Dziś w ofercie 173 924 pozycji
nowość
Okładka książki Konstytucja i prawo konstytucyjne Zarys wykładu
Podręcznik prezentuje ogół zagadnień składających się na akademicki wykład prawa konstytucyjnego. Publikacja uwzględnia orzecznictwo organów władzy sądowniczej i innych organów rozstrzygających, krajowych i międzynarodowych. Przeanalizowano
24% rabatu
52,41
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publiczne
Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności
24% rabatu
97,98
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo konstytucyjne współczesnej Polski w.2
Prezentujemy 2. wydanie podręcznika "Prawo konstytucyjne współczesnej Polski", który stał się bestselerem w 2020 roku. W publikacji w 17 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa kon
26% rabatu
73,21
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: • zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, • pozycję jednostki, • system źródeł prawa, • poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej, • stan
24% rabatu
56,96
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Proces karny
Proces karny
Wydawca: Wolters Kluwer
wysyłka: 24h
W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące: • teorii procesu karnego, • międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, • zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego, a także • przebiegu procesu karnego,
24% rabatu
60,00
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy
W książce zamieszczono tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Publikację wzbogacono skorowidzem rzeczowym. Stan prawny na 5 sierpnia 2021 roku
25% rabatu
7,96
10,62 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz
Książka jest unikatem na skalę światową. Autorzy przedstawiają dokładny opis i analizę toposów (argumentów) stosowanych w dogmatyce prawa i orzecznictwie, wzbogacając je o historię tych toposów i interesujące przykłady ich zastosowania. Dod
32% rabatu
67,95
100,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Sądownictwo polubowne w świetle standardów..
Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji przyznaje każdemu prawo do rozpoznania jego sprawy na zasadach określonych w ustawie zasadniczej, a którym tylko w części odpowiada postępowanie przed sądem polubownym. Rodzi to pytania o miejsce sądownictwa po
24% rabatu
97,98
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opakowanie Osobliwy sąd Idea sądownictwa konstytucyjnego w kontekstach rządów prawa, demokracji i praw jednost
Idea sądownictwa konstytucyjnego wciąż jest przedmiotem sporów na płaszczyźnie nauki prawa i filozofii polityki, a także w sferze czysto politycznej. Przynajmniej częściowo wynika to ze specyfiki czy wręcz tytułowej „osobliwości” judicial r
6% rabatu
35,70
38,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art 87, 88, 89, 90, 91
W prezentowanym tomie przedstawiono komentarz do art. 87–91 Konstytucji RP. Polska koncepcja konstytucyjnego unormowania systemu źródeł prawa jest nowatorska i może być wzorcem dla współczesnych konstytucji demokratycznych, jako nowa, oblig
27% rabatu
31,37
43,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku
Od lat wskazuje się na postępujący upadek tradycyjnych wartości w wielu dziedzinach życia społecznego. Nie można jednak powiedzieć, że we współczesnym świecie nie ma już autorytetów – one istnieją, choć są inaczej rozumiane. Takimi autoryt
24% rabatu
52,41
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP. Art. 26, 85, 117
Komentowane przepisy mieszczą się w rozdziale I Konstytucji zatytułowanym „Rzeczpospolita”, w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, zasady ogólne (obowiązki)”, w rozdziale IV „Organizacja i działanie” i dotyczą sz
27% rabatu
32,83
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 112, 113, 114
W prezentowanym tomie zawarto komentarz do trzech ważnych przepisów zawartych w rozdziale IV „Sejm i Senat”. W art. 112 została gruntownie omówiona zasada autonomii regulaminowej obu izb, zaś w art. 113 konstytucyjne gwarancje jawności obra
28% rabatu
34,54
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 500 pytań testowych z odpowiedziami
Publikacja stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla osób, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zawiera: • pytania testowe z 4 wariantami odpowiedzi, • odpowiedzi do poszczególnych pytań, • wskazanie
24% rabatu
37,22
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
W publikacji zaprezentowano różne sposoby rozumienia tożsamości konstytucyjnej przez sądy konstytucyjne w Unii Europejskiej. Wskazano istotne elementy charakteryzujące koncepcje ochrony tej tożsamości w wybranych państwach członkowskich Uni
29% rabatu
70,24
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 3
Zadeklarowana w art. 3 Konstytucji zasada jednolitości państwa – częściej używa się określenia „państwo unitarne” – definiuje terytorialny ustrój RP, którego konkretniejszy model jest określony w, dotyczących samorządu terytorialnego, przep
21% rabatu
37,90
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
Prawo do sądu należy niewątpliwie do ważnych i wzbudzających kontrowersje problemów regulacji konstytucyjnej, którego znaczenie nie może być zawężone do prawa konstytucyjnego, gdyż niesie istotne konsekwencje również dla innych dziedzin pra
41% rabatu
29,48
50,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Nowy konstytucjonalizm
Konstytucja jest dziś w centrum walki politycznej; każdy polityk ma na jej temat własne zdanie i nie sposób przyznać rację wszystkim. Ta książka jest przewodnikiem dla błądzącego Polaka, który chciałby wyjść z tego labiryntu. W przystępny s
26% rabatu
36,49
49,35 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych
Publikacja stanowi pierwsze całościowe i krytyczne opracowanie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych – rozumianej w sposób autonomiczny. Przyjęto dwa najważniejsze cele badawcze o charakterze poznawczym: przedstawienie wolności wypowi
24% rabatu
41,70
54,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawa i wolności w stanie epidemii
W publikacji autor wykazuje, że w związku ze stanem epidemii COVID-19 doszło w Polsce do bezpodstawnego ograniczenia podstawowych wolności i praw człowieka, tj. wolności działalności gospodarczej, wolności zgromadzeń, wolności osobistej, wo
10% rabatu
44,08
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
29
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj