Dziś w ofercie 185 369 pozycji
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 145, 156
Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów art. 145 i 156 Konstytucji RP. Mieszczą się one w rozdziałach: V "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej" oraz VI "Rada Ministrów i administracja rządowa". Łączne ich komentowanie związane
22% rabatu
37,66
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 146, 147, 150, 15
Prezentowany tom zawiera komentarz do czterech artykułów Konstytucji RP z rozdziału VI "Rada Ministrów i administracja rządowa". Określają one kolejno: zadania i kompetencje Rady Ministrów, skład Rady Ministrów, szczególne wymogi dotyczące
22% rabatu
43,15
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 71, 72
Prezentowany tom komentarza poświęcony jest omówieniu dwóch artykułów Konstytucji RP, które regulują zagadnienia związane z ochroną rodziny i dziecka (art. 71 i art. 72). Komentowane przepisy zostały umieszczone w II rozdziale ustawy zasadn
22% rabatu
43,93
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Na straży prawa. Nowy model Prokuratury
Książka przedstawia propozycję istotnej zmiany filozofii funkcjonowania Prokuratury. Zawiera projekty ustaw - Prawo o ustroju Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej przepisów wprowadzających. Towarzyszy im omówienie założeń i celów
30% rabatu
69,75
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 75
Prezentowany tom zawiera komentarz do artykułu dotyczącego mieszkania – szczególnego dobra, z którego możliwość korzystania ma szczególne znaczenie z punktu widzenia zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka, a tym samym realizowania jego
22% rabatu
36,86
47,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 74, 86
Prezentowany tom komentarza dotyczy dwóch przepisów Konstytucji RP, które regulują zagadnienie ochrony środowiska (art. 74 i art. 86). Ustrojodawca zamieścił je w II rozdziale ustawy zasadniczej. Artykuł 74 nakłada na władze publiczne obowi
22% rabatu
37,66
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Materialne zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. po 25 latach jej obowiązywania
Z materialną zmianą konstytucji mamy do czynienia wtedy, gdy pomimo braku formalnie przeprowadzonego procesu (w zgodzie z legalnie obowiązującymi przepisami prawa), którego efektem może stać się modyfikacja jej treści (uchwalenie ustawy o z
40% rabatu
31,57
52,30 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym
Dwuizbowość jest zjawiskiem niejednoznacznym i kontrowersyjnym w teorii prawa i polityki. Przedmiotem monografii jest omówienie zagadnień dotyczących związku dwuizbowej struktury parlamentu i ustroju demokratycznego, rozumianego jako system
30% rabatu
104,97
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki O wolność i prawo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu
Księga powstała dla uczczenia działalności naukowej, społecznej oraz sądowniczej Profesora Andrzeja Rzeplińskiego – nawiązuje ona zarówno do prac naukowych Profesora, jak i do jego dorobku orzeczniczego jako sędziego Trybunału Konstytucyjne
30% rabatu
182,47
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 204, 205, 206, 20
W książce autorzy analizują i komentują artykuły 204-207 Konstytucji RP poświęcone problematyce obowiązków Najwyższej Izby Kontroli względem Sejmu oraz statusowi prawnemu Prezesa NIK, w tym kwestiom związanym z jego powoływaniem, obowiązują
45% rabatu
30,50
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Odpowiedzialność karna w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Konstytucy
Publikacja przybliża problem znaczenia terminu „odpowiedzialność karna” (i pokrewnych pojęć odnoszących się do karania) w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP. Autor poddaje analizie ponad 300 orzeczeń Europejskiego Trybun
29% rabatu
27,81
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 84, 217
Komentarz dotyczy przepisów art. 84 i 217 Konstytucji RP, które są kluczowe przy rekonstrukcji zasady władztwa daninowego. Zasada ta oznacza kompetencję nakładania danin publicznych na wszystkie podmioty i w stosunku do wszystkich składnikó
22% rabatu
35,30
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP
Komentarz do Konstytucji RP
Autor: Chmaj Marek
Wydawca: Difin
wysyłka: 48h
Tom zawiera komentarz do dwóch przepisów z rozdziału II Konstytucji RP. Art. 59 dotyczy wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców i organizacjach społeczno-zawodowych rolników, prawa do rokowań w celu rozwiąz
22% rabatu
43,93
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego
Postępująca deformacja systemu prawa procesowego powodowana tzw. reformami wprowadzonymi w ostatnich latach mnoży wątpliwości i skłania do stawiania pytań o zgodność mechanizmów prawnych oraz modyfikowanych instytucji procesowych ze standar
30% rabatu
119,06
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego. W setną rocznicę Konstytucji marcowej 1921 roku
Stulecie nadania odrodzonemu państwu polskiemu konstytucji […] skłoniło badaczy […] do szerszej refleksji nad ustrojem politycznym Polski, który przechodził w XX wieku ewolucję, a wyznaczały ją zmieniające się zasady, na jakich była organiz
28% rabatu
31,83
44,10 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo konstytucyjne współczesnej Polski
Prezentujemy 3. wydanie bestsellerowego podręcznika ""Prawo konstytucyjne współczesnej Polski"". W publikacji w 17 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego . W szczeg
28% rabatu
71,73
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 99, 100, 101
Tom zawiera szczegółowy komentarz do trzech przepisów Konstytucji poświęconych procesowi wyborów do Sejmu i Senatu. Art. 99 dotyczy kręgu podmiotów, którym przysługuje bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) oraz niegodności wyborczej. A
22% rabatu
43,15
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: • zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, • pozycję jednostki, • system źródeł prawa, • poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej, • stan
30% rabatu
62,71
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami
Podręcznik w przejrzysty sposób przedstawia zagadnienia prawa konstytucyjnego w Polsce. Nowością w 11. wydaniu jest rozszerzony wykład na temat podstaw konstytucji, jej obowiązywania i stosowania. Najważniejsze kwestie prawa konstytucyjnego
30% rabatu
55,65
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Republika Rzymska i Wielka Brytania - kilka uw
Autorzy proponują nowe spojrzenie na temat niepisanej konstytucji. Analizując historyczne przykłady Republiki Rzymskiej i Anglii (Wielkiej Brytanii) wskazują, że konstytucja niepisana charakteryzuje się trzema istotnymi cechami. Po pierwsze
26% rabatu
29,47
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
32
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj