Dziś w ofercie 184 958 pozycji
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 99, 100, 101
Tom zawiera szczegółowy komentarz do trzech przepisów Konstytucji poświęconych procesowi wyborów do Sejmu i Senatu. Art. 99 dotyczy kręgu podmiotów, którym przysługuje bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) oraz niegodności wyborczej. A
22% rabatu
43,04
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r.
W 2018 roku minęła setna rocznica odzyskania przez państwo polskie, po 123 latach zaborów, niepodległości. Waga tego wydarzenia, a także jego wymiar symboliczny, jest nie do przecenienia. Był to czas radości i odrodzenia narodowej dumy, ale
26% rabatu
48,73
65,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
W podręczniku przedstawiono wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego: • zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, • pozycję jednostki, • system źródeł prawa, • poszczególne konstytucyjne organy władzy publicznej, • stan
28% rabatu
64,48
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Republika Rzymska i Wielka Brytania - kilka uw
Autorzy proponują nowe spojrzenie na temat niepisanej konstytucji. Analizując historyczne przykłady Republiki Rzymskiej i Anglii (Wielkiej Brytanii) wskazują, że konstytucja niepisana charakteryzuje się trzema istotnymi cechami. Po pierwsze
26% rabatu
29,47
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami
W 6. wydaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami uwzględniono wpływ ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zmieniającej strukturę organizacyjną Sądu Najwyższego poprzez utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej i
28% rabatu
18,11
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 5, 18, 19
Niniejsza praca jest komentarzem do niezwykle ważnych trzech przepisów Konstytucji RP zawierających naczelne zasady ustrojowe. W art. 5 ustrojodawca wprowadził do systemu prawa zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę gwarancji oraz granice wo
22% rabatu
37,56
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 20, 21, 22
Niniejszy tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP, które mają podstawowe znaczenie dla określenia gospodarczego ustroju Państwa. W art. 20 jako podstawę ustroju gospodarczego wskazuje się społeczną gospodarkę rynkową, opart
22% rabatu
43,04
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zgromadzenia w Polsce
Prezentowane dzieło w sposób kompleksowy omawia zagadnienie zgromadzeń w Polsce zarówno w aspekcie prawnym, jak i politologicznym oraz z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, co czyni opracowanie wartościowym i godnym polecenia. Może być ono
22% rabatu
30,68
39,20 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo konstytucyjne. Kazusy z rozwiązaniami
Książka to zbiór kazusów z prawa konstytucyjnego wraz z rozwiązaniami, odnoszących się do wybranych problemów konstytucyjnych, m.in.: wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, źródeł prawa, organów kontroli państwowej i ochrony pra
28% rabatu
42,75
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 120, 121, 122, 123, 124
Prezentowany tom komentarza dotyczy: większości potrzebnej do uchwalania ustaw i podejmowania uchwał oraz odpowiedniego kworum (art. 120), procedury ustawodawczej w Senacie oraz procedury w Sejmie odnośnie do poprawek zaproponowanych przez
27% rabatu
41,54
57,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy
Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce
28% rabatu
9,34
12,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 12, 58
Tom zawiera obszerny, kompleksowy komentarz do dwóch przepisów Konstytucji poświęconych wolności zrzeszania się. Art. 12 (umieszczony w rozdziale I) zawiera zasadę ustrojową zapewniającą wolność tworzenia i działania dobrowolnych zrzeszeń o
22% rabatu
37,56
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Main Challenges for Democracy, the Rule of Law, and the Protection of Human Rights in the Modern Wor
Professor Jerzy Jaskiernia is one of the most outstanding contemporary constitutionalists, not only in the national but also international dimension. The study summarizes 50 years of his public activity – scientific, organizational, and pol
29% rabatu
93,19
130,65 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185
W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji RP dokonana została analiza dwóch przepisów statuujących: kompetencje i organizację sądownictwa administracyjnego (art. 184) oraz tryb obsadzania stanowiska Prezesa Naczelnego Sądu Administrac
22% rabatu
37,56
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasada bezpośredniości wyborów i jej gwarancje w polskim prawie wyborczym
Zasada bezpośredniości wyborów w polskim prawie wyborczym ma status podstawowej zasady prawa rządzącej wyborami. Jednak choć od początków II RP ma rangę konstytucyjną, trudno twierdzić, że została jednoznacznie zdefiniowana, a jej treść sta
7% rabatu
33,64
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Definicja i zakres prawa służb specjalnych
Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompendium wiedzy o służbach specjalnych. Od początku XXI wieku kwestia kompetencji oraz metod działania służb specjalnych ogniskuje wokół siebie coraz więcej problemów związanyc
25% rabatu
52,06
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 2
Prezentowany tom zawiera komentarz do niezwykle ważnego przepisu Konstytucji, będącego jedną z naczelnych zasad ustroju. Z zasady demokratycznego państwa prawnego, na podstawie ustaleń doktryny prawa, jak i orzecznictwa, można wywieść szere
22% rabatu
43,04
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucja RP z (bez) prawnym komentarzem / Feniks Maciej Zaręba
Konstytucja RP z (bez) prawnym komentarzem Pozycja stworzona została z myślą o przeciętnym zjadaczu chleba może też być pomocna dla uczniów przygotowujących się do matury z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W prosty i zrozumiały sposób om
45% rabatu
21,45
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 7, 8, 9
Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech artykułów Konstytucji RP: art. 7 (Zasada legalizmu), art. 8 (Najwyższa pozycja Konstytucji w systemie źródeł prawa i jej bezpośrednie stosowanie) oraz art. 9 (Związanie RP wiążącym ją prawem międ
27% rabatu
42,95
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komentarz do Konstytucji RP art. 115, 118, 119
Prezentowany tom komentarza zawiera obszerne omówienie trzech przepisów Konstytucji dotyczących funkcjonowania Sejmu i Senatu. W art. 115, w ramach funkcji kontrolnej Sejmu, zakreślono obowiązek odpowiedzi na interpelacje, zapytania i pytan
22% rabatu
37,56
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
31
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj