Dziś w ofercie 140 972 pozycji
zapowiedź
Okładka książki Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz
W komentarzu kompleksowo omówiono poszczególne instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji: egzekucję należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie zabezpieczające oraz kwestie odpowiedzialności za
20% rabatu
160,10
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej
W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepi
20% rabatu
47,47
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
Celem rozważań autora jest analiza obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zasady kadencyjności w zakresie, w jakim determinują one stopień samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W prezentowanym ujęciu kadencyjność organów
20% rabatu
19,31
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Metodyka sporządzania pism procesowych
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, ak
20% rabatu
144,01
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Komentarz
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ma stanowić kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z zatorami płatniczymi w obrocie gospodarczym. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiany, w szczególnośc
20% rabatu
95,74
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Odmowa dostępu do informacji publicznej
W książce omówiono sposoby realizacji prawa do informacji publicznej, a także przesłanki jakie mogą być podstawą odmowy udostępnienia takiej informacji. Szczegółowo przedstawiono strukturę prawną decyzji o odmowie udostępniania informacji p
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wznowienie postępowania administracyjnego
Celem publikacji jest dokonanie wnikliwej analizy orzecznictwa sądowo-administracyjnego w zakresie odnoszącym się do instytucji wznowienia postępowania administracyjnego w jej całokształcie. Identyfikacja sposobów rozwiązywania kwestii spor
20% rabatu
52,29
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako a
21% rabatu
54,82
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną
W publikacji opisano coraz bardziej popularną konstrukcję prawną jaką jest instytucja milczącego załatwienia sprawy, a w szczególności: - cechy charakterystyczne postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawach mogących się zakończyć
20% rabatu
103,78
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Postępowanie administacyjne i sądowoadministracyjne
W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwią
20% rabatu
63,56
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo administracyjne
Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w niej m.in. zagadnienia dotyczące: - struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowan
20% rabatu
63,56
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące WYD.8/2020. Stan prawny: 20 sierpnia 2020 r
Stan prawny: 20 sierpnia 2020 r. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie: Kodeks postępowania administracyjnego 18.4.2020 r. – Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SA
23% rabatu
34,85
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Instytucje i prawo Unii Europejskiej
Obecne wydanie uwzględnia bieżące kwestie związane z Unią Europejską, m.in. odnosi się do nowych wyzwań, z jakim skonfrontowana została Unia Europejska. Uwzględniono więc, zwłaszcza w rozdziałach dotyczących unijnych instytucji, wystąpienie
20% rabatu
55,51
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowania przed sądami administracyjnymi
Stan prawny na: 25.08.2020 r. W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz z ustawy z 16 lipca 202
20% rabatu
15,21
18,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
W książce zostały omówione najważniejsze etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzecz
20% rabatu
135,96
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym
W publikacji omówiono problemy występujące – w węższym lub szerszym zakresie – w każdym postępowaniu administracyjnym. Sprawdzenie, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika lub członka organu od udziału w postępowaniu, jest element
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej
W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury. W publikacji omówiono m.in.: - problemy związane z brakiem wiedzy,
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej
Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na: - wymóg wynikający z przepisów prawa, - interes społeczny lub interes strony, - niedopełnienie warunku przez stronę. Autor, opierając się na dotychc
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa de
20% rabatu
55,51
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo administracyjne Zbiór przepisów
Stan prawny na 10 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 18 lutego 2020 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłosze
20% rabatu
55,51
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
54
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj