nowość
Leasing 2019 Praktyczne wskazówki zmiany
W publikacji „Leasing. Praktyczne wskazówki, zmiany 2019” zagadnienie leasingu zostaje ukazane w świetle ustawy o CIT i ustawy o VAT wraz praktycznym porównaniem leasingu z kredytem bankowym. Publikacja omawia także zagadnienie podwójnej ewidencji leasingu, które ma miejsce w przypadku, gdy ta sama umowa do celów bilansowych ma charakter leasingu finansowego, a do celów podatkowych – leasingu operacyjnego. Przedstawione zostały również zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu samochodów, ujęte w projekcie, którego wejście w życie jest planowane na 2019 rok.
31% rabatu
34,43
49,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
63 komentarze do wyroków i interpretacji podatkowych
W publikacji „63 komentarze do wyroków i interpretacji podatkowych” zostały zebrane praktyczne komentarze ekspertów z dziedziny podatków, którzy w przystępny sposób omawiają konkretne wyroki i interpretacje z zakresu podatków dochodowych i podatku VAT. Zagadnienia w niej zawarte dotyczą m.in. odliczenia zaległych składek od przychodu, odliczenia kosztów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych czy podatkowych skutków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
31% rabatu
62,03
89,90 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
PFRON Nowe przepisy
Publikacja prezentuje kluczowe zagadnienia związane z rozliczaniem wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowo zostanie omówiona problematyka ulg we wpłatach na PFRON zarówno z punktu widzenia udzielającego ulg jak i korzystającego z nich przy rozliczeniu z wpłat. Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustawy o rehabilitacji z 25 09 2015 i 10 05 2018 które zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r. W opracowaniu omówiony został nowy zakres obowiązków sprzedających udzielających ulg, a w tym katalog wpłat, do których mogą być zobowiązani sprzedający. Jednocześnie, biorąc pod uwagę liczne błędy przy dokumentowaniu niepełnosprawności i obliczaniu stanów zatrudnienia, opracowanie szczegółowo i praktycznie przedstawia tę problematykę tak, by pozostałe opisane w nim mechanizmy związane z rozliczaniem wpłat i udzielaniem ulg zostały zastosowane prawidłowo oraz z uwzględnieniem prokonstytucyjnej wykładni prawa i podwyższonych standardów wykładni prawa podatkowego. W opracowaniu: Jaki jest mechanizm wpłaty i związanych z tym ulg Kto jest pracodawcą a kto pracownikiem Jak poprawnie udokumentować niepełnosprawność Co jest istotne przy obliczaniu zatrudnienia ogółem Jak ustalać stany zatrudnienia osób niepełnosprawnych Kto kwalifikuje się do właściwej grupy podmiotów rozliczających się z wpłat Jak obliczyć wpłatę należną Jakie są ulgi we wpłatach na PFRON i dla kogo Jak ewidencjonować i przekazywać informację o kwocie obniżenia wpłatach (INF-U i INF-1-u) Na czym polega wpłata z tytułu niewłaściwego wykonania obowiązków Czy ustawodawca zwiększa dostępność ulg we wpłatach na PFRON Publikacja zawiera także ujednoliconą treść ustawy wraz z nowymi wzorami deklaracji. W książce przedstawione zostały liczne przykłady, niezbędne tabele i wyliczenia.
13% rabatu
86,13
99,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami
Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: – od podstawowych pojęć: pojęcie podatku, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego; – do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty samorządowe. Autorzy, w celu ułatwienia korzystania z podręcznika, wprowadzili liczne formy graficzne, pomocne w opanowaniu skomplikowanych zagadnień zarówno ogólnego, jak i szczegółowego prawa podatkowego. Opracowanie wzbogacono o pytania kontrolne, które pozwalają opanować materiał, oraz kazusy prezentujące problemy praktyki stosowania prawa podatkowego. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów oraz osób zamierzających poznać i opanować prawo podatkowe. Będzie pomocnym narzędziem do nauki prawa podatkowego dla studentów prawa, administracji i ekonomii, niezależnie od tego, czy są to studenci studiów pierwszego, czy drugiego stopnia.
13% rabatu
51,33
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni
Rozwój sieci komputerowych w skali globalnej znacząco wpływa na struktury przedsiębiorstw i tworzenie modeli biznesowych, charakteryzujących się „dematerializacją” oraz zmniejszającym się znaczeniem fizycznej lokalizacji czynników produkcji. Rozważania zawarte w monografii skupiają się zatem na współczesnym rozumieniu znaczenia i zakresu jurysdykcji podatkowej państwa. Kluczowym pytaniem, na które autor stara się odpowiedzieć w książce jest to, czy konstrukcja prawna węzłowych instytucji podatkowych zakorzenionych w przepisach międzynarodowego prawa podatkowego w należytym stopniu gwarantuje realizację fiskalnych celów polityki podatkowej i przeciwdziała transgranicznemu unikaniu opodatkowania. W książce zostały omówione m.in. takie zagadnienia jak: - pojęcie i zasięg jurysdykcji podatkowej państwa, - zasady międzynarodowego opodatkowania dochodu, - międzynarodowe podwójne opodatkowanie, - rezydencja podatkowania w odniesieniu do osób fizycznych oraz spółek, - modele konwencji podatkowych, - cyfryzacja działalności gospodarczej.
13% rabatu
112,23
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej.
Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych wprowadzone w trakcie 2018 r. Dodano także aktualne stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązków podatników w zakresie cen transferowych. W nowym, rozszerzonym wydaniu przedstawiamy: •jakie powinny być zadania i cele sporządzającego dokumentację cen transferowych; •jakie są zasady wyboru podmiotu do kontroli cen transferowych; •jak przygotować się do kontroli związanej z cenami transferowymi; •jakie elementy powinna zawierać dokumentacja cen transferowych; •jak postępować w przypadku kontroli dokumentacji. Dodatkowo Autor rozszerzył zakres informacji dotyczących elementów dokumentacji podatkowych, na które należy zwrócić uwagę, przygotowując się do kontroli podatkowej. Opracowanie zawiera także przykłady, wzory pism, wyciągi z przepisów i aktualne druki deklaracji. Książka „Ceny transferowe: Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej” to unikalna i wartościowa pozycja na rynku podatkowych publikacji specjalistycznych. Atutem publikacji jest to, że Autor – wieloletni pracownik organów administracji skarbowej – zajmował się między innymi nadzorem nad postępowaniami kontrolnymi w zakresie cen transferowych. Dzięki temu mógł przedstawić Czytelnikom, w jaki sposób organy administracji skarbowej wyznaczają podatników, u których przeprowadzona będzie kontrola transakcji. Z publikacji Czytelnik dowie się zatem, niejako z pierwszej ręki, kiedy może spotkać się z ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych. Podstawową zaletą publikacji jest przystępne przedstawienie tego, kto i kiedy musi liczyć się z tym, że zostanie u niego przeprowadzona kontrola dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi. Książka uwzględnia wprowadzone przez ustawodawcę w trakcie 2018 r. zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych.
13% rabatu
93,96
108,00 zł
Dodaj
do koszyka
nowość
Nowe narzędzia kontrolne dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym
Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego jest książką, która stanowi część cyklu publikacji dotyczących analizy zmian systemu polskiego prawa podatkowego związanych z dążeniem do wzrostu jego efektywności. Poprzednie dwie części ukazały się pod następującymi tytułami: Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie oraz Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego. Autorzy, praktycy prawa podatkowego i teoretycy o uznanej renomie, zwracają uwagę na kontekst międzynarodowy, wskazując na kolejne możliwe zmiany polskich przepisów (np. w związku z implementacją tzw. pakietu anty-BEPS). W opracowaniu znajdziesz m.in. zagadnienia ogólnego prawa podatkowe, wprowadzające niekiedy w tematykę zmian w poszczególnych podatkach. Z publikacji dowiesz się m.in. na temat: - projektu BEPS i jego znaczenia dla polskiego prawa podatkowego; - aktywności UE w zakresie wsparcia efektywności systemów podatkowych; - GAAR (w tym kontekst klauzuli i zagadnienia cen transferowych); - zmian w zakresie interpretacji podatkowych dotyczących unikania opodatkowania; - wymiany informacji o podatnikach między państwami; - funkcjonowania systemu STIR oraz cyfryzacji administracji podatkowej; - aspektów proceduralnych i organizacyjnych wprowadzenia reformy KAS; - instrumentów ograniczenia obrotu gotówkowego.
13% rabatu
120,93
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
Odliczanie VAT Przepisy a praktyka w rozliczeniach z kontrahentami
Praktyczny poradnik dla podatników VAT, jak poprawnie się rozliczać po zmianach przepisów. W publikacji omówione zostały szczegółowo i w przystępny sposób, z licznymi przykładami, zasady funkcjonowania i prowadzenia działalności, stosowania nowych regulacji podatkowych by nie tylko bezpiecznie rozliczać VAT naliczony, a przy tym uniknąć konfliktu z kontrahentami. Jesteśmy w trakcie wielkiej wojny fiskusa z nieuczciwymi podatnikami, którzy wyłudzają VAT. W ramach takiej ustawodawca i administracja podatkowa wytaczają największe działa: odwrotne opodatkowanie, split payment itp. Jednak, jak to na każdej wojnie, istnieje ryzyko, że będą przypadkowe ofiary, straty pośród „ludności cywilnej” – tutaj są to obawy uczciwych podatników VAT. Po ponad rocznych zapowiedziach resort finansów wycofał się z projektu stworzenia kodeksu staranności, który miałby ułatwić, właśnie tym uczciwym podatnikom, bezpieczne funkcjonowanie w gąszczu przepisów podatkowych i odliczanie VAT bez szczególnego ryzyka. Ten projekt administracji upadł i skończyło się na… metodyce, którą kierują się urzędnicy sprawdzając podatników. Jednym słowem, resort finansów nie poradził sobie z tym, z czym każdego dnia muszą mierzyć się tysiące podatników. W praktyce, nawet tym oszukanym przez nieuczciwych kontrahentów, podatnikom bardzo trudno jest przekonać organy podatkowe i sądy administracyjne, że są ofiarami i jako takie nie mogą być karane. System JPK_VAT, odwrotne obciążenie, split payment to instytucje, które mają służyć fiskusowi (i tak się dzieje), ale przez które, niejednokrotnie pojawiają się spory pomiędzy kontrahentami, którzy starają się działać ostrożnie. To wszystko, ale i jeszcze wiele innych argumentów, przemawia za tym, że zwłaszcza ten uczciwy podatnik, ten który chce spokojnie prowadzić swoją działalność i rzetelnie płacić podatki musi w szczególny sposób przygotować się do rozliczania VAT. Jako bonus, dla sprawdzenia swojej wiedzy czy znajomości materii przez pracowników, w książce zamieszczone zostały testy weryfikujące (z kluczem rozwiązań). W poradniku m.in.: Jak prowadzić działalność by bezpiecznie odliczać VAT Dobra wiara a odliczenia VAT – podatniku sam zadbaj o własne bezpieczeństwo Z dużej chmury mały deszcz: miał być kodeks należytej staranności jest metodyka – podpowiadamy jak efektywnie z niej korzystać Faktura – dokument wartościowy podatnika VAT Split payment – polski eksperyment a odliczenia VAT VAT płaci nabywca, a kiedy go rozlicza – pułapka prawodawcy Odwrotne obciążenie – czyli jak nie popsuć relacji z kontrahentem ani z fiskusem
13% rabatu
77,43
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej
Publikacja w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsiębiorców. Monografia wyróżnia się nowatorskim sposobem połączenia zagadnień podatku od nieruchomości oraz nowo wprowadzonego podatku od przychodów z budynków. Autorzy powołują się na liczne orzecznictwo, w tym kluczowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. Wskazują możliwe sposoby interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Prawa budowlanego na tle problematyki, z którą w praktyce najczęściej stykają się przedsiębiorcy. W książce zostały poruszone takie zagadnienia jak: - opodatkowanie budynków, budowli i gruntów należących do przedsiębiorców działających w różnych branżach (m.in. deweloperskiej, przemysłowej, energetycznej, kolejowej), - leasing a podatek od nieruchomości, - ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w różnych sytuacjach; - środki trwałe a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości; - podatek od przychodów z wynajmu budynków wg zasad obowiązujących w 2018 r. oraz zmiany planowane na 2019 r. Przejrzysty układ, a także piktogramy, tabele i aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom lekturę omawianej problematyki.
13% rabatu
129,63
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
Rachunkowość i podatki w logistyce
Rachunkowość, a przede wszystkim podatki dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, także tych prowadzących działalność z zakresu transportu i logistyki. Książka „Rachunkowość i podatki w logistyce. Od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę rachunkowości oraz podatków w realizacji procesów logistycznych (m. in. studenci kierunków z zakresu transportu i logistyki, słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń, kadra menedżerska przedsiębiorstw transportowych i logistycznych). Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są treści teoretyczne, często wynikające z przepisów prawa. Uzupełnione są one przykładami z praktyki i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie: • rozróżnianie i dobieranie form ewidencji do potrzeb rachunkowości i podatków; • klasyfikowanie podatków, opłat i parapodatków w praktyce przedsiębiorstw transportowych i logistycznych; • charakteryzowanie procesów logistycznych; • interpretowanie składników bilansu przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych; • rozróżnianie przychodów i kosztów bilansowych oraz podatkowych w działalności logistycznej; • wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych; • identyfikowanie operacji gospodarczych związanych z procesami logistycznymi i określenie ich wpływu na składniki bilansu oraz rachunku zysków i strat; • budowanie planu kont z uwzględnieniem procesów logistycznych; • dokonywanie pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych w działalność logistyczną; • przeprowadzenie wyceny rozchodu zapasów materiałów, towarów i wyrobów gotowych; • ustalanie czasu pracy kierowców oraz kosztów krajowej i zagranicznej podróży służbowej; • dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, akcyzy oraz podatków i opłat lokalnych (podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty za użytkowanie środowiska i inne) w działalności logistycznej.
25% rabatu
66,75
89,00 zł
Dodaj
do koszyka
Odliczenia i zwroty w VAT Pytania i odpowiedzi
Odliczenia i zwroty w VAT. Pytania i odpowiedzi to publikacja, w której zawarto odpowiedzi na 126 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących zagadnień związanych z korzystaniem z prawa do obniżania kwot podatku należnego VAT o poniesiony koszt podatku naliczonego (czyli tzw. prawo do odliczenia) oraz otrzymywaniem zwrotu VAT. Są to instytucje fundamentalne dla podatników VAT, zapewniające im jego neutralność (co stanowi jedną z cech konstrukcyjnych podatku VAT). Autor, doświadczony praktyk, odpowiada m.in. na pytania dotyczące takich zagadnień jak: - odliczanie VAT z faktur wystawianych przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT, - zakupy opłacane kartami paliwowymi, - prawo do odliczenia VAT przy zakupie prezentów (w tym w postaci alkoholu) dla kontrahentów, - zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi, - nabywanie mieszkań służbowych dla pracowników, - odliczenie VAT z tytułu zakupu artykułów spożywczych do swobodnego spożycia przez pracowników, - prawo do odliczenia a sfinansowanie zakupu kredytem zaciągniętym prywatnie, - prawo do odliczenia z tytułu zakupu nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczych obojga małżonków, - prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z pogrzebem zmarłego pracownika, - odliczenie VAT z faktury za opłatę stosunkową, - odliczanie VAT na podstawie paragonów, - zakupy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, - prawo do odliczenia przy dokonywaniu zakupów sfinansowanych w całości lub częściowo ze środków ZFŚS, - zakupy dokonywane przez jednego ze współwłaścicieli, - odliczenie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności, - odliczenie VAT z dokumentu SAD zawierającego błąd w nazwie eksportera, - dokonywanie pełnych odliczeń wydatków od pojazdu pomocy drogowej, - hurtowe zakupy paliwa, - termin złożenia informacji VAT-26 przy wykupie samochodu z leasingu, - obliczanie prewspółczynnika w przypadku otrzymywania dotacji, - proporcja wstępna a sprzedaż z odwrotnym obciążeniem, - obliczanie proporcji przez podatnika prowadzącego działalność handlową oraz pośredniczącego w udzielaniu kredytów, - jednoczesne stosowanie proporcji oraz prewspółczynnika, - odliczenie VAT przed przerejestrowaniem samochodu, - prawo do odliczenia w przypadku rezygnacji ze stosowania metody kasowej, - data otrzymania faktury w formie elektronicznej, - ujemny podatek należny a prawo do wnioskowania o skrócenie zwrotu do 25 dni, - zwrot VAT w terminie 25 dni w przypadku regulowania faktur w drodze potrącenia, - korekta w związku ze zmianą przeznaczenia części budynku, - zniszczenie samochodu w wypadku samochodowym a odliczony podatek VAT.
13% rabatu
103,53
119,00 zł
Dodaj
do koszyka
Podatek dochodowy w systemie rachunkowości
Niniejsza monografia podejmuje zagadnienie podatku dochodowego od osób prawnych, które staje się obecnie coraz bardziej złożone, zwłaszcza w krajach, w których istnieje autonomia prawa bilansowego i podatkowego. Regulacje podatku dochodowego stanowią źródło istotnego ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, którego poziom zależy w szczególności od zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest dobrze zorganizowany i sprawnie działający wewnętrzny podsystem rachunkowości podatkowej. Celem głównym monografii jest identyfikacja i uzasadnienie potrzeby wyodrębnienia w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa podsystemu rachunkowości podatkowej. Potrzeba ta jest skutkiem negatywnego oddziaływania regulacji podatku dochodowego na jakość informacji finansowych generowanych przez system rachunkowości. Dodatkowym celem jest identyfikacja zasad ujmowania podatku dochodowego w podstawowych elementach systemu rachunkowości, tj. w księgach rachunkowych, polityce rachunkowości oraz sprawozdaniach finansowych, z uwagi na to, że ich znajomość stanowi warunek konieczny właściwego zaprojektowania podsystemu rachunkowości podatkowej. Zdaniem autorów wyodrębnienie podsystemu rachunkowości podatkowej pozwala na uzyskanie ekonomicznego, a nie podatkowego wymiaru danych generowanych przez rachunkowość finansową, co z kolei umożliwia ich integrację z danymi tworzonymi w systemie rachunkowości zarządczej. W monografii objaśniono system rachunkowości w kontekście regulacji podatku dochodowego. Przedstawiono ogólne relacje pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym, porównanie zasad pomiaru wyniku finansowego i dochodu, a także wyniki analizy orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie. Omówiono również sposób ujęcia podatku dochodowego w podstawowych elementach systemu rachunkowości, w tym w księgach rachunkowych, polityce rachunkowości i sprawozdaniach finansowych. W końcowej części zamieszczono rozważania dotyczące procesu wyodrębnienia systemu rachunkowości podatkowej jako autonomicznego podsystemu rachunkowości.
24% rabatu
37,24
49,00 zł
Dodaj
do koszyka
Opodatkowanie akcji marketingowych
Książka ma formę przewodnika kompleksowo przedstawiającego najważniejsze zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się krajowe oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność marketingową na polskim rynku. W publikacji omówiono m.in.: - pojęcia reklamy i reprezentacji na gruncie podatkowym, - loterie promocyjne i konkursy, - rozliczanie rabatów, bonów, sprzedaży premiowej i nieodpłatnych wydań, - zmianę przepisów karnych w zakresie odpowiedzialności za wystawianie tzw. pustych faktur, - najnowsze zmiany w podatkach dochodowych dotyczące prezentowanej problematyki (m.in. zwolnienie z PIT wypłaty nagród w konkursach), - nowe regulacje prawne dotyczące opłaty reklamowej oraz ich praktyczną implementację, - dokumentowanie wykonania usług marketingowych, - opłatę reklamową od tablic i urządzeń reklamowych, - podatkowe ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i sponsoringu, - transgraniczne aspekty prowadzenia działalności marketingowej (w tym rozliczenie „podatku u źródła”, importu usług w VAT), - najczęściej spotykane problemy branży reklamowej związane z cenami transferowymi, prawem celnym i prawem karnym skarbowym. Autorzy przybliżyli również stanowisko doktryny i najnowsze orzecznictwo sądów krajowych oraz interpretacje urzędowe organów administracji, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
13% rabatu
120,93
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym
Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym wywierają zasadniczy wpływ na konstrukcję i funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych. W monografii znajdziesz usystematyzowane i spójne praktyczno-teoretyczne kompendium wiedzy z zakresu normatywnej koncepcji przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Jest ona cenną pomocą w procesie interpretowania i tworzenia przepisów prawa w zakresie objętej przedmiotową tematyką. W książce odnajdziesz również: - autorski wzorzec przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, - analizę poszczególnych przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w ustawie o podatku od osób prawnych, - uwagi o charakterze de lege lata oraz de lege ferenda przy uwzględnieniu autorskiego modelu przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, - analizę dorobku judykatury sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości z omawianego zakresu. Autor omawia m.in.: - typy zdarzeń skutkujących zaistnieniem przychodów osoby prawnej nietworzących podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, - zidentyfikowanie i przyporządkowanie poszczególnych typów przychodów odpowiadającym im metodom regulacji, - przychody nietworzące podstawy opodatkowania wskutek bezpośredniej i pośredniej dyspozycji ustawodawcy, - przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, - zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzone udziały lub akcje w spółce, - przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, - środki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną oraz z tytułu wystąpienia z takiej spółki, - odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, - wartości świadczeń wolontariuszy udzielanych na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - przychody osób prawnych zwolnionych z opodatkowania.
13% rabatu
112,23
129,00 zł
Dodaj
do koszyka
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych
„W Polsce doszło w ostatnich latach do radykalnych zmian reguł opodatkowania dochodu. Do ustaw podatkowych wprowadzono liczne rozwiązania, które miały na celu zamknięcie luk oraz uniemożliwienie jakiejkolwiek optymalizacji podatkowej”. Ze wstępu Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego to książka, w której znajdziesz analizę zmian wprowadzonych w podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości, mających wiązać się ze wzrostem efektywności systemu podatkowego. Rozważaniom poddano przede wszystkim zmiany dokonane od 2017 r., ponadto w kilku przypadkach sięgnięto do problematyki, będącej przedmiotem zmian, które weszły w życie już od 2015 r., jeżeli nadal pojawiają się w związku z nimi kontrowersje. W publikacji znajdziesz m.in.: - przedstawienie obowiązujących od 1.01.2018 r. zmian w zakresie przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych, - skutki naruszenia warunków uznania podatkowych grup kapitałowych za podatnika, omówienie opodatkowania dochodów wypłacanych z polski na rzecz zagranicznych usługodawców, - ujęcie koncepcji rzeczywistego właściciela w dyrektywie w sprawie odsetek i należności licencyjnych, - podstawowe reguły podziału na źródła przychodów w znowelizowanych przepisach, - opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, - aspekty podatkowe funkcjonowania w grupie podmiotów powiązanych, - zasady ustalania powiązań między podmiotami, - zmiany sposobu opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami podatku dochodowego, które nastąpiły z dniem 1.01.2017 r. oraz 1.01.2018 r., - opodatkowanie pracowniczych programów motywacyjnych stosowanych przez spółki należące do grup kapitałowych, - model ograniczeń w zaliczaniu kosztów finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodu obowiązujący od 1.01.2018 r., - opłaty za prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe i prawa własności przemysłowej, - szczególne zasady kalkulacji EBITDA, - zakaz wykorzystywana uzgodnień typu back-to-back, - wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot pochodzących z podziału wyniku finansowego spółki, - zakaz odliczania kosztów finansowania nabycia spółki od dochodów tej spółki (tzw. debt-push-down), - analizę klauzuli o przeciwdziałaniu nadużywaniu wspólnego systemu opodatkowania w celu dokonania oszustwa podatkowego lub unikania opodatkowania, - implementację do polskiego porządku prawnego klauzuli zapobiegającej nadużyciom zwolnienia od opodatkowania dywidend (de minimis rule), - implementację klauzuli de minimis do systemu krajowego, - ocenę wpływu polskich regulacji typu CFC na szczelność krajowego systemu podatkowego, - minimalny podatek dochodowy od wartości budynków komercyjnych, - zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania związane z wielostronną konwencją implementującą środki traktatowego prawa podatkowego (MLI), - wzrost obciążeń podatkowych w stosunku do obiektów nieprzydatnych w działalności gospodarczej, - omówienie elektrowni wiatrowych – zabójczy wzrost efektywności podatku od nieruchomości. W opracowaniach, w których nowelizacje zostały wprowadzone w życie na tyle dawno, że zdążyły już być przedmiotem wypowiedzi sądów administracyjnych, dokonano analizy aktualnego orzecznictwa. W przypadku zmian z ostatnich miesięcy autorzy wskazują na możliwe ryzyka wiążące się ze stosowaniem nowej regulacji prawnej.
13% rabatu
120,93
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
Split Payment 2018
Istotą mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób. Sprawdź szczegóły.
31% rabatu
40,71
59,00 zł
Dodaj
do koszyka
VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami
Publikacja VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami systematyzuje problematyczne zagadnienia związane ze skutkami rozliczeń podatku VAT transakcji sprzedaży, kupna, leasingu oraz najmu nieruchomości. Autorzy w przystępny sposób omówili: - wysokość opodatkowania sprzedaży/najmu nieruchomości, - moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawę opodatkowania oraz - sposób dokumentowania świadczenia fakturami. W opracowaniu opisano także sposób odliczania podatku naliczonego, gdy nabywca nieruchomości nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu (oraz tzw. korekty wieloletniej). W książce znajdziesz liczne przykłady ułatwiające zrozumienie omawianych kwestii. Autorzy odpowiedzieli na najczęstsze pytania związane z wysokością opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Zaprezentowali również obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone zarówno aktualnym orzecznictwem judykatury, jak i stanowiskiem organów podatkowych. W publikacji przedstawiono m.in.: - transakcje zbycia nieruchomości, jak i świadczenie usług najmu/leasingu (wraz z tzw. refakturowaniem mediów), - zagadnienia związane tematyką użytkowania wieczystego, - kiedy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedając grunty, mieszkania czy też wynajmując apartamenty staje się podatnikiem podatku VAT. W publikacji uwzględniono tezy (oraz konsekwencje z nich wynikające) wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017 r., C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie. W wyroku tym TS uznał, że definicja pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części zawarta w ustawie o VAT jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej (w zakresie w jakim wymaga, aby oddanie budynku lub budowli do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu). W książce znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: Jak opodatkować sprzedaż kilku działek objętych jedną księgą wieczystą? Jak opodatkować działkę zabudowaną kilkoma budynkami lub budowlami? Jak opodatkować sprzedaż udziału w nieruchomości? Jak rozliczyć aport nieruchomości zbycia prawa użytkowania wieczystego? Jak rozliczyć sprzedaż gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu? Jak rozliczyć przekształcenie, wywłaszczenie czy zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego? Czy sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną podlega VAT? Czy najem nieruchomości przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu VAT? Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości przez współmałżonków, gdy tylko jeden z nich jest podatnikiem VAT? Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży nieruchomości (23%, 8%, a może zwolnienie od opodatkowania)?
13% rabatu
129,63
149,00 zł
Dodaj
do koszyka
ORDYNACJA PODATKOWA WYD. 5
ORDYNACJA PODATKOWA WYD. 5
Autor: ANNA PRUS
Wydawca: Od.Nowa
wysyłka: 48h
Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Zbiór zawiera przypisy o ostatnich i planowanych zmianach prawnych. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Pozycja szczególnie warta nabycia z uwagi na zawarte w niej obszerne nowelizacje, które wchodzą w życie 01 stycznia 2018 r. Stan prawny:10 sierpnia 2018 r.
15% rabatu
13,52
15,90 zł
Dodaj
do koszyka
VAT w budżetówce
VAT W BUDŻETÓWCE - Praktyczne omówienie zmian od 1 lipca 2018 r. – Skutki wyroku NSA w sprawie odliczania VAT – Wyjaśnienia organów podatkowych – Porady ekspertów Sprawdź, jak przygotować jednostkę na przepisy o podzielonej płatności w VAT, które wchodzą w życie 1 lipca 2018 r., poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania księgowych z sektora publicznego dotyczące rozliczania VAT.
31% rabatu
41,33
59,90 zł
Dodaj
do koszyka
Mechanizm podzielonej płatności split payment
Mechanizm podzielonej płatności stanowi niemałą rewolucję na gruncie polskiego prawa finansowego. I jak to z rewolucjami zazwyczaj bywa, może zburzyć zastany ład i porządek w różnych aspektach życia gospodarczego. W publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie zagadnienia związanego z obowiązującym od 1.07.2018 r. mechanizmem podzielonej płatności, zarówno od strony ogólnych definicji, jak i praktycznych problemów podatników. Dzięki wyczerpującemu podejściu do tematu oraz wpisaniu analizowanego rozwiązania w szerszy kontekst walki z patologią wyłudzeń podatkowych, opracowanie ma również walor edukacyjny, wykraczający znacząco poza samo przedstawienie jakie są skutki dokonywania płatności w sposób podzielony. Z książki dowiesz się o: - przyczynach stojących za wprowadzeniem podzielonej płatności, - obowiązujących rozwiązaniach uszczelniających system podatkowy, - ogólnych założeniach mechanizmu podzielonej płatności oraz sposobu jego działania, - korzyściach związanych z dokonywaniem płatności w sposób podzielony, a także ograniczeniach i niedogodnościach z tym związanych, - praktycznych skutkach omawianego rozwiązania dla wybranych grup podatników. W opracowaniu znajdziesz również: - propozycje rozwiązywania konkretnych zagadnień prawnych, - omówienie kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi, a także ekonomiki funkcjonowania przedsiębiorstw, - przedstawienie zasad, do stosowania których zobowiązani są pracownicy organów podatkowych, - analizę wpływu zmian w przepisach prawa na różne aspekty prowadzenia biznesu, - praktyczny opis zagadnień, które mogą dotyczyć każdego przedsiębiorcy – ujęcie branżowe ułatwi identyfikację zagadnień do danej kategorii biznesu. Z założenia o podatkowym (publicznoprawnym) charakterze, przepisy ustanawiające podzieloną płatność szeroko nowelizują m.in. prawo bankowe (prawo prywatne). W imię ochrony wyższej wartości w postaci szczelności systemu podatkowego, podzielona płatność może naruszać dobra niżej spozycjonowane, przede wszystkim wpływać negatywnie na finansową płynność przedsiębiorców. Choć omawiane rozwiązanie ma dać podatnikom bezpieczeństwo rozliczeń, stosowane samo w sobie nie uchroni przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.
13% rabatu
120,93
139,00 zł
Dodaj
do koszyka
Liczba wyświetlanych pozycji:
1
2
3
4
5
60
Idź do strony:
Uwaga!!!
Ten produkt jest zapowiedzią. Realizacja Twojego zamówienia ulegnie przez to wydłużeniu do czasu premiery tej pozycji. Czy chcesz dodać ten produkt do koszyka?
TAK
NIE
Oczekiwanie na odpowiedź
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka