Dziś w ofercie 184 843 pozycji
nowość
Okładka książki Prawo autorskie i prasowe wyd. 2023
Książka zawiera: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Tekst ustawy Prawo prasowe, Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian
28% rabatu
18,11
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz
Wydawca: ODDK
wysyłka: 48h
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stanowi pragmatykę pracowniczą szczególnej grupy zawodowej, jaką są nauczyciele. Przepisy wskazanej ustawy nie regulują materii praw i obowiązków nauczycieli w sposób wyczerpujący, a zat
15% rabatu
206,36
241,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny
Publikacja uwzględnia w szczególności przepisy nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia 2022 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zak
29% rabatu
156,48
219,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Karta Nauczyciela - komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2022 roku - ujednolicony tekst u
W dniu 1 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela. Zmiany dokonane na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw koncentrują się na modyfikacji zasad odbywani
20% rabatu
211,18
262,50 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo oświatowe. Komentarz
W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.: wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zarząd
30% rabatu
140,20
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Karta Nauczyciela. Komentarz
W komentarzu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, awans zawodowy, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki
30% rabatu
126,11
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Karta Nauczyciela w15
Stan prawny: 4.05.2022 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 30.4.2022 r. - ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z dnia 24 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 935). Książka zawiera: Tekst ustawy Karta Nauczyciela, Rozporz
28% rabatu
14,49
20,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza
Książka stanowi pierwsze naukowe spojrzenie na problematykę spuścizny kulturowej pogranicza w Prusach Wschodnich z perspektywy przedstawicieli nauk prawnych. Autorzy omawiają w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagad
25% rabatu
56,59
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zamknięcie roku w księgach instytucji kultury
Od 2022 r. będą mogły funkcjonować oświadczenia o podpisaniu sprawozdań. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wystarczy, aby sprawozdanie finansowe podpisała co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu. Pozostałe osoby mog
29% rabatu
57,10
79,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych
W książce autorzy wskazali różne sposoby współdziałania między podobnymi jednostkami oświatowymi, jak również między jednostką oświatową i organami prowadzącymi oraz nadzorującymi.   Zaprezentowano analizę prawa oświatowego, planowania budż
30% rabatu
83,84
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kobiety wobec wyzwań współczesności
Inspiracją do analizy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii były zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszące się do określenia wieku emerytalnego pracowników ucze
30% rabatu
69,75
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo dla artystów i studentów uczelni artystycznych
Książka adresowana jest przede wszystkim do artystów i studentów uczelni artystycznych, swą treścią obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące własności intelektualnej, umów, działalności gospodarczej, spraw spornych.
20% rabatu
38,62
48,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o sporcie Komentarz
Komentarz do przepisów ustawy o sporcie zawiera także teksty ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz obowiązującą wersję Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np. zagadnienie e-s
30% rabatu
104,97
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo filmowe
W publikacji wyczerpująco omówiono regulacje prawne związane z funkcjonowaniem rynku filmowego. Szczegółowo przedstawiono m.in: -zagadnienia autorskoprawne, w tym związane z rekonstrukcją cyfrową dzieła filmowego, -status i prawa twórców fi
30% rabatu
48,61
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Analiza i ocena reform w szkolnictwie wyższym w latach 2015-2019. Dobre zmiany?
Ostatnich kilka lat to okres głębokich reform w polskim szkolnictwie wyższym. Mają one – w wielu aspektach – charakter rewolucyjny i zasadniczo zmieniają realia funkcjonowania uczelni, w szczególności publicznych. Reformy wprowadzają m.in.
20% rabatu
24,14
30,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Komunikowanie w oświacie
W publikacji syntetycznie omówiono problematykę komunikowania się podmiotów systemu oświaty począwszy od komunikacji wewnątrzszkolnej, a kończąc na komunikacji organów zewnętrznych szkoły. Oryginalne omówienie zagadnień języka komunikacji,
25% rabatu
29,32
39,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu
Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy. Autorzy skupiaj
30% rabatu
41,57
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Odpowiedzialność pracownika oświaty.
Wezwanie do zapłaty odszkodowania, kara porządkowa, zawiadomienie organów ścigania, zgłoszenie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego a może uruchomienie procedury oceny pracy? Niestety z takimi nieprzyjemnymi dylematami muszą mierzyć się dyre
29% rabatu
49,95
69,90 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finansowanie zadań oświatowych Komentarz
W komentarzu autorzy omówili istotne zagadnienia dotyczące dotowania polskiej oświaty zarówno publicznej, jak i niepublicznej, w tym: - utrzymanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek ze środków publicznych,
30% rabatu
104,97
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bezpieczeństwo imprez masowych Kom. w.2/2020
Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in. następujących zagadnień: - w jakich okolicznościach i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, - jakie prawa i obowiązki mają uczestnicy imprezy masowej i jej organizator
11% rabatu
132,80
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
28
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj