Dziś w ofercie 206 158 pozycji
nowość
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 14
Artykuł 14 Konstytucji RP gwarantuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej równość wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji ze względu na zasób majątkowy, pochodzenie, płeć, narodowość, religię, wyznanie lub przekonania polityczne. Jest to jedna
24% rabatu
44,29
58,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Ind
28% rabatu
10,87
15,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo konstytucyjne. Testy, kazusy, pytania i  odpowiedzi
Publikacja stanowi zbiór materiałów uzupełniających do nauki prawa konstytucyjnego. Część pierwsza zawiera pytania testowe (jedno- i wielokrotnego wyboru), pytania otwarte oraz odpowiedzi, a także przykładowy zestaw egzaminacyjny (obejmując
29% rabatu
49,30
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Polskie prawo konstytucyjne
Podręcznik w syntetyczny i przystępny sposób przedstawia zagadnienia ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ustaw i innych aktów normatywnych regulujących wolności i prawa jednostki oraz organizację i funkcjonowa
29% rabatu
63,59
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 54
Artykuł 54 Konstytucji gwarantuje prawo do obrony w sądzie każdej osobie bez względu na jej status społeczny czy majątkowy. To istotne prawo chroni obywateli przed nadużyciami władzy oraz zapewnia im równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
24% rabatu
42,00
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 92, 93, 94
Publikacja stanowi syntetyczny komentarz do art. 92, 93 i 94 Konstytucji RP. Komentowane przepisy ustalają reguły dla działalności prawotwórczej pod- ustawowej różnych podmiotów i o różnym statusie. Rozporządzenia i akty prawa miejscowego p
24% rabatu
36,65
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 148
Prezentowany tom komentarza poświęcony jest jednemu z najważniejszych przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., kształtującemu pozycję ustrojową Prezesa Rady Ministrów. Komentowany art. 148 Konstytucji zawiera regulacje w szczególny sp
24% rabatu
34,36
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 35
Tom zawiera omówienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Praw mniejszości dotyczy przede wszystkim art. 35 Konstytucji, a także ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 rok
24% rabatu
34,36
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 17, 141, 142, 143
Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji, z których jeden poświęcony jest problematyce samorządów zawodowych, w tym w szczególności samorządów zawodów zaufania publicznego (art. 17), natomiast trzy pozostałe (art
25% rabatu
36,12
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 40
Prezentowany tom zawiera komentarz do art. 40 Konstytucji RP statuujący zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Poza ujęciem stricte konstytucyjnym Autor odnosi się także do walki z terroryzmem, przywołując przy tym
25% rabatu
36,12
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 218
Prezentowany tom zawiera komentarz do art. 218 Konstytucji RP, zgodnie z którym ustawa określa organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania jego majątkiem. Określenie „Skarb Państwa” występuje ponadto w czterech innych przepisach usta
24% rabatu
36,65
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rządy Prawa Wszystkich Sprawa. Społeczne projekty ustaw służące odbudowie wymiaru sprawiedliwości
Szeroka koalicja organizacji pozarządowych oraz prawników połączyła siły i stworzyła wspólną koncepcję tego, jak zbudować nowoczesne sądownictwo i prokuraturę. W książce zaprezentowano opracowane i opublikowane w latach 2023-2024 projekty u
29% rabatu
142,19
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo konstytucyjne w pigułce + testy online
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego. Opracowanie zostało podzielone na 4 działy tematyczne, w których znajdzie
28% rabatu
28,24
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Książka zawiera pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Pozycja obowiązkowa w bibliotece wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
38% rabatu
4,97
7,96 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Książka zawiera pełny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Pozycja obowiązkowa w bibliotece wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
34% rabatu
7,08
10,70 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 79
Przedstawiamy kolejny komentarz do Konstytucji RP. W tym tomie zawarto analizę jednego z najbardziej istotnych artykułów z punktu widzenia możliwości realizacji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. W art. 79 określono, iż każdy, c
24% rabatu
36,65
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 189, 192, 193, 195, 196, 197
Prezentowany tom obejmuje jedynie część przepisów Konstytucji RP dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, na które łącznie składa się 10 artykułów. Komentarz do pozostałych przepisów, i to tak podstawowych jak art. 188 (wyliczenie spraw należ
24% rabatu
36,65
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Organy ochrony prawnej
Podręcznik stanowi omówienie ustrojów najważniejszych organów ochrony prawnej powoływanych i działających na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W książce zostały przedstawione zagadnienia związane z klasyfikacją organów ochrony praw
29% rabatu
56,45
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 213, 214, 215
Komentarz obejmuje przepisy Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, organu mającego stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Autor się
24% rabatu
36,65
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
Komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Uwzględnia bogate wypowiedzi orzecznicze sądów powszechnych i administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstyt
17% rabatu
272,28
329,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
34
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj