to be entwined with her friend's for ever more, after her mother Fritzi married Anne's father Otto Frank in 1953. This is a searingly honest account of how an ordinary person survived the Holocaust. Eva's memories and descriptions are heartbreakingly clear, her account brings the horror as close as it can possibly be. But this is also an exploration of what happened next, of Eva's struggle to live with herself after the war and to continue the work of her step-father Otto, ensuring that the legacy of Anne Frank is never forgotten.
13% rabatu
44,72
51,40 zł
Dodaj
do koszyka
SEARCHING FOR SCHINDLER
A fascinating retelling of Oskar Schindler's extraordinary story and how it came to the world's attention through Thomas Keneally's Booker Prize-winning novel and the subsequent multiple Oscar-winning film, Schindler's List The extraordinary tale of Oskar Schindler, the Aryan who saved hundreds of Jews in Nazi-occupied Poland, is now legendary, but as Tom Keneally reveals in this absorbing memoir, luck and the dogged persistence of one of 'Schindler's Jews' were vital in bringing it to the world's attention through his Booker Prize-winning novel, SCHINDLER'S ARK and the subsequent film, SCHINDLER'S LIST. Entertaining, inspiring and filled with anecdotes about the many people involved, from the survivors Keneally interviewed to Steven Spielberg and Liam Neeson, Searching for Schindler gives a revealing insight into a writer's mind and the creation of a modern classic. It also traces what happened in the decades after the war to Schindler, his wife, and the people they rescued - including Leopold Pfefferberg, who made it his mission to repay his priceless debt to Schindler. Above all, it sheds renewed light on a fascinatingly flawed man, and an instance of exceptional humanity amid the greatest inhumanity mankind has known.
13% rabatu
35,77
41,11 zł
Dodaj
do koszyka
Survivor
Survivor
Autor: Pivnik Sam
wysyłka: 48h
Sam Pivnik is the ultimate survivor from a world that no longer exists. On fourteen occasions he should have been killed, but luck, his physical strength and his determination not to die all played a part in Sam Pivnik living to tell his extraordinary life story. In 1939, on his thirteenth birthday, his life changed forever when the Nazis invaded Poland. He survived the two ghettoes set up in his home town of Bedzin and six months on Auschwitz's notorious Rampkommando where prisoners were either taken away for entry to the camp or gassing. After this harrowing experience he was sent to work at the brutal Furstengrube mining camp. He could have died on the 'Death March' that took him west as the Third Reich collapsed and he was one of only a handful of people who swam to safety when the Royal Air Force sank the prison ship Cap Arcona, in 1945, mistakenly believing it to be carrying fleeing members of the SS. He eventually made his way to London where he found people too preoccupied with their own wartime experiences on the Home Front to be interested in what had happened to him. Now in his eighties, Sam Pivnik tells for the first time the story of his life, a true tale of survival against the most extraordinary odds.
13% rabatu
49,19
56,54 zł
Dodaj
do koszyka
Sprzęt z zagranicznych zakupów z roku 1939 Część 2
Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; to unikatowe wydawnictwo przedstawiające najciekawsze przykłady uzbrojenia Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej serii szczegółowy opis polskiego oręża, którym polscy żołnierze w 1939 roku próbowali wykonać niewykonalny wówczas rozkaz - obronę Ojczyzny. Zapraszamy do poznania historii uzbrojenia Wojska Polskiego z 1939 roku oraz osiągnięć polskiej myśli technicznej dwudziestolecia międzywojennego, z których do dziś dumne są następne pokolenia Polaków.
15% rabatu
12,74
14,99 zł
Dodaj
do koszyka
Ciągnik C2P i wyposażenie
Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939; to unikatowe wydawnictwo przedstawiające najciekawsze przykłady uzbrojenia Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku. Po raz pierwszy zebraliśmy w jednej serii szczegółowy opis polskiego oręża, którym polscy żołnierze w 1939 roku próbowali wykonać niewykonalny wówczas rozkaz - obronę Ojczyzny. Zapraszamy do poznania historii uzbrojenia Wojska Polskiego z 1939 roku oraz osiągnięć polskiej myśli technicznej dwudziestolecia międzywojennego, z których do dziś dumne są następne pokolenia Polaków.
25% rabatu
18,73
24,99 zł
Dodaj
do koszyka
Siły zbrojne
Siły zbrojne
Wydawca: Difin
wysyłka: 48h
Książka łączy w sobie wybrane zagadnienia teorii problemu tworzenia i funkcjonowania sił zbrojnych, problemów służby wojskowej i obronności, zagadnień służby poza granicami państwa oraz kształtu sił zbrojnych dnia dzisiejszego. Prezentacja tych problemów w zderzeniu z bieżącymi zagadnieniami szeroko pojmowanej polityki bezpieczeństwa oraz umiejscowieniem w niej strony formalnoprawnej, w tym konstytucyjnej, funkcjonowania sił zbrojonych, pozwoliły ukazać pełny obraz różnego rodzaju relacji zachodzących we współczesnym państwie i w jego siłach zbrojnych.
15% rabatu
55,25
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Zapisy Terroru Tom IV Zbrodnie niemieckie w Śródmieściu podczas Powstania Warszawskiego
W serii "Zapisy Terroru" publikowane są świadectwa konkretnych osób - ofiar i świadków dwóch totalitaryzmów. Kryją się w nich osobiste przeżycia tysięcy Polaków, ich rodzin i bliskich. Niniejszy tom zawiera relacje dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w Śródmieściu w okresie Powstania Warszawskiego. Świadkowie opisują w nich masową eksterminację, przeprowadzaną przez Niemców w takich miejscach jak Ogródek Jordanowski, ruiny Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, Hala Mirowska, Opera czy Apteka Anca. Wielu spośród nich to to osoby, które cudem przetrwały egzekucje lub były wykorzystywane jako „żywe tarcze” dla niemieckich czołgów i piechoty. W zeznaniach znajdziemy także opisy planowego niszczenia zabudowy Śródmieścia w trakcie i po zakończeniu walk.
29% rabatu
29,82
42,00 zł
Dodaj
do koszyka
Fokker D. 21 456
Fokker D. 21 456
Wydawca: Militaria
wysyłka: 48h
Monografia samolotu mysliwskiego Fokker D. 21, skonstruowanego w 1935 roku, który znajdował się na wyposażeniu lotnictwa wojskowego Holandii, Danii i Finlandii.
30% rabatu
25,20
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka