Dziś w ofercie 206 158 pozycji
nowość
Okładka książki Wokół ekstradycji Romana Polańskiego. Spór prawny czy cywilizacyjny?
Publikacja zawiera dwa orzeczenia sądowe w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych. Pierwszym jest postanowienie (z uzasadnieniem) Sądu Okręgowego w Krakowie, z 15 października 2015 r., który rozpatrywał wniosek Proku
29% rabatu
49,92
70,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki KKW. Kodeks karny wykonawczy wyd. 40
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy
28% rabatu
16,65
23,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Przeszukanie w polskim procesie karnym
Przeszukanie ma istotne znaczenie dla biegu i wyniku procesu karnego jako czynność dowodowa. Jednocześnie jest jednym z najpowszechniej wykorzystywanych instrumentów ingerencji w prawnie chronione prawa i wolności jednostki. W książce omówi
29% rabatu
142,19
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Polskie prawo karne po 25 latach obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 roku
25 lat obowiązywania Kodeksu karnego stanowi właściwy moment do oceny stanu polskiego prawa karnego, dokonanej przez pryzmat wprowadzonych nowelizacji, głębszej refleksji nad jakością przepisów prawa karnego, a także krytycznej analizy tego
29% rabatu
142,19
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Groźba w prawie karnym
Pojęcie groźby zajmuje istotne miejsce w prawie karnym. Obejmuje ono kilka grup problemów, z którymi od lat borykają się polska doktryna i judykatura. Zagadnienie występuje zarówno w części ogólnej Kodeksu karnego, jak i szczególnej. Jest w
29% rabatu
120,75
169,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Rozpoznawanie przez Sąd Najwyższy środków odwoławczych w postępowaniu karnym
Publikacja omawia procedury obowiązujące przed Sądem Najwyższym jako sądem odwoławczym w toku postępowań zwyczajnych (apelacyjnego i zażaleniowego) oraz nadzwyczajnych (np. kasacyjnego czy wznowieniowego). Wskazuje na istotne i sporne kwest
29% rabatu
142,19
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo
Podręcznik stanowi oryginalny materiał pomocniczy, przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na rozszerzenie, a także sprawdzenie posiadanej wiedzy. Jego wykorzystanie może nastąpić podczas konwersatoriów, przygotowani
24% rabatu
42,00
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Prawo karne materialne. Część ogólna
W podręczniku omówione zostały wszystkie najważniejsze instytucje z części ogólnej Kodeksu karnego, m. in. zasady odpowiedzialności karnej i problematyka wymiaru kary. Dla lepszego zrozumienia omawiane treści zilustrowano dużą liczbą prakty
29% rabatu
63,59
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze
KODEKS KARNY 4 stycznia 2024 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17) 14 marca 2024 r. - ustawa z 7 lipca 2022 r
29% rabatu
70,74
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kodeks karny. Komentarz
Celem autorów publikacji było opracowanie objaśnień do Kodeksu karnego spełniających wymogi dobrego komentarza praktycznego, tj. nastawionego na omawianie i rozstrzyganie kwestii istotnych z punktu widzenia praktyki wymiaru sprawiedliwości.
29% rabatu
263,65
369,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Prawa dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości w świetle standardów europejskich
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praw dziecka jako ofiary przestępstwa i jako świadka w systemie wymiaru sprawiedliwości. Omówiono w niej m.in.: prawa dzieci będących ofiarami przestępstw określone w Konwencji o prawach dziecka i
29% rabatu
142,19
199,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo
Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych (ze wskazaniem
29% rabatu
135,04
189,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Okładka książki Funkcja kompensacyjna procesu karnego
W publikacji przedstawiono od strony procesowej zagadnienie naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwem, ukazując kompensację jako jedną z funkcji procesu karnego. Autor omówił szczegółowo m.in.: miejsce kompensacji w systemie prawa karneg
29% rabatu
162,91
228,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Kodeks postępowania karnego. Komentarz
Kolejne wydanie komentarza autorstwa wybitnych prawników praktyków zostało napisane z myślą o wszystkich, którzy poszukują merytorycznych wskazówek przy rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych. W publikacji główny nacisk położono na za
29% rabatu
320,81
449,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Transgraniczny charakter przestępstwa handlu ludźmi
Problematyka handlu ludźmi z dogmatycznego, karnoprawnego i kryminologicznego punktu widzenia stanowi przedmiot aktywnej międzynarodowej, europejskiej oraz krajowej działalności prawodawczej i żywego zainteresowania nauki prawa. Książka jes
24% rabatu
80,17
105,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki KPK. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania karnego i przepisy wprowadzające, Tekst ustawy Kodeks karny wykonawczy, Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawę o opłatach w s
28% rabatu
42,75
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki KK. Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące
Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Ustawę o świadku koronnym, Tekst ustawy Kodeks wykroczeń, Tekst ustawy Kod
28% rabatu
39,84
55,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki Postępowanie karne w kazusach
Publikacja jest zbiorem kazusów z zakresu postepowania karnego przygotowanych przez dydaktyków i praktyków zajmujących się procesem karnym. Kazusy zostały opracowane w dużej części w oparciu o rzeczywiste stany faktyczne, a zarysowane w ich
17% rabatu
48,83
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
Okładka książki EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 15 innych aktów pr
Stan prawny: 2 stycznia 2024 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny: 15.8.2023 r. - Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 28
28% rabatu
64,48
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
85
Idź do strony:
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Wybierz wariant produktu
Dodaj do koszyka
Anuluj