Dziś w ofercie 173 033 pozycji
nowość
Okładka książki Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego. Dzięki niemu sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne bra
22% rabatu
45,99
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 2 Część 3
Stan prawny: 30.04.2021 r. W tomie II Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego, część 3 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, autorzy szczegółowo omówili następujące kwestie: fakty i czynności administracyjnoproce
18% rabatu
245,03
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo statystyki publicznej
W dobie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego dostarczanie wiarygodnych i rzetelnych informacji statystycznych przez statystykę publiczną należy postrzegać jako ważny element planowania prac rozwojowych, badawczych albo przygoto
32% rabatu
27,11
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki System Prawa Administracyjnego Proces.T.4
W tomie IV Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego autorzy omówili: dwa postępowania autonomiczne: podatkowe i konsularne, kilkanaście postępowań jurysdykcyjnych szczególnych (typowych) oraz trzy postępowania szczególne uznane za nietyp
20% rabatu
239,05
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku
Od lat wskazuje się na postępujący upadek tradycyjnych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów – one istnieją, choć są inaczej rozumiane. Takimi autoryt
20% rabatu
55,17
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Doręczenia elektroniczne Komentarz
Stan prawny: 1 czerwca 2021 r., z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych, które w znacznej części wc
20% rabatu
119,13
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy
Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewe
22% rabatu
45,99
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki KPA. Kodeks postępowania administracyjnego
Stan prawny: 17 maja 2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.7.2021 r. – zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) – w podwójnym stanie prawnym, nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 7
27% rabatu
7,75
10,62 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe
Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, w tym postępowania rejestrowego. Zawiera szczegółowe omówienie specyfiki wpisów dokonywanych do poszczególnych działów Krajowego Rejestru Sądowego oraz odnosi się do w
20% rabatu
159,10
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Państwo a gospodarka. Administracyjnoprawne zagadnienia elektronicznych zamówień publicznych w świet
Monografia stanowi dzieło ważne z punktu widzenia rozwoju rodzimych zamówień publicznych. Jest to praca, która porządkuje w jasny sposób dotychczasową ewolucję elektronizacji zamówień publicznych w kontekście szerszej informatyzacji adminis
35% rabatu
34,78
53,55 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych
Przedmiotem książki jest wyodrębnienie i opisanie szczególnej formy działania organów administracji publicznej, jaką jest wydawanie transnarodowych aktów administracyjnych prawa europejskiego. Akty te są wydawane przez organy państw członko
2% rabatu
44,08
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz
Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających m.in. z ustawy z 17.12.2020 r. (Dz.U. poz. 2361). Autorki zwra
20% rabatu
119,13
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kodeks postępowania administrac Kom w.13/2021
Komentarz zawiera obszerną i szczegółową analizę przepisów dotyczących postępowania administracyjnego ogólnego, w tym m.in. odnoszących się do: • skarg i wniosków, • wydawania zaświadczeń, • rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie admin
20% rabatu
215,07
269,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika
Publikacja obejmuje wszystkie aspekty mediacji – od zagadnień ogólnych aż po problemy specyficzne dla mediacji w danej kategorii spraw i dziedzinie prawa (cywilne, karne, administracyjne, rodzinne, gospodarcze itd.) oraz koszty przeprowadza
20% rabatu
103,14
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System Prawa Administracyjnego Procesowego T.2 Cz.4. Dynamika postępowania administracyjnego
W części 4 Tomu II Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono problematykę przebiegu postępowania administracyjnego: - począwszy od jego wszczęcia, - poprzez postępowanie dowodowe (wyjaśniające), uwzględniające analizę wszystkich p
20% rabatu
239,05
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Postępowanie sądowoadministracyjne
W książce kompleksowo i przystępnie omówiono problematykę postępowania sądowoadministracyjnego. W sposób zwięzły i usystematyzowany przedstawiono w niej zagadnienia związane z: • modelem, organizacją i konstytucyjnymi podstawami sądowej ko
20% rabatu
55,17
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o muzeach Komentarz
Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów ustawy o muzeach wraz z szerokim przywołaniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Autorzy objaśniają genezę poszczególnych regulacji, wskazują na trudności interpretacyjne oraz rozbieżności wy
20% rabatu
111,13
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z prawa i postępowania administracyjnego. W opracowaniu uwzględniono stan prawny na dzień 30 marca 2021 r. wraz ze zmianami
23% rabatu
26,93
35,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kary pieniężne nakładane przez organy KAS i ich zaskarżanie
Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie problematyki wymierzania kar pieniężnych przez organy podatkowe w przypadkach określonych m.in. w ordynacji podatkowej, ustawie o grach hazardowych, ustawie o transporcie drogowym i ustawie o
22% rabatu
116,15
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Administrative Proceedings in the Habsburg Succession Countries
The book describes the evolvement and present state of administrative procedure law in nine European countries. The authors’ intention was to identify the differences and similarities in administrative procedures, the origins of which shoul
15% rabatu
46,64
54,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
55
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj