Dziś w ofercie 206 491 pozycji
nowość
Okładka książki EDYCJA HANDLOWA. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe. 12 innych akt
Stan prawny: 2 maja 2024 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks spółek handlowych: Nowy tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 18), 26.1.2024 r. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2024 r
28% rabatu
64,48
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Państwo a gospodarka. Realizacja celów systemu prawa zamówień publicznych w świetle informatyzacji d
Autor przedstawia problem realizacji celów systemu prawa zamówień publicznych w świetle informatyzacji działań administracji publicznej w sposób kompleksowy i pełen. (...) Publikacja wykazuje się nowatorskim charakterem z uwagi na treść, za
40% rabatu
36,06
59,75 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Faktury 2024
Faktury 2024
Wydawca: Infor
wysyłka: 48h
Faktury to kluczowe dokumenty dla każdego podatnika VAT. Nie tylko pełnią one funkcję dokumentacyjną, lecz także umożliwiają nabywcom towarów i usług korzystanie z prawa do odliczenia podatku. Ponadto faktury mogą wpływać na moment powstani
25% rabatu
66,53
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Odnawialne źródła energii. Komentarz
Opracowanie jest praktycznym komentarzem do podstawowej ustawy regulującej zasady i realizującej kluczowe cele o charakterze klimatycznym, dotyczącej rozwoju i promocji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Najważniejsze regulacje do
29% rabatu
192,20
269,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz
Publikacja w sposób kompleksowy omawia zagadnienia prawne uregulowane w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym dotyczące: krajowego systemu informacji o terenie, organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonywa
29% rabatu
256,51
359,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo gospodarcze publiczne w pigułce + testy online
Publikacja to kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 12 czę
28% rabatu
32,61
45,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
Dnia 24 września 2023 r. weszła w życia istotna dla systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego reforma. Ustawodawca znowelizował gros przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Reforma przyniosła wiele zmian,
29% rabatu
199,35
279,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo zamówień publicznych w praktyce
Autorka – praktyk z wieloletnim doświadczeniem – wyjaśnia na przykładach, jak sprawnie, szybko i co najmniej bezbłędnie przeprowadzić cały proces zamówienia: od sporządzenia analizy zapotrzebowania, przez przygotowanie prawidłowej dokumenta
25% rabatu
74,00
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo spółek handlowych z testami online
W podręczniku "Prawo spółek handlowych" przedstawiono najważniejsze regulacje z zakresu prawa spółek dotyczące: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
28% rabatu
93,47
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zgody budowlane. Poradnik dla projektantów
W publikacji kompleksowo omówiono przebieg postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Zwrócono uwagę na pojawiające się problemy oraz sposoby ich rozwiązania, a także przedstawiono: • rolę projektanta jako autora projekt budow
29% rabatu
113,61
159,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Wybór prawa a ochrona osób trzecich na tle rozporządzenia Rzym II
W publikacji przedstawiono analizę instrumentu ochrony osób trzecich, ustanowionego w art. 14 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia Rzym II dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. Autor wyjaśnił, dlaczego wybór prawa dokonywany prze
29% rabatu
142,19
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Plan kont z komentarzem - handel, produkcja, usługi
Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: - omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont sy
15% rabatu
331,97
388,50 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz
Komentarz szczegółowo omawia instytucje prawa handlowego dotyczące transformacji (zmian) formy organizacyjno-prawnej podmiotów gospodarczych w postaci: łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. Nacisk został położony na aspekt
29% rabatu
213,64
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz
W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Zaprezentowano także zakres i sposoby postępowania w sprawach przezn
29% rabatu
213,64
299,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo budowlane. Warunki techniczne wyd. 39
Publikacja zawiera: Tekst ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnows
28% rabatu
21,02
29,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kary w prawie budowlanym 2024
W publikacji przeczytasz m.in.: Czy kara umowna może być obejściem prawa? Jak zmienią się kary za złamanie przepisów budowlanych? Jaka kara za przystąpienie do użytkowania obiektu bez zawiadomienia? Jakie są konsekwencje braku zgody wszystk
25% rabatu
15,08
19,99 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo własności przemysłowej
Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo własności przemysłowej, Rozporządzenia, Indeks rzeczowy. Seria ""Twoje Prawo"" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
28% rabatu
18,11
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Upadłość i restrukturyzacja banku lub kredytobiorcy przy umowach o kredyt frankowy
Publikacja omawia skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości banku lub kredytobiorcy dla losów umowy o kredyt frankowy. Odnoszą się one m.in. do takich zagadnień jak: • kwestia dopuszczalności dochodzenia p
29% rabatu
177,91
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne
W 34. wydaniu zbioru zawierającego najważniejsze akty prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: • z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U
29% rabatu
25,72
36,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo restrukturyzacyjne wyd. 16
Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo restrukturyzacyjne, Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Reda
29% rabatu
17,86
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
122
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj