Dziś w ofercie 163 524 pozycji
Okładka książki Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji
Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca języka prawnego Unii Europejskiej, procesu jego kształtowania oraz jego wpływu na języki prawa krajowego państw członkowskich. Autorka opisuje hybrydyzację unijnych tekstów prawnych, c
13% rabatu
120,86
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych
Od autora / 11 Wykaz skrótów / 13 Rozdział I. Prawo międzynarodowe wobec katastrof – zagadnienia wprowadzające i systematyzujące / 15 1. Uwagi wstępne / 15 2. Pojęcie „katastrofa”/ 22 3. Obszary regulacji prawnomiędzynarodowej dotyczące ka
0% rabatu
31,98
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zasada proporcjonalności jako podstawa oceny legalności ograniczeń swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Zasada proporcjonalności odgrywa szczególną rolę w ramach swobód rynku wewnętrznego UE. Każde ograniczenie swobody przepływu towarów, osób usług lub kapitału stosowane przez państwo członkowskie musi być bowiem uzasadnione jednym z prawnie
0% rabatu
51,97
52,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie w.18
Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na grunt krajowy, aby p
18% rabatu
56,55
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury
Analiza konstytucyjnej regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury nie doczekała się jak dotąd opracowania monograficznego w polskiej literaturze prawniczej. Dlatego z zainteresowaniem i uznaniem należy przyjąć propozycję [...] książki
8% rabatu
51,49
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki The Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law
The book examines the conception of legitimate expectations in international investment law under the fair and equitable treatment. The author examines the purpose, content and elements of legitimate expectations. He also analyses the case
0% rabatu
31,98
32,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawnoporównawcza analiza przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
Prezentowana monografia to pierwsze na polskim rynku wydawniczym wyczerpujące omówienie współczesnych zagadnień związanych z przestępczością seksualną i kierunkiem orzecznictwa karnego w tym obszarze w Polsce, Irlandii, a pośrednio i w Wiel
15% rabatu
76,46
90,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo międzynarodowe praw człowieka
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu praw człowieka i środków ich ochrony. W rozdziale I przedstawione zostały podstawowe zasady i konstrukcja prawa międzynarodowego praw człowieka. Szczegółowej analizie poddano godność jako
21% rabatu
54,48
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych
Książka zawiera najistotniejsze materiały dotyczące obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych: zaktualizowane wykazy umów, których Polska jest stroną, wzory pism, informacje o wzajemności i wykazy sądów zagranicznych. Dzięk
13% rabatu
225,33
259,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kształtowanie się prawa międzynarodowego publicznego w świetle orzecznictwa wybranych sądów międzynarodowych
Autorzy i Redaktorzy monografii trafnie dobrali zagadnienia, dzięki czemu opracowanie odzwierciedla złożoność przedmiotowej problematyki i kierunki badań międzynarodowoprawnych. (…) Autorzy skupili się na aktualnych i węzłowych problemach z
21% rabatu
28,19
35,70 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo Międzynarodowe Publiczne Studia i Materiały Tom 2
W niniejszej publikacji zamieszczono artykuły i studia dotyczące różnych zagadnień współczesnego prawa międzynarodowego, opracowania prezentujące sylwetki i twórczość naukową profesorów prawa międzynarodowego, teksty dokumentów z zakresu hi
34% rabatu
36,93
56,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wspólny Europejski System Azylowy
Książka odnosi się do sytuacji prawnej obywateli państw trzecich i bezpaństwowców, którzy na terytorium państw członkowskich UE złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Koncentracja rozważań na ewolucji Wspólnego Europejskiego
0% rabatu
35,98
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe
Publikacja stanowi próbę całościowego zbadania tematu prawa w cyberprzestrzeni z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa organizacji międzynarodowych oraz prawodawstwa wybranych państw, w tym Polski. Interdyscyplinarność cyberprzestrzeni
18% rabatu
122,11
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Międzynarodowe prawo podatkowe
Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste ujęcie aktualnych trendów i zmian legislacyjnych z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. W książce znajdziesz: - wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego,
20% rabatu
143,20
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Wojna i nomos Carl Schmitt o problemie porządku światowego
Wojna, prawo międzynarodowe i porządek światowy ? w polskiej recepcji intelektualnego dorobku Carla Schmitta (1888?1985) zbyt mało uwagi poświęcono dotychczas refleksji nad tymi zagadnieniami. Niezależnie bowiem od głębszej metafizycznej, t
40% rabatu
23,40
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Międzynarodowe prawo karne w.1/2020
Książka jest klasycznym podręcznikiem akademickim obejmującym problematykę międzynarodowego prawa karnego. Autorzy analizują zagadnienia międzynarodowego prawa karnego w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. dotyczące kwestii rozgrywających si
18% rabatu
64,74
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa...
Zagadnienie zawarcia małżeństwa jest doniosłe pod względem zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Systemy prawne poszczególnych państw różnią się niekiedy znacząco co do możności, przesłanek czy procedury zawarcia małżeństwa. Badane w pra
13% rabatu
34,69
39,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo międzynarodowe publiczne
Podręcznik „Prawo międzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa międzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków międzynarodowych. Zawiera także przykłady w postaci cytowań aktów prawnych i orzecznic
99,00
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie mi
Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie mi
18% rabatu
57,28
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Handel międzynarodowy
Podręcznik "Handel międzynarodowy" prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej superpotęg ekonomiczny
13% rabatu
68,69
79,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
20
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj