Dziś w ofercie 199 586 pozycji
Okładka książki Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta nauczyciela oraz prawo pracy
Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór, które wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo autorskie i prasowe wyd. 2023
Książka zawiera: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Tekst ustawy Prawo prasowe, Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian
39% rabatu
15,25
25,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny
Publikacja uwzględnia w szczególności przepisy nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia 2022 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zak
28% rabatu
157,57
219,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo oświatowe. Komentarz
W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy Prawo oświatowe, w tym zagadnienia organizacji i funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych, dotyczące m.in.: wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zarząd
28% rabatu
144,18
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Karta Nauczyciela. Komentarz
W komentarzu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, awans zawodowy, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki
28% rabatu
129,69
179,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza
Książka stanowi pierwsze naukowe spojrzenie na problematykę spuścizny kulturowej pogranicza w Prusach Wschodnich z perspektywy przedstawicieli nauk prawnych. Autorzy omawiają w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagad
19% rabatu
60,71
75,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych
W książce autorzy wskazali różne sposoby współdziałania między podobnymi jednostkami oświatowymi, jak również między jednostką oświatową i organami prowadzącymi oraz nadzorującymi.   Zaprezentowano analizę prawa oświatowego, planowania budż
28% rabatu
86,22
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kobiety wobec wyzwań współczesności
Inspiracją do analizy sytuacji kobiet w wymiarze prawa, polityki i filozofii były zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, odnoszące się do określenia wieku emerytalnego pracowników ucze
28% rabatu
71,74
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ustawa o sporcie Komentarz
Komentarz do przepisów ustawy o sporcie zawiera także teksty ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz obowiązującą wersję Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np. zagadnienie e-s
28% rabatu
107,95
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo filmowe
W publikacji wyczerpująco omówiono regulacje prawne związane z funkcjonowaniem rynku filmowego. Szczegółowo przedstawiono m.in: -zagadnienia autorskoprawne, w tym związane z rekonstrukcją cyfrową dzieła filmowego, -status i prawa twórców fi
28% rabatu
49,98
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu
Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy. Autorzy skupiaj
28% rabatu
42,75
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Finansowanie zadań oświatowych Komentarz
W komentarzu autorzy omówili istotne zagadnienia dotyczące dotowania polskiej oświaty zarówno publicznej, jak i niepublicznej, w tym: - utrzymanie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek ze środków publicznych,
28% rabatu
107,95
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Bezpieczeństwo imprez masowych Kom. w.2/2020
Komentarz zawiera praktyczne omówienie m.in. następujących zagadnień: - w jakich okolicznościach i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, - jakie prawa i obowiązki mają uczestnicy imprezy masowej i jej organizator
10% rabatu
133,55
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie
Książka autorstwa Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan i Wojciecha Kowalskiego „jest poświęcona analizie umów prawa prywatnego zawieranych przez muzea. Autorzy publikacji postawili sobie za cel odpowiedź na pytanie, w jaki sp
19% rabatu
27,37
33,60 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System wynagradzania nauczycieli wyd.2/2020
W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowa
28% rabatu
49,98
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rada pedagogiczna Obowiązki kompetencje i odpowiedzialność
Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo zostały omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in.: zadania dyrektora szkoły jako
10% rabatu
61,86
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komentarz
Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interp
28% rabatu
180,40
249,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAANGAŻOWANIE I BEZSTRONNOŚĆ UNIWERSYTETU UWARUNKOWANIA KULTUROWE I PRAWNE
"Dziś polskie uniwersytety stają przed nowym wielkim wyzwaniem: polskie społeczeństwo oraz rząd oczekują, że nasze uniwersytety będą jasno błyszczeć na mapie światowej nauki, a zaświadczyć ma o tym ich pozycja w globalnych rankingach szkół
22% rabatu
54,14
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki System informacji oświatowej
W poradniku zostały omówione zasady dostarczania przez dyrektorów placówek oświatowych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Są to dane obejmujące w szczególności informacje o uczniach i zatrudnionej kadrze, a także wpływające w zn
28% rabatu
49,98
69,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi oraz niepublicznymi w świetle reformy systemu edukacji
Książka stanowi kompendium wiedzy pozwalającej dyrektorowi sprawnie kierować powierzoną mu placówką. Omówione w niej zagadnienia dotyczą: - powierzania stanowiska dyrektora, w tym m.in. niezbędnych wymagań, przebiegu konkursu, nawiązania st
28% rabatu
86,22
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
28
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj