Dziś w ofercie 152 030 pozycji
nowość
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29
Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów dotyczących podstawowych elementów związanych z tożsamością narodową i funkcjonowaniem państwa. Art. 27 dotyczy języka urzędowego oraz praw mniejszości narodowych w tym zakresie, zaś art
17% rabatu
37,55
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP
Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka stanowi pi
17% rabatu
70,93
85,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw..
Księga jubileuszowa powstała dla uczczenia działalności naukowej oraz zawodowej dr. hab., prof. UW Mirosława Wyrzykowskiego, który całe swoje życie zawodowe poświęcił budowaniu i umacnianiu praworządności w Polsce, standardów demokratycznyc
20% rabatu
200,32
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa
Monografia omawia siedem różnych współczesnych systemów ochrony praw i interesów państwa. Punktem wyjścia jest przedstawienie pierwowzoru dla współczesnych modeli, czyli advocatus fisci. Instytucja ta, powołana do życia przez cesarza Hadria
17% rabatu
54,24
65,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
Celem rozważań autora jest analiza obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zasady kadencyjności w zakresie, w jakim determinują one stopień samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W prezentowanym ujęciu kadencyjność organów
20% rabatu
19,31
24,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz
Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych, dokonanych od czasu ukazania się ostatniego wydania, dotyczących m.in.: - wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, - postępowania w przypadku niewybran
20% rabatu
119,87
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo konstytucyjne Pytania i odpowiedzi
W podręczniku w przejrzysty sposób przedstawiono zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce w formie pytań i odpowiedzi. Kluczowe kwestie tej gałęzi prawa uzupełniono o analizę zmian legislacyjnych, które miały miejsce po 2016 r. Wskazano m
20% rabatu
55,51
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 202, 203
Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP zawarte w rozdziale IX – art. 202 i 203 Konstytucji dotyczące pozycji ustrojowej Najwyższej Izby Kontroli. W pracy przedstawiono szczególne położenie ustrojowe Izby, jako organu
17% rabatu
37,55
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Funkcje Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej i radykalnych przemian politycznych
Monografia dostarcza analizy występujących w polskiej przestrzeni konstytucyjnej zjawisk ostatniego pięciolecia. Jest to publikacja potrzebna, uwidaczniająca nam znaczenie związków zachodzących między poziomem prawnej – a zwłaszcza konstytu
12% rabatu
74,30
84,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 61, 62
Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji dotyczących praw politycznych. Art. 61 dotyczy obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje p
20% rabatu
43,44
54,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo konstytucyjne współczesnej Polski. Stan prawny wrzesień 2020
W publikacji Prawo konstytucyjne współczesnej Polski w 16 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono: zasady aksjologiczne Rzeczypospolitej f
22% rabatu
77,67
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 42, 43, 44, 46
Tom poświęcony został konstytucyjnym standardom prawa i procesu karnego w Polsce, omawia podstawowe w tym zakresie normy konstytucyjne, przede wszystkim zasady odnoszące się do prawa karnego i kształtujące pozycję oskarżonego w procesie.
17% rabatu
37,55
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 186, 187
Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależn
17% rabatu
37,55
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury
Analiza konstytucyjnej regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury nie doczekała się jak dotąd opracowania monograficznego w polskiej literaturze prawniczej. Dlatego z zainteresowaniem i uznaniem należy przyjąć propozycję [...] książki
12% rabatu
49,53
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polskie prawo konstytucyjne
W książce zaprezentowano wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: - zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, - pozycję jednostki, - system źródeł prawa, - poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej, - stany n
20% rabatu
60,34
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Last Minute Prawo konstytucyjne 2020
Egzamin z prawa konstytucyjnego – jak zdać w pierwszym terminie Konstytucja RP ma przed Tobą jeszcze tajemnice? Chcesz powtórzyć i usystematyzować swoją wiedzę z tego zakresu? Zamiast przeglądać dziesiątki innych opracowań, sięgnij po kole
35% rabatu
16,30
24,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Redagowanie aktów podustawowych
Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny przedstawia zasady i reguły redagowania projektów aktów podustawowych, tj. projektów: rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych. Praktyczna realizacja tych zasad i reguł została
20% rabatu
79,65
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111
Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 u
21% rabatu
38,14
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucyjna ochrona prywatności
Wejście w życie przepisów RODO wywołało poruszenie w przestrzeni publicznej. Należy jednak pamiętać, że prawna ochrona prywatności i autonomii informacyjnej ma w Polsce źródła konstytucyjne. Konstytucja wprowadza nakaz zaprojektowania przez
20% rabatu
103,78
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finanse publiczne a Konstytucja
Stworzenie ustrojowych podstaw funkcjonowania finansów publicznych to niewątpliwie ogromne osiągnięcie polskiego konstytucjonalizmu. Rozległość i szczegółowość unormowań podstaw ustroju finansowego właściwa dla polskiej Konstytucji nie jest
38% rabatu
49,90
79,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
28
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj